25 років на ринку безпеки!       

BSM 2019 2 Obkl 127 184

Зміст номеру:

АКТУАЛЬНО

2. Превенція явища «тероризм» в українському законодавстві
Українська держава та суспільство в силу історичних, соціально-політичних та економічних обставин достатньо втягнуті в проблеми тероризму, щоб в пошуках шляхів ефективної протидії йому, виходити із підходів та критеріїв, якими керується міжнародне співтовариство.
Перебуваючи в політичних та економічних відносинах з іншими державами, Україна, окрім вигод від співтовариства, отримує і проблеми, проти волі втягується в різного роду конфлікти. Часом такі конфлікти пов'язані з тероризмом...
Кофанов А.В.
Кофанова О.С.


5. Протидія загрозам тероризму і сепаратизму у банківській діяльності
Останнім часом  в Україні стали поширеними загрози тероризму в різних його проявах. Банківську діяльність вони зачіпають насамперед через прагнення терористів забезпечити фінансування терористичних актів і  використання для цього саме банківських установ.
Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» банки є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Останній розуміється як сукупність заходів з виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, із застосуванням підходу, що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), ведення обліку таких операцій та відомостей про їх учасників; обов’язкового звітування до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення про фінансові операції, щодо яких виникає підозра, а також надання додаткової та іншої інформації у випадках, передбачених законом.  До об’єктів фінансового моніторингу закон відносить дії з активами, пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників. У свою чергу фінансування тероризму розуміється як надання чи збір будь-яких активів з усвідомленням того, що їх буде використано частково або повністю:
- для будь-яких цілей окремим терористам, терористичною групою або терористичною організацією;
- для організації підготовки і вчинення визначеного Кримінальним кодексом України терористичного акту, втягнення в його вчинення, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.
Під фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення розуміються дії з надання, збору чи використання будь-яких активів для розповсюдження зброї масового знищення, за вчинення яких передбачені міжнародні санкції...
М. І. Зубок


7. В Сети обнаружили утечку из 2,2 млрд логинов и паролей
Тема крупнейшей утечки адресов электронной почты, логинов и паролей продолжается. В Интернете обнаружена гигантская база данных.
Соответствующих пар логинов и паролей там насчитывает 2,2 млрд, причем все они уникальные. Эта база свободно распространяется на хакерских форумах и торрентах.
Ранее исследователь безопасности Трой Хант (Troy Hunt) сообщал о первой части этой базы под названием Collection # 1. Она включает в себя 773 млн уникальных имен пользователей и паролей. Теперь же в руки исследователей по информационной безопасности попали «Коллекции» под номерами от 2 до 5, которые занимают 845 Гбайт данных. Проанализировав информацию, специалисты из Института имени Хассо Платтнера в Потсдаме, Германия, заявили, что это крупнейшая коллекция данных, которую они видели.
Ю.Дмитренко

12. ДСНС закликає громадян не провокувати пожежі у природних екосистемах!
Рятувальники нагадують, що легковажне ставлення, примножене на небезпечні для екосистем погодні умови, у більшості випадків може призвести до катастрофічних наслідків. І те, що основною причиною виникнення пожеж на відкритих територіях є саме людський фактор — можна легко підтвердити вражаючими статистичними показниками. Лише з початку березня вже маємо 7 тисяч 219 випадків загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах!..
www.dsns.gov.ua

13. Альтернативные источники энергии для загородного дома
В условиях нынешнего постоянного роста тарифов владельцы частных домов начинают потихоньку использовать в своем хозяйстве альтернативные источники энергии. Это позволяет экономить на услугах ЖКХ. А некоторые владельцы просто лишены возможности подключения к энергетическим ресурсам. То есть, в некоторые районы просто невозможно провести электричество, отопление или это стоит очень дорого. Поэтому люди все чаще обращают внимание на такие источники энергии, которые дает природа, или получаемые из отходов жизнедеятельности человека. В результате появились некоторые устройства, которые мы рассмотрим в этой статье. Если для жителей многоквартирных домов использовать такие установки проблематично, то жители частного сектора вполне могут таким способом экономить на счетах за «коммуналку». Современные установки альтернативной энергии позволяют самостоятельно получать тепло, электричество и даже газ. Некоторые помимо обеспечения энергоресурсами дома, еще и умудряются продавать их излишки.
Д.Мусиенко


19. Насколько опасно излучение от вышки сотовой связи
Мобильная связь на сегодняшний день стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Зная о вреде и возможных негативных последствиях, мы все равно продолжаем использование данного вида коммуникаций. Ограничить и обезопасить себя от действия данного вредоносного фактора мы можем, уменьшив пользование мобильным телефоном. Но остается вопрос, точного ответа на который еще не известно «Как снизить влияние вышек сотовой связи на здоровье человека и опасно ли такое воздействие вообще?».
Любой экзогенный фактор, что действует на организм приводит к тем или иным последствиям и излучение от вышки сотовой связи здесь не исключение. При этом вышеупомянутая конструкция генерирует электромагнитные сигналы для коммуникации между абонентами, которые пользуются мобильной связью. Такое излучение считается условно безопасным для общества в целом, однако вышка сотовой связи рядом с домом вред для здоровья все-таки приносит. Поэтому с уверенностью можно утверждать, что влияние такого источника на человека может привести к негативным последствиям в виде патологий и болезней тех или иных органов...
Д.Мусиенко

23. Психология обмана
В мире живет много обманщиков, но еще больше людей, которых обманывают. Так и должно быть, иначе обманщики окажутся в минусе, если на каждого честного человека их будет приходиться 5 или 10. Но как удается ввести в заблуждение абсолютно адекватных людей? Для этого существует психология обмана. Основывается она на знании тех процессов, которые нескончаемой чередой идут в человеческом мозге. Они порождают мышление и эмоции, которые неразрывно связаны с памятью человека, условными рефлексами, вниманием, стереотипами поведения, утомлением.
К примеру, внимание человека всегда концентрируется на ограниченном числе объектов. Этим и пользуются различные нечистоплотные граждане. Многие наверно слышали рассказ о человеке, который каждый вечер вывозил в металлической тележке с завода мусор. Охранники тщательнейшим образом проверяли его, думая, что человек в мусоре вывозит с завода что-то запрещенное. Но ничего предосудительного не находили, и тележка с отходами благополучно оказывалась за воротами. Прошли годы, и ни разу не попавшийся на воровстве работник вышел на пенсию. Когда он последний раз выходил из проходной, один из охранников у него спросил: «Скажи, но что же все-таки ты воровал на заводе?» – «Я воровал тележки», – ответил бывший работник...
Евгений Осинский
координатор ГО «Професійне об’єднання особистих охоронців»

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

26. Борьба с инсайдерами
Инсайдер (англ. insider) – член какой-либо группы людей, имеющей доступ к информации, недоступной широкой публике. Термин используется в контексте, связанном с секретной, скрытой или какой-либо другой закрытой информацией или знаниями: инсайдер – это член группы, обладающий информацией, имеющейся только у этой группы.
В настоящее время наиболее острая проблема любой развивающейся компании – это утечка информации. Она может происходить по ряду не зависящих друг от друга причин, но чаще всего, как ни странно, предпосылки кроются в самих сотрудниках, а не внешних угрозах. Хакеры, взлом системы – все это редко становится настоящей проблемой.
Инсайдеры представляют угрозу, прежде всего, для интеллектуальной собственности организации – одного из ее основных активов. Установление и защита прав на интеллектуальную собственность в настоящее время является важнейшим аспектом любого бизнеса, в особенности малого, являющегося, как известно, оплотом любой здоровой экономики. Ситуация усложняется тем, что действия инсайдера не найдется антивирус, вовремя реагирующий на угрозу информационной безопасности...
М.Иванов

31. Виток  інформації: сучасні світові тенденції
Під витоком інформації прийнято розуміти протиправне заволодіння чужою інформацією незалежно від того, яким способом це було здійснено. У випадку витоку інформації з обмеженим доступом, власник або розпорядник цієї інформації ризикує отримати цілий ряд неприємних наслідків починаючи від штрафних санкцій з боку держави, фінансових збитків і до втрати своєї репутації, переходу клієнтів до конкурента, колективних позовів тощо.
Проведення аналітичних досліджень стосовно світових тенденцій можливих каналів витоку інформації з обмеженим доступом здійснюється значною кількістю різних, у тому числі, міжнародних організацій.
Як правило, такі дослідження ґрунтуються на зборі, накопиченні та опрацюванні відомостей щодо подібних фактів витоку інформації з обмеженим доступом.
Варто уваги узагальнена інформація, отримана різними аналітичними центрами, щодо співвідношення витоків інформації з обмеженим доступом за різними категоріями у світі:
Досить часто витоки інформації з обмеженим доступом розподіляють за впливом та наміром.
Їх реалізація може відбуватись завдяки діям співробітників компанії та має назву інсайдерська атака. У випадку зовнішнього впливу виток може статися від хакерської атаки.
Загалом, світова статистика рекордних витоків даних у 2018 році у мільйонах виглядає наступним чином:
Так, в серпні 2016 року було виявлено злам он-лайн-платформи Yahoo у 2014 році, що стосувалось майже 500 мільйонів облікових записів користувачів. У грудні 2016 року кампанія виявила ще один злам, який відносився до 2013 року, який стосувався вже 1 мільярду записів користувачів. Вплив другого повідомлення про проникнення було оновлено у жовтні 2017 року, коли компанія виявила, що у дійсності це стосується 3 мільярдів облікових записів. Цей показник на сьогодні є певним рекордом щодо витоку даних...
Дмитро Князєв НАВС,
Сергій Князєв к.ю.н., с.н.с.


35. Стан кібербезпеки у Франції. Можливості співпраці
Продовжуємо серію публікацій про стан кібербезпеки в провідних країнах світу.
Кібербезпека - це бажаний стан інформаційної системи, за якого вона може протистояти подіям з кіберпростору, що можуть поставити під загрозу доступність, цілісність або конфіденційність даних, які зберігаються, обробляються або передаються, та пов’язаних з ними послуг, які ці системи пропонують або роблять доступними [1]. Стрімкий розвиток інформаційного суспільства призводить до виникнення та безперервної трансформації інформаційних загроз. А в умовах швидкого розвитку інтернету та популярності концепції IoT (Internet of Things), атаки стаюсь все більш віртуозними та складними у передбаченні та протидії.
Саме тому, одним із головних завдань сучасної інформаційної епохи є забезпечення захисту національних інформаційних ресурсів. Кібербезпека охоплює всі заходи безпеки, які можуть бути вжиті для захисту, а значне зростання складності та інтенсивності кібератак в останні роки змусило більшість розвинених країн посилити захист і прийняти національні стратегії кібербезпеки.
Міжнародна політика у сфері кіберпростору. В НАТО кіберзахист є основним аспектом оновлення Альянсу та його адаптації до нових загроз. Після прийняття нової стратегічної концепції під час Лісабонського саміту в листопаді 2010 року, 28 червня 2011 року було затверджено політику НАТО щодо кіберзахисту, а у вересні 2014 року «розширено» під час саміту Ньюпорт (Уельс).
На саміті G8, зустріч на вищому рівні в Довілі, що була організована під французьким головуванням у 2011 році, визнала важливість обміну між основними глобальними гравцями з питань кібербезпеки і підкреслила необхідність прийняття спільних принципів діяльності урядів у кіберпросторі. У ООН проводяться переговори в рамках Групи урядових експертів (GGE) з питань міжнародної безпеки в кіберпросторі, що відбулися у червні 2014 року по червень 2015 року. У ОБСЄ у 2012 році було створено робочу групу з питань кібербезпеки, спрямовану на розробку заходів зміцнення довіри та прозорості у кіберпросторі між державами. Перший перелік заходів щодо прозорості був прийнятий у грудні 2013 року.
Хлапонін Ю.І., д.т.н., професор
Рябчун Ю.В., Дем’янчук П.С.


ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

36. ТОВ НВФ «КРИПТОН». Комплекс для проведення спеціальних досліджень «ГАРМОНІКА»
Застосування електронних пристроїв у повсякденному житті стало нагальною необхідністю для кожної людини. За допомогою електронних пристроїв оброблюються величезні об’єми інформації. Не завжди інформація, що оброблюється за допомогою електронних засобів призначена для широкого загалу і тоді виникає необхідність збереження її в таємниці.
Щоб оцінити можливості збереження інформації в таємниці визначають можливі канали її витоку. Одним із таких каналів є технічний, а саме побічні електромагнітні випромінювання і наведення.
Враховуючи великі швидкості оброблювання інформації та необхідність зменшення енергозатрат для виконання таких операцій, слід зробити висновок, що для оцінки захищеності інформації технічними каналами доводиться працювати з сигналами короткими за часом та невеликими за амплітудами.
В той же час електронні пристрої, що необхідно оцінювати є однотипними. Наприклад, комп’ютери, телефони, тощо...

Угрімов Володимир Вікторович

НВФ «КРИПТОН», 02660,
вул. Магнітогорська 1,
Київ, Україна,
тел. +380 44 499 25 97

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

39. MAKS PRO - Максимально профессионально. Максимально просто
На растущем рынке пультовой охраны квартир, коттеджей, коммерческой недвижимости современные технологии беспроводной связи уже существенно вытесняют проводные аналогично сфере бытовых приборов, ввиду понятных причин: неприкосновенность интерьера, быстрота инсталляции. А дефицит квалифицированных инсталляторов, наладчиков и выход на рынок IT-ориентированных молодых людей выдвигает новые требования к концепции наладки охранного оборудования...

ООО «Интегрейтед Текникал Вижн Лтд»
03035, Киев, ул. Васыля Лыпкивского, 1
+38044 248-65-89, +38044 248-65-90
www.maks.systems, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


42. З початку 2019 року піротехніки ДСНС України вилучили та знищили понад 6 тисяч вибухонебезпечних предметів
Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів, як часів минулих війн, так і сучасних боєприпасів. Так, з початку 2019 року станом на 26 березня піротехніки ДСНС вже знищили 6 тис. 494 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 56 авіаційних бомб.
Навесні кількість виявлених громадянами застарілих снарядів значно зростає, адже саме у цей період люди масово починають наводити лад на своїх земельних ділянках.
Зокрема, 25 березня піротехніки Управління ДСНС у Волинській області провели роботи з розмінування на території міста Ковель, де місцеві мешканці виявили застарілі боєприпаси часів минулих війн. Рятувальники обстежили територію і вилучили загалом один 76-міліметровий артилерійський снаряд, три гранати та чотири протитанкових міни. Небезпечні знахідки фахівці ДСНС знищили на спеціальному майданчику.
У свою чергу, піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС у Хмельницькій області знищили артилерійський снаряд калібром 105 мм часів Другої світової війни, який було виявлено в с. Траулин Шепетівського району. Додатково, після контрольного обстеження території, сапери виявили ще один артснаряд калібром 76 мм та 1 підривник до артилерійського снаряду часів Другої світової війни.
Цього ж тижня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Кіровоградській області проводилися роботи зі знищення боєприпасів, виявлених на відкритій території поблизу залізничної станції Чабанівка Шарівської сільської ради Олександрійського району. Небезпечні знахідки було ідентифіковано як боєприпаси часів Другої світової війни, а саме: 3 авіабомби АО-20, 8 мінометних мін калібру 82 мм, а також 56 одиниць артилерійських снарядів різного калібру. Усі боєприпаси вилучили та знищили у встановленому порядку.
www.dsns.gov.ua


43. SEAGATE: Строим систему хранения данных
Надежное хранение данных – основа любой системы безопасности. Сегодня потребителю приходится  выбирать – жесткий диск или облачное хранилище. Чему отдать предпочтение? Ответы на эти и другие вопросы нам дают инженеры технической поддержки компании Seagate.
Как же не ошибиться при выборе способа хранения данных?
Как ни парадоксально, но данные в любом случае хранятся на жестких дисках. И не важно, идет речь о локальном или облачном хранении. Конкретная реализация и архитектура системы будут зависеть от того, как поставлена задача, какие данные имеются и как долго они должны храниться, как их предполагается обрабатывать, каковы требования по отказоустойчивости системы, нужно ли дополнительное резервирование и т. д. Например, если необходимо создать локальную систему с небольшим количеством камер, а время хранения информации ограничено одним месяцем и отсутствуют требования по обеспечению резервирования хранимых данных, то для ее реализации вполне достаточно использовать цифровой (DVR) или сетевой видеорегистратор (NVR). Возможно также выстроить такую систему на основе небольшого видеосервера, на котором и будет храниться записанная информация. Если же изначально мы имеем дело с распределенным объектом или с несколькими объектами, где предполагается большой объем данных и их обработка, то разумным вариантом является использование корпоративного или глобального облака, так как облачные системы дают намного больше возможностей по оперативной и последующей аналитике с использованием Big Data и пр. Локально это сделать сложнее...

SEAGATE TECHNOLOGY
10200 South De Anza Boulevard
Cupertino, California, 95014
seagate.com


ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

45. Системы видеонаблюдения на транспорте
С каждым годом на дорогах увеличивается количество автотранспорта. Растет число ДТП, проявляет себя криминал: кража груза, захват и угон автомобилей, угрозы терактов, «подставы», превышение полномочий инспекторами патрульной полиции. Коммерческое использование транспорта также выявляет все больше специфических проблем. Одним из наиболее эффективных способов защиты в подобной ситуации является оснащение транспорта системами видеонаблюдения.
Потребность в системах видеонаблюдения на транспорте возрастает не только из-за угроз для пассажиров. Бизнес, тесно связанный с использованием транспорта, требует все больше технических решений для усиления своей конкурентоспособности, снижения производственных затрат и лучшего контроля за транспортом и персоналом.
Проблемы безопасности и коммерческого использования транспорта Чаще всего система видеонаблюдения решает сразу несколько востребованных и взаимодополняемых задач:
1. в сфере обеспечения безопасности:
- повышение безопасности водителей и пассажиров;
- правовая защита персонала и пассажиров;
- противодействие террористическим угрозам на транспорте;
- интеграция транспорта в целевые программы безопасности;
2. в сфере развития бизнеса:
- защита грузов при перевозках;
- контроль персонала в пути и на стоянках (водитель, экспедитор, грузчики);
- снижение потерь на транспорте (слив топлива, простои, ремонт в пути);
- предотвращение нецелевого использования транспорта («левые» рейсы);
- оптимизация и снижение производственных затрат (расход топлива, сокращение сроков доставки грузов, отработка маршрутов движения).
Дополнительные возможности систем видеонаблюдения:
- управление автотранспортом в условиях сложной обстановки и ограниченной видимости, в том числе ночью (режим «зеркало заднего вида» на мониторе, контроль превышения скорости);
- видеорегистрация с последующим анализом записи (при обучении вождению в автошколах и сдаче экзаменов).
Система видеонаблюдения со встроенным модулем GPS поможет решить сразу несколько актуальных для работодателя задач:
- контроль дневного пробега, скоростного режима и местоположения автомобиля (с использованием Google Earth или любого картографического ПО);
- видеоконтроль сохранности груза;
- отслеживание и оптимизация маршрута движения с указанием местоположения авто;
- активная реакция на угон автомобиля (автоматическая блокировка по координатам GPS);
- видео- и аудиозапись для сбора доказательной базы при угонах;
- фиксация дорожных ситуаций, в том числе аудиозапись при фактах нештатных проверок на дорогах.
Практика показывает наибольший рост интереса к видеонаблюдению в следующих областях:
- железнодорожный транспорт (дальние и пригородные поезда, метро);
- городской наземный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи);
- междугородные автобусные перевозки;
- малый пассажирский транспорт (такси, микроавтобусы);
- грузоперевозки на дальние расстояния (большегрузные автомобили, автотрейлеры);
- спецтранспорт (инкассаторские машины, автоэвакуаторы, транспорт в аэропортах);
- патрульные машины полиции;
- транспорт для обучения вождению;
- частные легковые автомобили.
Заказчиками таких систем выступают как государственные структуры, так и руководство частных компаний. При этом требования к системам наблюдения на транспорте, их техническая реализация сильно зависят от каждой конкретной ситуации, клиента и специфики его деятельности. Система видеонаблюдения обычно дополняет другие системы (противоугонные, охраны, датчики уровня топлива и контроля состояния транспортного средства и т.п.).

Н.Луков

52. Выбираем видеокамеру
Вендоры сейчас предлагают огромный выбор камер для видеонаблюдения. Модели отличаются не только общими для всех камер параметрами – фокусным расстоянием, углом обзора, светочувствительностью и т. д., – но и различными фирменными «фишками», которыми каждый производитель стремится оснастить свои устройства.
Поэтому зачастую краткое описание характеристик камеры для видеонаблюдения представляет собой пугающий перечень непонятных терминов, к примеру: 1/2.8" 2.4MP CMOS, 25/30fps, OSD Menu, DWDR, ICR, AWB, AGC, BLC, 3DNR, Smart IR, IP67, 0.05 Lux и это еще далеко не все. Кроме этого сейчас «вошли в моду» так называемые smart функции.
Сегодня мы разберем основные характеристики камер для видеонаблюдения и расшифровку обозначений специальных технологий, используемых для улучшения качества видеосигнала и рассмотрим, что же такое smart функции.

Ю. Дмитренко

ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ. ОХОРОНА

62. Поліцейський хортинг. Правова підстава підготовки персоналу охорони за системою самозахисту та виживання (ССВ)
Сучасні умови обумовлюють підвищені вимоги до професійної, зокрема, правової, підготовки персоналу охорони. Відеоматеріали правопорушень з боку персоналу охорони, що час від часу попадають до соціальних мереж свідчать про наявність серйозних проблем, що мають місце в діяльності приватних охоронних структур. З метою покрашення ситуації фахівці поліцейського хортингу розробили Систему самозахисту та виживання (ССВ), яка спрямована на забезпечення виживання цивільних осіб у небезпечних, несприятливих умовах. Подальшим розвитком цієї системи стали системи ССВ-охорона (для працівників фізичної охорони) та ССВ-охорона-ГМР (для груп мобільного реагування). Частиною цих систем є блок правової підготовки, який ми презентуємо починаючи з даного номера.
Блок правової підготовки створений відповідно до вимог загально-професійної підготовки та типової навчальної програми «Основи правових знань». Враховуючи, що методичних рекомендацій з питання, що розглядається знайти практично неможливо, ми вважаємо, що запропонований матеріал буде корисним викладачам навчальних закладів з підготовки охоронців та самим охоронцям.
Отже, пропонуємо конспект заняття № 1 з підготовки охоронців першого розряду. Тема: «Нормативно-правові акти, які регламентують господарську діяльність у сфері надання послуг з охорони власності та громадян та їх вимоги».
Правову основу діяльності суб’єктів охорони складають норми Конституції України, Законів України «Про охоронну діяльність», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», цивільного, кримінального, адміністративного права України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України та інші прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.
Відповідно до ч. 4 ст. 13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки., а  у статті 41 закріплено право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності...

Шаповалов Б.Б.,
Президент Міжнародної федерації поліцейського хортингу, викладач НЦ ТОВ «ВЕНБЕСТ», кандидат психологічних наук, доцент
 

65. Проблематика співіснування: СУСПІЛЬСТВО ТА ЗБРОЯ (історіографічні аспекти)
Сьогодення розвитку українського суспільства вимагає розробки дієвої і прагматичної концепції формування держави, а тому в даний час особливої актуальності, новизни та практичної значимості набувають питання з розбудови суверенної, демократичної, соціальної і правової держави, яка повинна забезпечити всебічну охорону прав і свобод людини та громадянина (ст. 1, 3, 17, 19 Конституції України) [1]. Вперше за останні три століття розбудови української державності в Конституції України (1996 р.) сформульовані світські концептуальні основи щодо позиції держави і суспільства до людини і громадянина. Так, зокрема в ст. 3 Основного закону української держави зазначається, що «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави» [1]. Таким чином, Основний закон нашої держави визначає доктринальні засади пріоритетного розвитку теорії та методології, дипломатії і культурології, політики та стратегії як в діяльності органів законодавчої, виконавчої і судової влади, так і в діяльності громадських організацій.

Кофанов Андрій Віталійович
Кофанова Олена Сергіївна


Список використаної літератури
1. Конституція України. - К.: 1996. - 80 с.
2. Біленчук П. Д. Правовий статус особи. - К.: Атика, 1999. - 287 с.
3. Біленчук П. Д. Конституційне право України.- К.: Атика, 1999. - 227 с.
4. Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Сулява О. Ф. Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство. Підручник для вузів. - К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2003. - 384 с.
5. Кофанов А. В. Незаконный оборот оружия: сравнительный анализ // Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие. - К.: Атика, 1999. - С. 37-45.
6. Сулява О. Ф. Використання статистичних та інформаційних даних криміналістичних обліків в розслідуванні злочинів, пов'язаних з використанням вогнепальної зброї // Збірник наукових праць «Правова статистика: проблеми теорії і практики». - Хмельницький: ХІРУП, 2003. - С. 77-82.


ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

70. Гідроізоляція захисних споруд цивільного захисту

Гідроізоляцію захисних споруд цивільного захисту улаштовують для захисту споруд та їх конструкцій від руйнівного впливу води, а також для забезпечення нормальної експлуатації інженерно-технічного обладнання та для підтримки необхідного температурно-вологісного режиму цих споруд.
Герметичність споруд досягається за допомогою: обвалування ґрунтом; закладення стиків пневмобетоном, мастикою для герметизації, цементом, що розширюється; нанесення на поверхні конструкцій гідроізоляційних покриттів; закладення дверних пристроїв та вводів труб опалення, водопостачання, каналізації, вентиляції, кабелів зв'язку та енергопостачання; улаштування тамбурів з герметичними дверима та люками.
Одним з основних чинників, що впливає на довговічність підземних чи заглиблених захисних споруд є вплив води. Вода, що проникає всередину будівельних конструкцій, викликає корозію арматури та руйнування бетону. Вода, що проникає у приміщення підземних частин споруди, знижує експлуатаційні показники, порушує роботу технологічного обладнання, погіршує мікроклімат приміщення. Для зниження ризику появи таких проблем необхідно приймати правильні технічні рішення облаштування  гідроізоляції.
Захист споруд, що перебувають під впливом води, є досить відповідальним та складним технічним завданням. Вартість робіт з гідроізоляції у деяких випадках досягає 15-20% від загальних витрат на будівництво всієї споруди, а трудомісткість гідроізоляційних робіт в 3-4 рази перевищує витрати праці, необхідні для зведення самої споруди.
Гідроізоляція захисних споруд цивільного захисту (далі – захисні споруди) являє собою сховані конструкції, ремонт яких практично неможливий, тому кошти витрачені на їх відновлення в 2-3 рази перевищують первісні витрати. Щоб цього не допустити гідроізоляція повинна відповідати технічним умовам та забезпечити максимальну довговічність та придатність захисних споруд, щоб довести до мінімуму витрати на їх ремонт та утримання. Гідроізоляцію слід проектувати і виконувати у вигляді конструкції, довговічність якої повинна бути не менше довговічності самої споруди. Тому досить важливе значення має пошук шляхів, що полегшують улаштування гідроізоляції та сприяють більш якісному її виконанню. Класифікація гідроізоляції захисних споруд залежить від способу досягнення водонепроникності та захисту конструкцій в залежності від виду та характеру дії води на захисну споруду, від місця розташування гідроізоляції в споруді та видів гідроізоляційних матеріалів, що застосовуються...

В’ячеслав Могильниченко
Наталія Корепанова
Богдан Овчаренко
УкрНДІЦЗ

72. Інженерний захист територій
Інженерний захист територій – це комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення захисту територій, населених пунктів та об’єктів суб’єктів господарювання від їх наслідків та небезпеки, що може виникнути під час військових (бойових) дій або внаслідок таких дій, а також створення умов для забезпечення сталого функціонування об’єктів і територій в особливий період.
Інженерний захист територій включає:
1) проведення районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів та небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів, а також ризику виникнення надзвичайних ситуацій (далі – НС), пов’язаних з ними;
2) віднесення міст до відповідних груп цивільного захисту та віднесення об’єктів суб’єктів господарювання до відповідних категорій цивільного захисту;
3) розроблення та включення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту(далі – ІТЗ ЦЗ) до відповідних видів містобудівної та проектної документації, а також реалізація їх під час будівництва та експлуатації;
4) урахування можливих проявів небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів та негативних наслідків аварій під час розроблення генеральних планів населених пунктів та ведення містобудування;
5) розміщення об’єктів підвищеної небезпеки з урахуванням наслідків аварій, що можуть статися на таких об’єктах;
6) розроблення та здійснення заходів щодо безаварійного функціонування об’єктів підвищеної небезпеки;
7) будівництво споруд, будівель, інженерних мереж і транспортних комунікацій із заданими рівнями безпеки та надійності;
8) будівництво протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення, їх утримання у функціональному стані;
9) обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій, розроблення та здійснення заходів щодо їх безпечної експлуатації;
10) інші заходи інженерного захисту територій залежно від ситуації, що склалася.

В’ячеслав Могильниченко
Наталія Корепанова
Богдан Овчаренко
Владислав Кравченко
УкрНДІЦЗ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

74. Сучасні переносні засоби димо- та тепловидалення
Переважна більшість випадків травмування та загибелі людей на пожежах відбувається унаслідок впливу на організм небезпечних чинників пожежі. Дія високих температур та диму також значно ускладнюють проведення рятувальних робіт та гасіння пожеж. Вагомим тактичним способом зниження такого впливу на особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів є керування теплодимовим потоком пожежі за допомогою переносних засобів димо- та тепловидалення (далі - пожежних димовсмоктувачів), які функціонально призначені для локального підвищення повітряного тиску шляхом нагнітання чистого повітря в зону роботи особового складу або видалення продуктів горіння з приміщень в умовах пожежі для нормалізації температурного і повітряного середовища з метою забезпечення безпечних умов при проведенні рятувальних робіт [1].
Пожежні димовсмоктувачі класифікуються [2]:
- за призначенням - переносні, причепні, мобільні;
- за типом приводу - механічні, електричні, гідравлічні;
- за принципом роботи - вентиляторні (відцентрові та осьові), ежекторні.
Створення необхідних умов для гасіння пожеж із застосуванням пожежних димовсмоктувачів може здійснюватися за трьома напрямками [2,3]:
- видалення (відсмоктування) та наступний викид диму назовні (застосовується, як правило, з верхньої частини приміщення);
- нагнітання свіжого повітря до задимленого приміщення (здійснюється, як правило, до нижньої частини приміщення при відкритих верхніх отворах). Даний спосіб застосовують при висоті приміщень до 6 м;
 - одночасне видалення задимленого та нагнітання свіжого повітря при застосуванні декількох димовсмоктувачів. Цей комбінований спосіб застосовується для управління газовими потоками повітря...

В.В. Присяжнюк, начальник відділу УкрНДІЦЗ

С.В. Семичаєвський, науковий співробітник УкрНДІЦЗ
 М.В. Осадчук,  молодший науковий  співробітник УкрНДІЦЗ

О.В. Куртов, молодший науковий  співробітник УкрНДІЦЗ

О.В. Мілютін, старший науковий  співробітник УкрНДІЦЗ

ЛІТЕРАТУРА
1. Дымососы пожарные переносные «Буран» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.peleng.info/catalog/section.php/;
2. Назначение и классификация дымососов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://taketop.ru/articles/bg/pogar/kldum;
3. Назначение и классификация пожарных дымососов [Електронний ресурс]. Режим доступу: https: // studref. com/305452/ bzhd/ naznachenie_klassifikatsiya_ pozharnyh_ dymososov/.

76. СІЛЬ ЗЕМЛІ

Предмет розмови
Як відомо, в Україні методом «підтвердження» (мовою оригіналу) прийнято ДСТУ EN 54-1:2014 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Вступ (EN 54-1:2011, IDT). Такий метод прийняття певною мірою ускладнює користування ним. Водночас, системи пожежної сигналізації та оповіщування – наріжний камінь протипожежного захисту об’єктів, що зумовлено величезним розмаїттям виконуваних ними функцій (про це докладно йдеться нижче), тому помилки у їх побудові та проектуванні просто неприпустимі.
Наразі в Україні розпочато роботи з розроблення методом «перекладу» двох інших основоположних стандартів серії EN 54, а саме ДСТУ CEN/TS 54-14 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування і ДСТУ CEN/TS 54-32 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 32. Побудова, проектування, монтування, налагоджування, експлуатування і технічне обслуговування систем мовленнєвого оповіщування. Ми ініціюємо також розроблення методом «перекладу» ДСТУ EN 54-1. Пропонуємо для обговорення нашу версію перекладу стандарту EN 54-1:2011 (частину матеріалу довідкового характеру і зміст задля економії місця наразі вилучено). Зауваження та пропозиції щодо нього Просимо надсилати на електронну адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Вступ
Цей стандарт містить інформацію, потрібну для передбачуваного використання стандартів серії EN 54. Серія EN 54 поширюється на системи пожежної сигналізації та оповіщування, змонтовані всередині будинків і поблизу них, що складаються з декількох компонентів, які з’єднано між собою з метою якомога більш раннього виявлення пожежі та які забезпечують:
– оповіщування про пожежу локально (на об’єкті) та/або дистанційно до організацій, що мають повноваження та відповідальні за будинки і простори навколо них;
– подання сигналів на запускання у разі пожежі іншого протипожежного обладнання/систем протипожежного захисту.
Серією EN 54 можна користуватися для інших об’єктів використання, наприклад, шахт і суден, проте перед використанням потрібно врахувати особливості кожного з видів застосування. Можуть знадобитися додаткові випробування з визначення робочих параметрів і випробування на впливання довкілля. Це не перешкоджає виробництву і використанню систем, що мають особливі характеристики, придатних для захисту особливих ризиків від особливих небезпек.
Оскільки ця версія стандарту містить терміни та визначення, взяті з певних частин EN 54, може мати місце певне дублювання термінів та визначень, що містяться в інших частинах. Це буде виправлятися під час подальших переглядів різних частин EN 54, з тим щоб визначення було подано лише один раз і вони застосовувалися в усій серії...

Володимир Боровиков,
Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості Української Федерації Спеціалістів Безпеки


82. Лісові пожежі в екосистемі зони відчуження
Питання пожежної безпеки лісових масивів та торфовищ на території зони відчуження залишається актуальним будь-якої пори року та особливо загострюється в пожежонебезпечний період, адже щороку саме в цей час на території зони відчуження найчастіше виникають масштабні пожежі в природних екосистемах. Вони охоплюють великі площі, важко піддаються гасінню, завдають значних матеріальних збитків державі та погіршують стан екологічної безпеки прилеглих територій.
Про найбільшу за розмірами пожежу, яка сталася наприкінці квітня 2015 року, в районі сіл Буряківка, Рудня-Іллінецька, Глінка, Луб’янка Іванківського району, дізналися запізно, коли вогонь охопив майже 120 гектарів лісу. Зазвичай пожежа має одне джерело загоряння. Ця пожежа мала одразу кілька осередків навколо річки Прип’ять. Ситуація була критичною, вогонь набрав швидкість і його вектор руху виявився спрямованим точно на так звані могильники та на ДСП «Чорнобильська АЕС». Існувала серйозна загроза радіаційного забруднення не тільки столиці, а й населених пунктів, які межують з зоною відчуження, та у бік Білорусії, однак, завдяки вмілій співпраці та вчасному реагуванню сил підрозділу Державної служби надзвичайних ситуацій та Державного агентства з управління зоною відчуження лісового підприємства «Чорнобильська пуща» – була залучена пожежна авіація, три літаки і гвинтокрил, було здійснено більш ніж 21 скид води… Завдяки цим зусиллям лісова пожежа була ліквідована...

А.В.Борисов,
начальник науково-інформаційного відділу підполковник служби цивільного захисту

О.О.Черкасов,
молодший науковий співробітник науково-інформаційного відділу підполковник служби цивільного захисту


84. Надзвичайні ситуації державного та регіонального рівнів, що виникли в Україні  у 2018 році
Упродовж 2018 року в Україні виникло 128 надзвичайних ситуацій (далі - НС), що розподілились наступним чином: техногенного характеру - 48; природного характеру - 77; соціального характеру - 3, внаслідок яких загинуло 168 людей (із них 40 дітей) та постраждало 839 людей (із них 401 дитина). За масштабами 2 НС набули державного рівня; 6 НС - регіонального рівня; 64 НС - місцевого рівня, 56 НС - об'єктового рівня.
У таблиці 1 наведено інформацію щодо надзвичайних ситуацій, що виникли в Україні у 2018 році у порівнянні з 2017 роком.
Порівняно з 2017 роком загальна кількість НС у 2018 році зменшилася майже на 23 %, при цьому кількість НС техногенного характеру зменшилася на 4 %, НС природного характеру - на 28 %, а НС соціального характеру - на 66,7 %. Також, порівняно з 2017 роком, спостерігається зменшення кількості загиблих і постраждалих у НС на 2,3 % та 5,9 % відповідно.
Незважаючи на зменшення у 2018 році загальної кількості НС техногенного характеру, зафіксовано зростання на 12,5 % кількості НС, пов'язаними з аваріями на транспорті та на 10 % - НС, пов'язаними з пожежами та вибухами, проте кількість загиблих і постраждалих у цих НС зменшилася, за винятком НС на транспорті, де кількість постраждалих збільшилася більше ніж у 2 рази.
Серед НС природного характеру зафіксовано зменшення кількості НС і постраждалих у них людей за усіма видами, натомість кількість загиблих збільшилася через велику їх частку в НС, пов'язаних із отруєнням людей чадним газом і дикорослими грибами.
У регіональному розрізі найбільшу кількість НС (10) зареєстровано у Донецькій області, а також по 9 НС - у Дніпропетровській і Луганській областях.
На рисунку 1 наведено розподіл кількості надзвичайних ситуацій по регіонах України у 2018 році.
Найбільшу кількість загиблих у НС зареєстровано у Дніпропетровській (27 людей) області, переважна більшість з яких загинули унаслідок НС, пов'язаних із аваріями на автомобільному транспорті та пожежами (вибухами)...

Любов Несенюк,
молодший науковий співробітник УкрНДІЦЗ

Петро Кропотов,
головний спеціаліст Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України


85. Все про ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ на енергетичних підприємствах (продовження)
Косюк В.В. фахівець з пожежної безпеки


92. Особливості оцінювання вогнезахисної здатності вогнезахисних матеріалів для несучих сталевих конструкцій
Відповідно до Технічного регламенту будівельних виробів, будинків і споруд, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року, та державних будівельних норм ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» однією з основних вимог до будівель і споруд є збереження несучої здатності будівельних конструкцій під час пожежі. Зокрема це стосується несучих сталевих конструкцій (колон та балок), які широко застосовують при будівництві. Ураховуючи те, що через суттєву теплопровідність сталі власна вогнестійкість цих конструкцій незначна (на 5 - 10 хвилині розвиненої пожежі настає втрата вогнестійкості), для підвищення їх несучої здатності застосовують вогнезахисні матеріли.
Згідно з положеннями ДСТУ
Б В.1.1-4-98* Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги граничним станом з вогнестійкості за ознакою втрати несучої здатності є обвалення конструкції або виникнення граничних деформацій, що відповідають для горизонтальних конструкцій (зокрема, для балок і перекриттів) граничному значенню прогину, а для вертикальних конструкцій (зокрема, для колон і стін) - граничному значенню поздовжнього зміщення навантаженого кінця конструкції. Для оцінювання здатності конструкції зберігати свою несучу здатність під час пожежі проводять відповідні випробування або розрахунки, методики яких регламентовано стандартами.
Для несучих сталевих конструкцій ці методики мають особливості, які пов’язані з тим, що окрім наведених вище ознак граничного стану з вогнестійкості для цих конструкцій застосовують ознаку досягнення критичної температури сталі. При випробуваннях несучих сталевих конструкцій за цією ознакою з вогнестійкості, на зразках конструкцій закріплюють термопари, ці зразки встановлюють у спеціальну піч і піддають вогневому впливу за стандартним температурним режимом пожежі. Під час цих випробувань, тривалість яких становить від 30 хвилин до 240 хвилин, а температура в печі змінюється від кімнатної до 1200 °С, визначають температурний стан зразків для різних проміжків часу вогневого впливу. Випробування несучих сталевих конструкцій із застосуванням ознаки досягнення критичної температури сталі за методами, визначеними в ДСТУ Б В.1.1-13:2007 Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-3:1999, NEQ) та ДСТУ Б В.1.1-14:2007 Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість (ЕN 1365-4:1999, NEQ), проводять без механічного навантажування зразків і без урахування показників здатності вогнезахисного матеріалу до зчеплення. та (або) його здатності залишатися неушкодженим під час вогневого впливу (далі - показників здатності вогнезахисного матеріалу до зчеплення). У цих методах не враховується можливість відшарування вогнезахисного матеріалу та його ушкодження у наслідок деформації (наприклад, прогину) навантаженої сталевої конструкції під час вогневого впливу, що призводить до підвищення інтенсивності нагрівання конструкції і зменшення проміжку часу досягнення критичної температури сталі. У методі, який встановлено в ДСТУ Б В.1.1-17:2007 Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності, випробування несучих сталевих конструкцій проводять з урахуванням показників здатності вогнезахисного матеріалу до зчеплення, які визначають за результатами порівняння значень тривалості вогневого впливу до досягнення критичної температури сталі, отриманих для зразків навантажених і ненавантажених сталевих балок...

Новак С. В.,
канд. техн. наук, с. н. с., провідний науковий співробітник науково-випробувального центру

Добростан О. В.,
канд. техн. наук, заступник начальника науково-випробувального центру
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

Дріжд В. Л.,
канд. техн. наук, заступник директора з науки, Наукове-виробниче підприємство «Спецматеріали», Україна


94. Огляд діяльності дослідно-випробувальних лабораторій за основними напрямами роботи у 2018 році
У продовж 2018 року Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту (далі - УкрНДІЦЗ) проводилася планова робота щодо координації дослідної та випробувальної діяльності дослідно-випробувальних лабораторій (далі - ДВЛ), здійснювалося наукове і методичне керівництво їх діяльності, узагальнювалися й аналізувалися результати їх роботи, розглядалися протоколи випробувань, надавалася методична допомога у проведенні випробувальних, дослідних робіт і дослідженні пожеж.
Відповідно до керівних документів, що регламентують діяльність ДВЛ (Примірне Положення про ДВЛ та Настанова з організації роботи ДВЛ), лабораторії створені для здійснення комплексу робіт щодо дослідження пожеж і причин їх виникнення, проведення випробувальних і дослідних робіт, а також здійснення заходів з перевірки якості виконання суб'єктами господарської діяльності робіт із вогнезахисного обробляння виробів, матеріалів, конструкцій і технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння.

Руслан Климась
начальник відділу УкрНДІЦЗ

Дмитро Середа
науковий співробітник УкрНДІЦЗ


ВИЖИВАННЯ

97. Людина в умовах наднизьких температур

*

 

Bezpeka2021 B 262x162

Elcom20 262x162

262х162 vn Agro 2021

BSM NVS 2021 204x127 W

DpPressa 2020

Expert Security 262x162 22ukr

ARMS 262x162px 22ukr

TZ Firetech 262x162 21 ukr

Smart Building 2021

KT 262x162px 21 ukr

KT 262x162px 21 ukr

ESE 262x162px 21 ukr

Mining 262x162px 21 ukr

Energy 262x162px 2020 ukr

PRF 262x162px 2021

Календар подій

Минулий місяць Серпень 2021 Наступний місяць
Пн В Ср Ч Пт Сб Н
week 30 1
week 31 2 3 4 5 6 7 8
week 32 9 10 11 12 13 14 15
week 33 16 17 18 19 20 21 22
week 34 23 24 25 26 27 28 29
week 35 30 31
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com