25 років на ринку безпеки!       

BSM 2020 1 sm

АКТУАЛЬНО

2. Інформатизація сьогодні та завтра

Всі ми ще в недалекому минулому чули вислів що 21 століття – століття глобальної інформатизації. На той час то було майбутнє, яке на сьогодні вже настало. Як ми його відчуваємо і що у зв’язку з цим маємо робити, принаймні як планувати свою поведінку і всю життєдіяльність?
Але на початку трохи реалій:
1. За сучасних умов значним чином збільшились обсяги інформації. Останні стали настільки великими, що у звичайному режимі опанувати їх практично неможливо. За останні 35-40 років у світі вироблено більше інформації, ніж за попередні 5 тис. років [1]. Людині стало складно справитись з потоками інформації, яка ллється на неї практично звідусіль. Відмовитись від таких потоків людині також складно, через можливість пропустити щось важливе для себе чи своєї діяльності. Враховуючи, що у світі накопичено значний інформаційний потенціал і обмеженість фізичних та розумових можливостей людини використати його, можна говорити про настання т. з. інформаційної кризи.
2. Разом з тим, сучасні реалії характеризуються не лише великими обсягами інформації, але ще і високими темпами її зміни. Науковці вказують, що поряд з щорічним подвоєнням обсягів інформації, раз у 7 років здійснюється повне її оновлення.
3. Характерною рисою сучасних інформаційних ресурсів є наявність в них великої кількості другорядних відомостей, т. з. «інформаційного сміття», які утруднюють сприйняття потрібної людині інформації. Слід зазначити, що серед другорядної інформації в інформаційному просторі існують досить великі обсяги неправдивої, необ’єктивної, дезінформуючої інформації, що робить інформаційне середовище, у сукупності з іншою інформацією, досить насиченим різним інформаційним непотрібом.
Крім того, сучасний інформаційний простір суттєво завантажений оціночною інформацією. На відміну від фактичної, така інформація може значним чином змінювати розуміння об’єктивної реальності і подавати її як чиєсь уявлення про таку реальність.
4. Крім існування великих обсягів інформації як певних знань, сучасний світ багатий різноманітними інформаційними технологіями, які являють собою комплекс прийомів, способів та методів збору, вироблення, обробки, зберігання, надання, поширення інформації. Частина технологій спеціально спрямується на забезпечення впливу відповідної інформації на індивідуальну чи колективну (суспільну) свідомість людей.
5. Сучасний розвиток демократизації суспільства та його технічного прогресу зумовив розширення можливостей доступу до інформації. Глобалізація суспільних і економічних відносин створила умови для отримання інформації з будь-якого сегменту інформаційного простору.
6. Процеси інформатизації, які відбувалися в останні роки, створили нове ставлення суспільства до інформації, остання стала необхідною складовою його життєдіяльності. Така ситуація, у свою чергу, призвела до формування нового виду відносин – інформаційних. У суспільства з’явилась постійна потреба у інформації і її продуктах у зв’язку з чим виникла така галузь діяльності як інформаційна індустрія. Головним змістом інформаційної індустрії є вироблення і поширення інформаційного продукту, знань...
Зубок Микола Іванович, кандидат військових наук, професор

 

8. Воровство в агрохозяйствах
В период полевых работ воровство в агрохозяйствах значительно усиливается и искоренить это крайне тяжело, ведь эта система умеет адаптироваться к новым обстоятельствам. Схемы хищений – как вирус гриппа – постоянно мутируют, меняются, приспосабливаясь к новым условиям, новым системам борьбы с ними.
Когда кражи – не порок
Наше общество некоторое время жило при социализме, где народным лозунгом было «Все вокруг колхозное, все вокруг мое». Тогда вопрос кражи был скорее вопросом восстановления социальной справедливости, выравнивания условий жизни между низшими слоями общества и высшими. Человек, идя на преступление, понимал, что не станет изгоем в обществе. А, наоборот, встретит понимание и поддержку со стороны родных и близких – представителей того же класса.
Эти взгляды дошли и до нашего времени. У нас же в обществе как: если ты воруешь у того, кто богаче тебя, – ничего страшного. А если у своего соседа, равного тебе, то вызываешь осуждение. Это как в сказке о Робине Гуде. Его восхваляли и считали героем, потому что тот воровал у богатых. А сам факт не считали преступлением.
Давайте возьмем времена «лихих 90-х». Многие из нас воспитаны в годы, когда были популярны всевозможные фильмы о том, как круто быть гангстером, вести такой образ жизни, когда получаешь все и сразу. Вся культура того времени была построена на уважении к ворам «в законе». Хотя в других европейских странах уважение к частной собственности настолько высоко, что вора автоматически исключают из круга общения. Он становится изгоем. У нас такого нет.
Одна из причин того, почему сотрудники агрохолдингов воруют «по–черному» – они знают, что не получат существенного наказания. Думают: «Ну, уволят – пойду в другую компанию и там снова буду воровать». Из–за несовершенного законодательства сложно упечь такого сотрудника за решетку. Ведь наша полиция и суд будут говорить о краже только тогда, когда зерно физически обнаружено...
М. Иванов

 

12. Воровство персонала, что эффективнее «охрана» или «безопасность»?
Одним из важных мотиваторов воровства персонала в Украине сегодня есть грубейшее нарушение известного принципа: Богатые должны жить так, чтобы бедные прощали им их богатство.
Те собственники, которые нарушают этот принцип, будут иметь вечную проблему – воровство, мошенничество и нарушения. Но постепенно в Украине рождается новый тип собственника и руководителя, который начинает рассматривать работника, как партнёра, а не как наёмного исполнителя приказаний. Если вы работаете в такой компании и считаете, что пришло время изменений, то пришло время начинать выстраивать систему безопасности и оценки рисков. Количество охранников, камеры наблюдения, другие системы контроля и учета за действиями персонала дают определенный эффект, но риски остаются всегда. Мы не можем заменить людей машинами, более того, пришло время когда «не мы выбираем, а нас выбирают» и пора думать, как создавать ту самую команду надёжных профессионалов. Шаг первый на этом пути – оценка рисков персонала, дабы спустя время руководитель не задал вопрос, а как вы его принимали и что вы оценивали?
Известный мировой менеджер
У. Баффет как то сказал: «Когда Вы нанимаете сотрудника, вы надеетесь получить его благонадёжность, профессионализм и деловую активность. Но если не будет первого, два вторых вас уничтожат». Согласитесь, возразить нечего.
Что такое первое?
Это морально-нравственные стандарты личности. Есть категория людей, у которых эти стандарты «ниже плинтуса». А теперь представим себе, что такие могут быть хорошими профессионалами. Ведь могут. Мораль и профессионализм не имеют ничего общего.
Так с чего же начинать оценку рисков?
С организации процесса оценки склонности кандидата на работу к т.н. деструктивному поведению. Это самые разнообразные нарушения на работе, которые как бы единичные, но в сумме они формируют те самые потери и убытки, которые уменьшают долю прибыли.
Свои беды о воровстве и других нарушениях персонала бизнес обсуждает постоянно. Но обратите внимание, мы слышим о борьбе с последствиями деструктивного поведения. При этом обратите внимание, никто не говорит об управлении рисками, т.е. выявлении признаков склонности к деструктивному поведению на ранних этапах и минимизация таких рисков. Противники теории «управления рисками деструктивного поведения» используют удобные обоснования, которое я попробую опровергнуть.
Бытует мнение, что все люди склонны воровать. Посыл не верный. Все люди имеют возможность украсть. Однако, согласитесь, все не воруют. Каждый из нас имеет потенциальную возможность поступить деструктивно. Вопрос, почему большинство людей так не поступает? Что является сдерживающим фактором? Это благонадёжность, т.е. морально-нравственные принципы, которые выстраивают психологический «барьер».
Бытует мнение, что сложные обстоятельства вынудили так поступить. Однако, согласитесь, обстоятельства есть у всех. И большинство людей не воруют, не мошенничают, не создают коррупционные схемы, чтобы решать свои проблемы. Что является сдерживающим фактором? Всё та же благонадёжность.
Есть такой термин «треугольник мошенничества», первая грань это личная человеческая алчность ненасытности, вторая грань это возможности, которые открывает должностное положение и третья грань, это ситуационная мотивация к действию. Если эти три грани нашли друг друга, вопрос только в том, как и когда «это» произойдёт.
А это уже зависит исключительно от профессиональных знаний, деловых и организаторских качеств сотрудника. Именно об этом сказал У. Баффет.
Следовательно, формула проста:
1. Благонадёжность + интеллект + деловая активность = вероятность успешной работы 90%.
2. Алчность + интеллект + деловая активность = вероятность деструктивного поведения 90%.
Вы спросите, что делать? Ответ – оценка благонадёжности каждого, кто получает доступ к финансам, материальным средствам, праву «разрешать / запрещать».
Каково решение, спросите Вы?
Необходимо сформировать эффективную методологию оценки кандидатов на ответственные (рисковые) должности. В чём недостаток применяемой сегодня методологии оценки кандидатов на работу?
1. Выполняется оценка Professional Skills (профессиональные и деловые качества). Это важные качества, сомнений нет. Но ответьте на вопрос, разве известные нам мошенники и коррупционеры были плохими профессионалами и организаторами?
2. Выполняется оценка General Skills (внимательный; аккуратный; спокойный; доброжелательный; быстро принимает решения; логически мыслит; высокий IQ и т.п.). Это важные качества, сомнений нет. Но ответьте на вопрос, вор, мошенник, коррупционер может иметь такие качества?
Как оценить благонадёжность?
Израильская компания MIDOT, в 1977 году начала исследования в сфере анализа рисков деструктивного поведения персонала. В 1985 году был создан уникальный алгоритм оценки мнений и суждений человека, что даёт возможность, с вероятностью 80-90%, прогнозировать риски деструктивных поступков в будущем. Даже если в прошлом ещё «ничего» не было, мы получаем прогноз вероятности рисков деструктивного поведения в будущем.
Представим себе треугольник, вы по своему опыту, или опыту других знаете «где» это происходит, вы знаете «как» это происходит. И вы ждёте, где и как это может опять произойти. Ваша проблема в том, что вы не подозреваете «кто» может быть организатором или исполнителем злоупотребления.
Решения компании Midot дают вам третью грань треугольника и вы получаете сигнал, кто по своим морально-нравственным качествам считает, что нарушить и украсть для него позволительно и не зазорно. Таким образом, вы оказываетесь на один шаг впереди проблемы, вы получаете возможность не ждать «фактов», а оценивать риски, управлять рисками, минимизировать их и этим увеличивать долю прибыли и способствовать росту имиджа компании. На протяжении уже 10 лет эти решения используют многие украинские компании.
Представитель Midot в Украине
Богдан Городницкий
www.midot.com
+38(044)2245601

 

15. ЯКІСНІ ПОСЛУГИ З ОХОРОНИ ВЛАСНОСТІ ТА ГРОМАДЯН
КРОПИВНИЦЬКИЙ - промисловий і культурний осередок у центрі країни. Місто пережило у середині XIX - на початку XX століть «золоту еру» - розвивалася промисловість, розбудовувалась міська інфраструктура, розквітла культура. Місто має розвинену соціальну інфраструктуру, численні заклади освіти й культури зі сталими багатими традиціями.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аполон» здійснює свою діяльність на підставі ліцензії МВС Ураїни серії АВ №597055 від 24.11.2011 року на право надання послуг з охорони власності та громадян.
ТОВ «Компанія «Аполон» - це команда професіоналів, яка пропонує комплекс послуг для забезпечення Вашої особистої безпеки та безпеки Вашого бізнесу.
Основним пріоритетом компанії є надання якісного комплексу послуг охорони, що складається із декількох складових:
- забезпечення фізичної охорони об’єктів;
- оснащення об’єкта технічними засобами охорони;
- забезпечення економічної безпеки юридичної особи.
В основу своєї діяльності наше підприємство поклало високий професіоналізм співробітників, повне та безумовне виконання ними своїх обов’язків перед замовниками послуг, врахування побажань та інтересів замовника.
Ми завжди використовуємо індивідуальний підхід до вирішення будь-якої задачі та прагнемо задовольнити потреби наших клієнтів в повному обсязі.
Спектр послуг нашого підприємства включає в себе всі, дозволені законодавством України, види охоронних послуг, а саме:
- фізична охорона;
- проектування, монтаж та обслуговування систем відеоспостереження, охоронно-пожежної сигналізації та систем управління контролю доступом;
- прокладки опто-волоконних ліній зв’язку;
- супровід матеріальних цінностей;
- зовнішнє управління штатною службою охорони;
- охорона VIP-персон.
А також послуги щодо:
- юридичного супроводу клієнтів;
- забезпечення інформаційної безпеки бізнесу;
- послуги приватного детектива;
- послуги аудиту вагового господарства сільськогосподарських та промислових підприємств.

Фізична охорона
Це комплекс охоронних заходів, спрямованих на забезпечення безперебійної роботи об’єкта і збереження його матеріальних цінностей.
Фізична охорона є складовою безпеки бізнесу, безпосередні дії якої спрямовані на:
- припинення спроб несанкціонованого доступу на об’єкт, що охороняється;
- охорона матеріальних цінностей (продукції, сировини, устаткування, будівель та споруд);
- припинення несанкціонованого винесення/вивезення матеріальних цінностей і документів;
- контрольно-пропускний режим (співробітники, відвідувачі, автомобільний та залізничний транспорт);
- патрулювання території, що охороняється;
- попередження протиправних дій відносно об’єкта, що охороняється, і його співробітників;
- підтримка громадського порядку.
Приймаючи об’єкт під охорону, фахівці ТОВ «Компанія «Аполон» проводять комплексне обстеження об’єкта для визначення найбільш ефективної тактики його захисту.
Працівники охорони проходять суворий відбір і спеціальну перевірку, мають необхідний рівень фізичної, моральної та психологічної підготовки, проходять професійну підготовку в учбових центрах Міністерства Внутрішніх Справ України, можуть автономно діяти в екстремальних ситуаціях мають формений одяг із знаками, що свідчать про належність до ТОВ «Компанія «Аполон» та в разі необхідності можуть бути екіпіровані спеціальними засобами активного захисту.
ТОВ «Компанія «Аполон» пропонує високопрофесійні послуги із забезпечення фізичної охорони сільськогосподарських та промислових підприємств, супермаркетів, дачних містечок і котеджів, готелів, стаціонарних та відкритих об’єктів, будівельних об’єктів, торговельних підприємств.

Забезпечення громадського порядку
Комплекс заходів з охорони громадського порядку включає в себе:
Координацію потоку відвідувачів;
Патрулювання території проведення заходів;
Попередження протиправних дій з боку учасників та відвідувачів;
Охорону людей та майна в умовах проведення громадських заходів;
Відокремлення небажаних та потенційно небезпечних відвідувачів заходу.
Головні умови безпечного проведення масових заходів:
Залучення необхідних сил і засобів для підтримки громадського порядку та безпеки під час проведення масових заходів;
Вживання додаткових засобів безпеки залежно від запланованої кількості учасників і конкретних умов у день проведення масового заходу;
Охорона громадського порядку у будівлі а прилеглій до неї території необхідною групою охоронників.

Супровід матеріальних цінностей
Ведення бізнесу завжди пов’язане з певними ризиками. Особливо, якщо діяльність фірми пов’язана з наявністю матеріальних цінностей – товарів, матеріалів. На самому виробничому об’єкті можна встановити найефективніший передовий охоронний комплекс, залучити найдосвідченіших співробітників охорони й тим самим забезпечити практично повну безпеку цінностей та людей.
З процесом переміщення вантажів справа дещо складніша, адже на етапі транспортування вантаж піддається підвищеній небезпеці. Тому, охорона й супровід вантажів – найбільш відповідальне завдання, яке можна довірити виключно професіоналам.

Охорона VIP-персон
Робота охоронця VIP-клієнта полягає в основному в увазі до деталей і превентивному плануванні дій.
Ми покладаємо на себе відповідальність за життя і здоров’я своїх клієнтів. Забезпечуємо персональну безпеку в різних напрямках при будь-якому переміщенні, чи то супровід дітей, зустріч в аеропорту, чи супровід великих покупок і супровід VIP-персон під час гастролей, ділових поїздок або відряджень.
Причини, за якими вам може знадобитися особиста охорона:
У певних колах особиста охорона є обов’язковим атрибутом, що підкреслює статус людини;
Загрози. Така небезпека досить часто виникає у людей шоу-бізнесу, політиків і представників від великого до малого бізнесу;
Ви хочете убезпечити себе від небажаних зустрічей з певними людьми, а також обставинами, які можуть становити загрозу Вашому життю або здоров’ю;
А також інші причини, які мають персональний характер.
Наше завдання – зберегти Ваш спокій і дозволити Вам займатися важливими справами, не турбуючись про особисту безпеку і здоров’я Ваших рідних і близьких, тому що про це подбаємо ми!

Охоронна сигналізація
Розробка і узгодження проектів охоронної сигналізації, монтаж, пуско-налагоджувальні роботи сигналізації, тривожної кнопки, підключення на пульт централізованого спостереження Державної Служби Охорони та інших недержавних операторів, що здійснюють охорону. Автономна GSM охорона об’єктів.
Встановлення систем відеоспостереження:
- в офісних приміщеннях;
- в торгових залах;
- в житлових приміщеннях;
- на підприємствах;
- складських комплексах;
- на парковках;
- в навчальних закладах;
- в громадських закладах.
ТОВ «Компанія «Аполон» виконує проектування систем відеоспостереження, установку відеоспостереження, технічну та сервісну підтримку встановлених систем відеоспостереження.

Домофони і системи контролю доступу
Монтаж систем контролю доступу (домофони, зчитувачі, картки, чіпи, замки). Відеодомофон допоможе Вам захистити себе, свою сім’ю і власний будинок від сторонніх відвідувачів і непроханих гостей. Також відеодомофон може застосовуватися в офісах і на об’єктах підвищеної небезпеки.

Зовнішнє управління штатною службою охорони
Це послуга від професіоналів охоронної діяльності. Керівництво і контроль над Вашими штатними охоронцями, яким Ви платите заробітну плату, згідно з Вашим штатним розкладом, будуть здійснювати професіонали високого рівня, які мають багатий досвід роботи у сфері охорони та безпеки. Ваші охоронці стануть служити, а не відбувати робочий час!
Наші співробітники:
- будуть здійснювати загальне керівництво Вашим штатним підрозділом служби охорони;
- розроблять і забезпечать попереджувальні заходи, що перешкоджають будь-яким загрозам, життєво важливим інтересам підприємства;
- розроблять і реалізують заходи, що перешкоджають викраденню матеріальних цінностей;
- будуть брати участь у проведенні службових розслідувань за фактами розкрадання та інших правопорушень співробітників підприємства;
- організують роботу з укомплектування служби охорони кваліфікованими кадрами;
- розроблять графіки чергувань працівників служби охорони;
- розроблять заходи щодо підвищення ефективності охорони об’єктів підприємства;
- забезпечать контроль за дотриманням Вашими штатними охоронцями:
1) відповідальності за неякісне виконання безпосередніх покладених на них обов’язків;
2) відповідальності за невиконання правил пожежної безпеки а охорони праці;
3) відповідальності за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;
4) відповідальності за невихід на роботу без поважної причини співробітника охорони, а також за вихід на роботу з явними ознаками вживання алкоголю або наркотичних засобів.

Інформаційна безпека бізнесу
За умов конкурентного середовища значного поширення набули такі негативні явища, як підслуховування, викрадення конфіденційної інформації на матеріально-речових носіях, зняття інформації з технічних каналів через комп’ютерні мережі.
На сьогодні інформаційна безпека дедалі більше стосується саме суб’єктів підприємницької діяльності, яким потрібно захищатися від відтоку інформації.
Наша компанія надає послуги щодо забезпечення інформаційної безпеки:
- перевірка приміщень на наявність несанкціонованих технічних засобів зняття інформації;
- розробка планів протидії відносно вже встановлених несанкціонованих технічних засобів зняття інформації;
- консультації відносно способів захисту відтоку інформації;
- розробка проектів – планів технічного захисту приміщень з метою запобігання можливого зняття інформації;
- технічне оснащення приміщень з метою запобігання відтоку інформації.

Юридичне обслуговування
ТОВ «Компанія «Аполон» надає юридичні послуги фізичним і юридичним особам у наступних галузях права:
- інтелектуальна власність;
- корпоративне право;
- господарське право;
- податкове і фінансове право;
- трудове право;
- цивільне і земельне право;
- кримінальне право.

Аудит безпеки вагового господарства підприємства
Одним із найголовніших завдань компаній, які працюють в аграрному секторі економіки є організація комплексу заходів, направлених на мінімізацію втрат, та контроль ризиків, пов’язаних із кількісно-якісним обліком продукції та сировини.
Робота вагового господарства будь-якого із підприємств безпосередньо пов’язана із кількісним обліком продукції та сировини. Опираючись на багаторічний досвід практичної роботи щодо комплексного забезпечення фізичної та технічної безпеки підприємств, фахівцями нашої компанії були детально вивчені можливі методи здійснення фальсифікації даних зважувань та розроблено необхідні методи перевірки коректності роботи вагового господарства.
ТОВ «Компанія «Аполон» пропонує Вам провести оцінку ризиків роботи вагового господарства, з погляду неупередженого експерта.
Послуга складається з кількох етапів:
- ознайомлення із алгоритмом роботи вагового комплексу;
- ознайомлення із документальним оформленням роботи вагового комплексу, наявність державних дозволів на право проведення комерційних зважувань та вивчення наявних внутрішніх процедур контролю за роботою вагового комплексу;
- ознайомлення із наявними технічними та програмними методами запобігання шахрайству;
- проведення тестування вагового комплексу на предмет виявлення можливості вчинення шахрайських дій.
Робота супроводжується фотозйомкою. Конфіденційність отриманої інформації гарантується.
За результатами обробки отриманої нами інформації стосовно роботи вагових комплексів ми надаємо детальний звіт про проведену роботу з рекомендаціями щодо підвищення рівня безпеки вагового комплексу.

Послуги детектива
Послуги для фізичних осіб:
- виявлення подружньої невірності;
- негласні заходи спостереження (стеження);
- перевірка на детекторі брехні;
- збір інформації;
- допомога батькам у контролі за дітьми;
- перевірка осіб власників транспортних засобів і нерухомості по базах даних;
- складання досьє на людину або групу осіб;
- ідентифікація осіб за відбитками пальців;
- пошук свідків, перевірка алібі;
- юридичні послуги по сімейних і цивільних справах;
Послуги для юридичних осіб:
- боротьба з контрафактною продукцією;
- забезпечення безпеки підприємства;
- вербування певного фахівця;
- перевірка персоналу, спостереження за хатніми робітницями, гувернантками, нянями, офісними працівниками і т.д.;
- перевірка кандидатів при прийомі на роботу і достовірності наданої ними інформації;
- бізнес розвідка, впровадження нашого фахівця на підприємство конкурента, бір інформації про конкурента;
- корпоративні розслідування;
- перевірка партнерів.
Ми працюємо виключно в правовому полі, не вводимо клієнта в оману і не фальсифікуємо результати розслідування.

25011, м. Кропивницький
вул. Преображенська, 88-Б
тел.: тел.: +38 (097) 687-26-82
+38 (066) 166-07-10
+38 (0522) 27-23-49
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
safecontrol.com.ua

 

19. У Росії близько 20 тисяч людей ізольовані з підозрою на коронавірус
У Росії понад 20 тисяч осіб перебувають під медичним наглядом з підозрою на новий вид коронавірус, який поширився з китайського міста Ухань. Про це повідомила глава Росспоживнагляду Анна Попова, пише видання «Інтерфакс». За її словами, 20 тисяч людей помістили під меднагляд через симптоми ГРВІ, грипу, а також можливі контакти з хворими. . Повідомляє 24tv.ua.
З них більше шести тисяч є китайцями. Наразі в Росії коронавірус підтверджений у двох людей, які є громадянами Китаю. Глава Росспоживнагляду додала, що інфіковані іноземців відчувають себе добре і готуються до виписки після того, як російські медики «отримають двічі негативні результати їх обстеження» на новий коронавірус.
Також Попова додала, що підстав для будь-яких обмежень щодо росіян всередині країни у зв'язку з новим коронавірусів немає.
Останні дані про поширення китайського вірусу:
- Станом на 10 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 910 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.
- Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
- До Китаю тимчасово припинили групові тури.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

 

19. Ми бачимо лише верхівку айсберга, – ВООЗ про коронавірус
Число підтверджених заражень новим коронавірусом досягла 40 547 осіб, 912 осіб померли, понад 6 тисяч хворих перебувають у важкому стані. Це офіційні дані, які повідомляє китайська влада. Однак, вчені переконані, що проблема значно масштабніша, а кількість хворих – вища. Повідомляє 24tv.ua.
Математична модель поширення вірусу, створена вченими Лондонської школи гігієни й дослідження тропічних хвороб, говорить про те, що масштаби вірусу в рази перевищують офіційну статистику.
Офіційно – ситуація під контролем
Влада КНР демонструє досить позитивну картину боротьби з епідемією: число нових заражень у всіх провінціях за межами епіцентру в провінції Хубей знизилось вдвічі – з 700-800 випадків на добу до 400-450. Загальна кількість нових випадків інфікування в країні також втрималася в межах 4 тис. на добу, наразі спостерігається повільна тенденція до зниження – приблизно на 10% в порівнянні з показниками 5-6 лютого.
Науковці запевняють, що справжні дані приховують
Однак наукова спільнота сумнівається в позитивній динаміці. Зокрема, вчені з Лондонської школи гігієни і дослідження тропічних хвороб запевнили, що пік епідемії припаде на середину лютого.
Тільки в Ухані захворіють близько 5% жителів цього міста, тобто приблизно 500 тисяч осіб,
– заявив автор моделі Адам Кухарський.
Така оцінка кратно перевищує поточні дані офіційної статистики КНР і не включає оцінку ураження вірусом населення Китаю в інших провінціях.
Свої сумніви в тому, що лікарі та влада транслюють реальну картину поширення вірусу, висловив і гендиректор ВООЗ Тедрос Адха Гебреєсус.
У неділю він написав у своєму Twitter, що його турбують виявлені випадки поширення вірусу 2019nCoV людьми, які ніколи не були в Китаї.
Виявлення невеликого числа таких випадків може вказувати на ширшу передачу вірусу від людини до людини в інших країнах. Коротко кажучи, ми можемо бачити тільки верхівку айсберга, – додав він.
Зараз за межами КНР темпи поширення вірусу невеликі, проте вони можуть прискоритися в майбутньому, попередив Гебреус. Він закликав усі країни «скористатися вікном можливостей», щоб підготуватися до можливого проникнення інфекції.
Вікно можливостей означає можливість швидкої діагностики захворювання в лабораторії, відстеження контактів і наявність інших інструментів в арсеналі охорони здоров'я.
Неприємним відкриттям для медиків стало підтвердження нового шляху поширення коронавірусу – він передається не тільки повітряно-крапельним шляхом і через предмети, а й через фекалії і їх випаровування.
Цього слід було очікувати, адже коронавірус відноситься до того ж сімейства, що і SARS. У 2003 році під час епідемії SARS через фекалії кількох хворих жителів відбулося зараження сотень людей в житловому комплексі Amoy Gardens в Гонконзі. Потік теплого повітря, що виходить з ванних кімнат хворих, забруднив десятки квартир і був доставлений вітром в сусідні будівлі комплексу.

 

20. Невідома пневмонія вийшла за межі Китаю: у яких країнах зафіксовані випадки зараження. Повідомляє 24tv.ua.
30 січня В Італії зафіксували два випадки зараження новим китайським коронавірусом. Країна також оголосила про припинення польотів з Китаєм. Захворіли туристи, які приїхали 23 січня в Мілан з Китаю. Обоє вони родом з китайського міста Ухань.
29 січня в Фінляндії зафіксували перший випадок зараження новим коронавірусів. Захворювання діагностували у 32-річної китайської туристки, яка приїхала до Фінляндії п'ять днів тому з міста Ухань.
28 січня стало відомо про перший випадок зараження коронавірусом у Німеччині. Згодом країна підтвердила 13 випадків хвороби.
29 січня науковці з Гонконгу заявили про створення вакцини проти коронавірусу. Але до тестування на людях вона має прийти безліч перевірок і досліджень. Очікується, що це відбудеться влітку.
У Канаді заявили про перший випадок хвороби. Захворювання виявили у 50-річного чоловіка, який нещодавно повернувся у Торонто із китайського Уханя.
У Франції підтвердили 6 випадків зараження коронавірусом. Усіх мандрівників, що повернулися з Китаю, закликали звертатися до лікарів за виявлення найменших симптомів захворювання.
У Малайзії зафіксували три випадки зараження новим коронавірусом, також про один випадок інфікування заявили в Австралії.
Таїланд. Кількість хворих досягла 32 осіб.
25 січня у Китаї розпочалося святкування Нового року. У цей період чимало жителів відпочивають закордоном;
CША сповістили про 12 осіб, інфікованих коронавірусом.
23 січня повідомили про виявлення коронавірусу медсестри з Індії, яка працює у Саудівській Аравії, втім в той же день заперечили про випадок інфекції.
У Сінгапурі було повідомлено про перший випадок зараження. Інфікованим став громадянин Китаю, який приїхав з міста Ухань.
У В'єтнамі підтверджено два випадки зараження. Інфіковані батько і син 1954 та 1992 року народження, які приїхали у В'єтнам в складі туристичної групи з Уханя.
27 січня коронавірус зафіксували на Камбоджі та на Шрі-Ланці.
1 лютого вірус виявили в одного з німецьких туристів в Іспанії.
4 лютого перший випадок зараження коронавірусом зафіксований у Бельгії.
Станом на 10 лютого у Великобританії підтвердилися 8 випадків зараження коронавірусом.
Вірус легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Окрім того, інкубаційний період хвороби може тривати від 2 до 14 дні – людина вже є носієм хвороби, хоч і не відчуває симптомів.
Смертельна пневмонія у Китаї: зафіксовано понад 900 летальних випадків
Від нового коронавірусу померли вже 910 людей, а кількість інфікованих понад 40 000 осіб.

 

20. Коронавірус з Китаю: останні новини
Китайський коронавірус передається від людини до людини й став причиною смерті вже 1018 осіб. 2019-nCoV вийшов за межі країни, й тепер, окрім материкового Китаю, його зафіксовано у 24 країнах світу та Гонконгу. Повідомляє 24tv.ua.
Станом на 11 лютого: хронологія подій
– Станом на 11 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1018 людей. Загальна кількість інфікованих – 43 104 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 4041 людей.
– Коронавірус 2019-nCoV підтвердили у двох українців. Вони є членами екіпажу судна «Diamond Princess», який відправили на карантин біля берегів Японії. Загалом на борту перебувають 3700 осіб з 56 країн світу, серед яких 25 українців.
9 лютого встановили 70 випадків зараження на судні, згодом повідомили ще про 60 осіб, яких госпіталізували через хворобу на коронавірус, зокрема двох українців. Відтак, кількість інфікованих на борту судна – 130 осіб.
– 8 лютого зафіксовано смерть громадянина США в Ухані.
– У Великобританії підтвердили восьмий випадок зараження коронавірусом. Пацієнту поставили діагноз у Брайтоні і перевели до відділення інфекційних хвороб у лондонській лікарні.
– Фахівці Уханського університету вважають, що коронавірус передається не лише повітряно-крапельним шляхом, а й через травний тракт.
– Від китайського коронавірусу за межами материкового Китаю померло двоє осіб – у Філіппінах та Гонконгу.
– Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу зі здоров'ям. Основною пересторогою є те, що небезпечний вірус пошириться на країни зі слабо розвиненими системами охорони здоров'я.
– Мер Уханя Чжоу Сяньван заявив про те, що готовий піти у відставку в тому випадку, якщо громада розкритикує його дії (а саме рішення про закриття міста). Також мер визнав, що на початку спалаху захворювання інформація передавалась не надто оперативно.
– Перший смертельний випадок від коронавірусу стався 11 січня.
– Національний інститут охорони здоров'я США (NIH) працює над вакциною проти нового вірусу, що може зайняти кілька років. Гонконг заявив про те, що їм вдалось розробити вакцину, втім для її затвердження необхідно провести низку досліджень, що теж займе багато часу. Натомість у мережі з'явилися фейкові оголошення про продаж вакцини, ціна якої становить 2500 гривень. Уточнимо, що нині не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV.
– В Уханю побудували лікарню для лікування хворих на коронавірус за вкрай короткі терміни.
– Ймовірно, коронавірус має таке ж джерело походження, що й смертоносний вірус SARS-CoV, який забрав життя близько 900 людей.
Виявлений коронавірус є не таким небезпечним, як SARS-CoV, втім він все ж гостроінфекційний. Наукова спільнота поки недооцінює небезпеку коронавірусу, йдеться у звіті представників Китайської Академії наук, Народно-визвольної армії Китаю та Інституту Пастера в Шанхаї. Звіт опублікувало видання South China Morning Post.
У 2002-2003 роках в Китаї було зафіксовано спалах важкого гострого респіраторного синдрому (SARS-CoV), який привів до смерті близько 650 осіб. Вчені встановили, що новий коронавірус споріднений SARS-CoV – обидва захворювання мають 70-80% спільних генів.

 

22. Солнечная энергетика
Солнечная энергетика – одно из самых перспективных и динамичных возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Ежегодно прирост мощностей, которые вводятся в эксплуатацию, составляет примерно 40-50%. Всего за последние пятнадцать лет доля солнечного электричества в мировой энергетике превысила отметку в 5%. Совершенствование технологии изготовления фотоэлектрических модулей привело к существенному снижению себестоимости электроэнергии. В более чем 30 странах мира (в частности, Германии, Чили, Австралии, Мексике) солнечная энергия стала дешевле, чем получаемая из традиционных источников (нефть, газ, уголь). За последние 10 лет инвестиции в солнечную энергетику составили около 300 миллиардов долларов США. Наиболее показательный пример успешности применения солнечных технологий – остров Тау (Американское Самоа). Ранее островитяне полностью зависели от поставок дизельного топлива, однако после установки современной солнечной электростанции (СЭС) стали полностью независимыми.
Украина делает важные шаги для расширения использования ВИЭ и альтернативных видов топлива в пределах своей более широкой стратегии по снижению зависимости от традиционных ископаемых видов топлива. Подсчитано, что наша страна имеет потенциал, чтобы к 2030 году в десять раз увеличить использование возобновляемой энергии и на 15% сократить потребление природного газа...
Ю. Дмитренко

 

30. Безопасен ли «умный город»?
Подходы к понятию «умный город» разнятся, но под этим почти всегда понимают концепцию населённого пункта, напичканного технологиями интернета вещей. Суть интернета вещей – во взаимосвязи устройств между собой и внешним миром без участия и во благо человека. Простейший пример – уличное освещение, включающееся при нехватке естественного.
Цель «умных городов» – делать жизнь горожан удобнее и безопаснее, а также экономить городские средства и пространство. Например, с «умными фонарями» улицы города так же безопасны ночью, как и с обычными, при этом средства на электроэнергию тратятся минимально: свет не горит впустую, пока не стемнело.
В идеальном «умном городе» будущего технологии встречают жителей на каждом шагу, образуя единую экосистему и отвечая за все аспекты жизни человека: от передвижения на общественном транспорте до переработки мусора.
М.Иванов

 

 

38. Противокражная система
Кражи из торгового зала магазина могут составить существенную долю убытков. Цифры впечатляют. Например, в США средний убыток магазина одежды вследствие краж из торгового зала составляет почти 500 долларов в год. Поэтому противокражная защита – одна из важнейших систем в современном магазине. По статистике, больше всего краж совершается в продуктовых супермаркетах. На втором месте – магазины одежды. А лучше всего защищены от краж магазины электроники.
Противокражная система – компонент торгового оборудования в магазинах самообслуживания, предназначенный для защиты от несанкционированного выноса товаров (магазинных краж). Другие названия – система EAS (electronic article surveillance), антикражная система. Может устанавливаться на входе/выходе магазина, в больших магазинах – обычно рядом с кассами.
Евгений Лукин

 

 

45. Спам в Україні: Актуальні проблеми
Кожного дня людина стикається із десятками різноманітних рекламних повідомлень: на телебаченні, в газетах, Інтернеті, SMS - повідомленнях... . У сучасних умовах, враховуючи динамічний розвиток рекламного ринку, а також переорієнтацію рекламної діяльності на використання інтерактивних технологій, актуальними стають питання пов'язані із можливостями впорядкування інноваційної реклами в Україні. Загальновживаним евфемізмом такої небажаної реклами стає «спам». Зі спамом знайомий кожен користувач Інтернету та електронної пошти. Він є джерелом цілої низки серйозних проблем...
Дмитро Князєв, Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки, Сергій Князєв к.ю.н., с.н.с.

 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

48. Обеспечение безопасности полетов в авиации. Краткая история «черных ящиков» в Украине. Посвящается 60-летию ПАО «НИИ ЭМП»
Как уже упоминалось, НИИЭМП был создан под обеспечение нужд Советской авиации в магнитофонах, первоначально речевых – это были магнитофоны для записи и воспроизведения речи («черные ящики») и бортовые речевые информаторы (оповещатели аварийных ситуаций) для гражданской и военной авиации.
Почти сразу же, от них отпочковалось направление использования магнитофонов для нужд космонавтики (это тема отдельной статьи).
С развитием науки и техники магнитной записи, производственной базы предприятий разработчиков и производителей, и главное, потребностей потенциальных Заказчиков (в первую очередь военных) в записи и воспроизведении новых видов информации и в ее последующем использовании (например, в ее в анализе) появились магнитофоны для записи от простых импульсных сигналов до высокоскоростных цифровых потоков, в том числе аппаратура для консервации информации для систем радио и радиотехнической разведки Советского Союза.
Как известно, большинство авиалайнеров, находящихся в эксплуатации имеют два комплекта регистраторов: аварийный (в термобронеконтейнере) и эксплуатационный (с прозвищем «ябедник» - не имеет защитного корпуса и предназначен для контроля систем и экипажа во время и после полета).
Эти регистраторы имеют важное значение в деле обеспечения безопасности полетов. В конце 80-х начале 90 гг. прошлого столетия в НИИ ЭМП был разработан комплект бортовых экплуатационных регистраторов для самолета транспортной авиации Ан-124 «Руслан», прошедший успешные летные испытания и о них будет рассказано ниже.
Кроме того, одним из важных направлений применения аппаратуры магнитной записи в авиации, которое, кстати, также имело прямое отношение к теме обеспечения безопасности полетов в авиации – было использование магнитофонов в информационно-измерительных системах сбора информации от различных источников, характеризующих поведение самолета в полете при его создании, предполетных и полетных испытаниях. В этом направлении аппаратура, созданная в НИИ ЭМП, оказалась настолько удачной и надежной, что она использовалась практически всеми авиационными КБ Советского Союза: Микояна, Туполева, Ильюшина, Антонова, Яковлева, Сухого, Камова, Миля, Бериева.
Над созданием и серийным производством аппаратуры, рассмотренной в предыдущих и настоящей статьях, на предприятии работал опытный коллектив инженеров и рабочих, которые решали самые сложные задания Заказчика. Образцы аппаратуры, созданные коллективами под руководством Главных конструкторов Бабича О.И., Литвинова В.И., Гринчика В.П., Циоса В.М., Калюжного А.Д., Сагайдака В.А., Супруновского И.В., Тищенко В.П., Сытника А.Т., Бондаренко Н.А., Дмитриева Е.П., Орловича Ю.П., Реденского А.А., заместителей Главных конструкторов Куклы В.П., Староватова А.А., Дорошенко В.И., Проскурко В.М., Травникова Е.М., Слинько М.А., Пейкова У.П., Ковалевского Б.М., Барышева А.Н., Корнюш А.М., Чуманова И.В., Малицкого А.К., Чехлая И.А., Василевского В.А., Порадника Г.С., Фомкина Л.В., Ратушняка Е.М., при участии технологов Холоденко Н.И., Гавриша А.П., Никитюка М.М., Гордиенко Л., Кучеренко Б.И. Романовой С.Х., Унру Ю.В. и многих других, способны были работать на объектах эксплуатации в жестких условиях, имели высокие, на тот период времени, технические характеристики.
Успешное изготовление образцов изделий и комплексов обеспечивалось наличием экспериментального и опытного производства, оснащенного высокопроизводительным прецизионным оборудованием с применением новейших технологических процессов и спецматериалов, в том числе разработанных на предприятии, а также высококвалифицированными рабочими кадрами.
За время своего существования НИИ ЭМП создал бортовые и наземные комплексы записи и воспроизведения сигналов телеметрии, широкополосных аналоговых сигналов, высокоскоростных цифровых потоков, видеосигналов и т.п. Информация о некоторых самых характерных образцах созданной техники приведена ниже... (Продолжение следует).
Александр Провозин, АО «НИИ ЭМП», г. Киев

 

 

55. Разработки НТЦ «Квант» в сфере обнаружения закладных устройств и оценки защищенности информации
В 2015 году запущены в серию новые модификации комплексов поисково-измерительного АКОР-3ПК и поискового АКОР-3, внешний вид которых приведен на рис.1. Каждый из комплексов представляет из себя анализатор радиоспектра и измерительный приёмник, основные технические характеристики которых приведены в табл. 1 и 2 соответственно.
В 2016 году, после нескольких лет разработок, сотрудниками НТЦ «Квант» был налажен выпуск активных измерительных антенн по электрической и магнитной составляющим поля. Антенна ЕМА-2000 (рис.2) предназначена для измерения электрической составляющей поля в диапазоне 0,009-1000 МГц, с возможностью расширения диапазона до 2 ГГц. Антенна ММА-30 (рис.3) предназначена измерения магнитной составляющей поля от 9 кГц до 40 МГц.
Данные антенны очень хорошо себя зарекомендовали при измерениях побочных электромагнитных излучений от устройств вычислительной и офисной техники, имеют хорошую амплитудно-частотную характеристику. Коэффициент поправки (калибровки) антенн для ЕМА-2000 в диапазоне от 0,009-1000 МГц находится в пределах 25 дБ (±6 дБ), для ММА-30 в диапазоне 0,009-40 МГц - в пределах 34 дБ (±5 дБ). Графики калибровочных данных приведены на рис.4 и 5, соответственно, для электрической и магнитной антенны.
При необходимости измерения электромагнитных полей в более низком диапазоне, от 10 Гц, до 9 кГц, есть возможность подключать антенны от сторонних производителей...

Шахов Александр Викторович,
Опарин Владимир Васильевич
НТЦ «Квант»
Украина, 54003, г. Николаев, а/я 292
Тел./факс:+38(0512) 37-09-64,
Тел.:+38(0512) 37-39-96,
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
www.akor.com.ua

 

 

 59. Система генерації надійних паролів для смартфонів
Система генерації надійних паролів розроблена з метою підбору надійного та стійкого паролю на основі запиту користувача. Проект містить у собі елементи запитів штучного інтелекту, ця технологія є визначальною при створенні системи генерації надійних паролів.
На сьогоднішній день існує така загроза безпеці користувача, як використання ненадійних паролів.
Ненадійні паролі можуть бути звичайними словами або фразами, буквами або цифрами, що йдуть підряд. Люди часто використовують їх, коли не замислюються про безпеку або просто хочуть швидше закінчити реєстрацію. Пароль є ненадійним, якщо:
Його довжина менше, аніж 12 символів.
Він складається з:
- легкої послідовності цифр: 12345, 228228, 10011001;
- дати народження або пам'ятної дати: 13051998, 19900513, 0151;
- номера телефону: 380996668849, 0958378769;
- поширених слів: password, qwerty, administrator, user, student;
- імені користувача, імен родичів або домашніх тварин: lisa, alex, oleg, barsik, vasya;
- відомої географічної назви: ukraine, kyiv, dnipro;
- юзернейму або його частини: username_example, oleg99;
- електронної пошти або іншого ресурсу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Такі паролі легко підібрати. Наприклад, хакеру знадобиться менше доби, щоб підібрати пароль «iryna20041998» і всього 13 секунд для пароля «qwerty12345».
Обов'язково стійкими мають бути такі паролі як:
- пароль від вашого девайса;
- пароль для шифрування/розшифрування (наприклад, жорсткого диска);
- майстер-пароль або парольний фраза для менеджера паролів;
- пароль від E-mail або важливого для вас облікового запису.
При виборі пароля у людей виникають складності, тому що більшість з них не вміє створювати випадкові і сильні паролі. Якщо у вас є така проблема, щоб виправити її, можете спробувати метод, що описаний далі, або спеціальні додатки, що допоможуть із генерацією...
Кемпф А.Б., проф. Хлапонін Ю.І.
Київський національний университет будівництва і архітектури

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

60. Сучасні особливості та перспективи використання Інтернет речей
Прийнято вважати, що поява у 90-х роках ХХ століття терміну «Інтернет речей» (англ. Internet of Things), сталася завдяки одному з засновників Центру автоматичної ідентифікації Массачусетського технологічного інституту (США) Кевіну Ештону, який запропонував його для використання щодо забезпечення логістичних ланцюгів у корпорації Procter & Gamble. Загалом, не зважаючи на різні тлумачення, під цим терміном прийнято розуміти інтелектуальний взаємозв'язок розумних пристроїв (smart devices), за допомогою яких об'єкти можуть взаємодіяти та зв'язуватися один з одним, визначаючи, як, де і ким мають коректуватися рішення щодо нашого фізичного світу.
Про перші практичні використання «Інтернет речей» почали говорити ще у 1990 році, коли американський інженер Дж. Ромкі спромігся приєднати тостер до Всесвітньої мережі Інтернет. Ідея інженера полягала у можливості дистанційного керування кухонним пристроєм (віддалено вмикати та вимикати його).
Саме ця та подібні їй перші спроби почали формувати «нову реальність». Вже пізніше, початок 2000-х років стануть вважати офіційною появою та масовим використанням Інтернет речей. Фактично збувається прогноз американського винахідника Ніколи Тесли, який ще у 1926 році в інтерв'ю щотижневику «Collier's» сказав, що в майбутньому радіо перетвориться на «великий мозок», а всі пристрої стануть частиною єдиного цілого.
Концепцією Інтернету речей стало - підключення до Інтернету побутових пристроїв, які завдяки цьому можуть взаємодіяти один з одним або із зовнішнім середовищем, збирати корисні дані та на їх основі самостійно здійснювати дії та операції, без участі людини.
Набуває поширення також термін всеохоплюючий, або всеосяжний Інтернет (англ. Internet of Everything, IoE). Тобто, Інтернет речей - це система, що об'єднує реальні речі у віртуальну мережу.
Гарним прикладом є Smart Home від Xiaomi:
- чайник закипить, щойно ви прокинетеся;
- очищувач повітря працюватиме, коли ви біля нього;
- робот-пилосос зробить усю роботу, поки вас немає вдома;
- світло працюватиме, лише коли хтось є у кімнаті, відстежуючи це датчиками руху.
Не в останню чергу все це стало можливим завдяки активному прогресу у сфері iнформацiйних технологій - повсюдного поширення бездротового з'єднання, підвищення пропускної здатності Інтернет-зв'язку, виникнення енергоефективних мереж дальнього радiусу дiї та ін.
З 2008 року кількість підключених до Інтернету пристроїв перевищує кількість населення нашої планети, вважається, що саме у цьому році відбувся перехід від Інтернету людей до Інтернету речей.
Інтернет речей за використанням вже стали поділять на сегмент користувачів (масовий) та корпоративний (бізнес) сегмент. До першого відносять переважно побутові пристрої що підключаються: смарт - годинники, різні трекери, автомобілі, пристрої розумного дому (Smart Home). До іншого відносять: галузеві зв'язки - промисловість, транспорт, сільське господарство, енергетика (Smart Grid), розумне місто (Smart Citry) тощо.
Така реальність спонукала до розвитку й відповідних масштабних проектів, заснованих на технологіях Інтернету речей - розумні міста, розумне виробництво, розумний транспорт, безпiлотнi автомобілі i багато іншого...
Дмитро Князєв, Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки,
Сергій Князєв к.ю.н., с.н.с.

 

 

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

64. Уникальная система безопасности MAKS PRO: развитие и становление первой в Украине беспроводной охранной сигнализации
Безопасность и сохранность имущества сегодня под особой угрозой, уровень криминогенной обстановки в Украине в последние несколько лет возрос в разы, а вопрос как защитить свое жилье и бизнес от злоумышленников все чаще тревожит украинцев.
Рынок систем безопасности стремительно развивается в сторону функциональных и простых в управлении приборов, которые позволяют максимально эффективно защитить себя и свое имущество. Современные цифровые технологии в радиосвязи постепенно вытесняют из рынка проводные системы и потребители отдают преимущество более надежным, удобным и максимально простым в использовании беспроводным системам сигнализации.
По прогнозам экспертов, в ближайшие год-два на их долю будет приходиться 90% представленных на современном рынке охранных сигнализаций. Одной из лучших на сегодняшний день беспроводных сигнализаций можно считать систему MAKS PRO от ITV.
О особенностях, преимуществах и истории создания системы MAKS PRO мы расскажем ниже в нашей статье...
ООО «Интегрейтед Текникал Вижн Лтд» 03035 Киев, ул. Васыля Лыпкивского, 1
+38044 248-65-89 +38044 248-65-90
www.maks.systems, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

MAKS PRO - профессиональное оборудование для охраны, максимально простое и доступное как для любого пользователя так и для специалиста охранного агенства.

 

67. Искусственный интеллект в видеонаблюдении
Машинное обучение и искусственный интеллект в последнее время попали в центр внимания исследовательского сообщества. В течение десятилетий для обработки этих данных использовались только классические алгоритмы, однако ситуация изменилась с развитием миниатюрной производительной вычислительной техники. Искусственный интеллект наступает.
В чем заключается важность искусственного интеллекта?
Искусственный интеллект (ИИ) позволяет автоматизировать повторяющиеся процессы обучения и поиска за счет использования данных. Однако ИИ отличается от роботизации, в основе которой лежит применение аппаратных средств. Цель ИИ – не автоматизация ручного труда, а надежное и непрерывное выполнение многочисленных крупномасштабных компьютеризированных задач. Такая автоматизация требует участия человека для первоначальной настройки системы и правильной постановки вопросов.
ИИ делает существующие продукты интеллектуальными. Как правило, технология ИИ не реализуется как отдельное приложение. Функционал ИИ интегрируется в имеющиеся продукты, позволяя усовершенствовать их, точно так же, как технология Siri была добавлена в устройства Apple нового поколения. Автоматизация, платформы для общения, боты и «умные» компьютеры в сочетании с большими объемами данных могут улучшить различные технологии, которые используются дома и в офисах: от систем анализа данных о безопасности до инструментов инвестиционного анализа.
ИИ адаптируется благодаря алгоритмам прогрессивного обучения, чтобы дальнейшее программирование осуществлялось на основе данных. ИИ обнаруживает в данных структуры и закономерности, которые позволяют алгоритму освоить определенный навык: алгоритм становится классификатором или предикатором. Таким образом, по тому же принципу, по которому алгоритм осваивает игру в шахматы, он может научиться предлагать подходящие продукты онлайн. При этом модели адаптируются по мере поступления новых данных. Обратное распространение – это метод, который обеспечивает корректировку модели посредством обучения на базе новых данных, если первоначальный ответ оказывается неверным.
ИИ осуществляет более глубокий анализ больших объемов данных с помощью нейросетей со множеством скрытых уровней. Несколько лет назад создание системы обнаружения мошенничества с пятью скрытыми уровнями было практически невозможным. Все изменилось с колоссальным ростом вычислительных мощностей и появлением «больших данных». Для моделей глубокого обучения необходимо огромное количество данных, так как именно на их основе они и обучаются. Поэтому чем больше данных, тем точнее модели.
Глубинные нейросети позволяют ИИ достичь беспрецедентного уровня точности. К примеру, работа с Alexa, поисковой системой Google Search и сервисом Google Photos осуществляется на базе глубокого обучения, и чем чаще мы используем эти инструменты, тем эффективнее они становятся. В области здравоохранения диагностика раковых опухолей на снимках МРТ с помощью технологий ИИ (глубокое обучение, классификация изображений, распознавание объектов) по точности не уступает заключениям высококвалифицированных рентгенологов.
ИИ позволяет извлечь максимальную пользу из данных. С появлением самообучающихся алгоритмов сами данные становятся объектом интеллектуальной собственности. Данные содержат в себе нужные ответы – нужно лишь найти их при помощи технологий ИИ. Поскольку сейчас данные играют гораздо более важную роль, чем когда-либо ранее, они могут обеспечить конкурентное преимущество. При использовании одинаковых технологий в конкурентной среде выиграет тот, у кого наиболее точные данные...
Д. Мусиенко

 

76. Высокие технологии в датчиках движения. Выпуск 1
Представленный материал предназначен для знакомства читателя с технологией температурной компенсации фирмы «Optex» и не предназначен для использования в юридических, судебных, коммерческих или других целях. По любым уточнениям, пожалуйста, смотрите оригинальный документ US 6,791,087 B1.
Введение. Температура тел выше абсолютного нуля. Все тела испускают и поглощают энергию электромагнитного излучения. На поверхностях тел происходит теплообмен. Количество энергия излучения и поглощения линейно зависит от коэффициента излучения (поглощения). Чем мелкошершавее поверхность (имеется ввиду размер зерна шершавости меньше длины волны), тем выше коэффициент излучения и поглощения, и меньше коэффициент отражения. Гладкие, блестящие, полированные поверхности обладают обратными свойствами.
Любой охраняемый объект содержит какие-либо предметы: столы, стулья, шкафы (деревянные, пластиковые, металлические), шторы, оргтехнику, другой инвентарь. Каждый предмет выполнен из своего материала и имеет свойственную ему поверхность. Если посмотреть вокруг через тепловизор с высоким температурным разрешением, то можно увидеть, что разные предметы визуально различаются достаточно хорошо. Почему в изображении тепловизора нам удается различить предметы, когда, по теории, их температура равна температуре окружающей среды и все они должны сливаться воедино? Ответ кроется в свойствах поверхностей объектов, коэффициентах излучения, т.е. в количестве излучаемой энергии. Так, деревянный шкаф будет выглядеть «теплее» металлического. Интересный пример тепловизионного изображения нагревания радиатора и состояния окружающих предметов показан на видео:
https://www.youtube.com/watch?v =AiZWFrb76pM&feature= emb_logo...
А. Бондаренко, независимый эксперт по пироэлектрическим детекторам и приборам на их основе. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., pyrodetector.com, ua.linkedin.com/in/pyrodetector, т. +380 63 227-87-08

 

 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

82. Все про організацію роботи з пожежної безпеки на підприємствах нафтової та газової промисловості. Особливості організації роботи з пожежної безпеки на підприємствах галузі. Практичні рекомендації. Продовження.
Косюк В.В. фахівець з пожежної безпеки

 

 87. Щодо застосування первинних засобів пожежогасіння
Відповідно до ст. 1 розділу VIII Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697), у разі виявлення ознак пожежі (горіння) кожний громадянин зобов'язаний:
1) негайно повідомити про це за телефоном 101. При цьому необхідно назвати місцезнаходження об'єкта, вказати кількість поверхів будинку, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
2) вжити (за можливості) заходів щодо евакуювання людей, гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження матеріальних цінностей;
3) якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового на об'єкті;
4) у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.
Із зазначених зобов'язань, нижче більш детально розглянуто питання шодо гасіння пожеж із застосування саме первинних засобів пожежогасіння.
Перш за все, пересічному громадянину слід розуміти, що ж відноситься до первинних засобів пожежогасіння.
Отже, первинні засоби пожежогасіння (далі - ПЗП) - це засоби, які застосовуються для боротьби з пожежами на початковій стадії.
До них належать: вогнегасники, пожежний інвентар (резервуари з водою, ящики з піском, пожежні відра, лопати, покривала-кошма з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини), а також різний переносний пожежний інструмент (кирки, сокири, багри, ломи і т. ін.).
З усіх видів ПЗП найбільш поширеними є вогнегасники. На сьогодні вони найефективніші (за умови своєчасного і вмілого застосування). Завдяки таким особливостям, як ефективність і універсальність застосування, можливість швидкого приведення в дію та подавання вогнегасної речовини в осередок пожежі, порівняно невелика вартість, вони можуть відігравати важливу роль у протипожежному захисті об'єктів...
Хроменков Д.Г.,
Ільченко Н.М.,
УкрНДІЦЗ

 

 

89. Тенденції виникнення пожеж в Україні у 2019 році
Упродовж 2019 року в середньому щодня в Україні виникало 262 пожежі (у 2018-му - 215), внаслідок яких гинуло 5 і отримувало травми 4 людей, вогнем знищувалось або пошкоджувалось 70 будівель і споруд та 13 одиниць транспортних засобів. Щоденні матеріальні втрати від пожеж становили близько 29,1 млн грн (22,7 млн грн позаторік). Кожною пожежею державі наносились прямі збитки на суму 23,2 тис. гривень.
За період, що аналізується, на пожежах було врятовано 1 914 людей, у тому числі 228 дітей; матеріальних цінностей на суму понад 5,3 млрд грн, також врятовано 26 403 будівлі та споруду, 1998 одиниць транспортних засобів, 3 058 голів худоби, 1189 свійських птахів, 3952 га хліба на корені та 639 гектар хліба у валках, 1718 т кормів.
За останні десять років спостерігаються сталі тенденції щодо збільшення кількості пожеж та зростання збитків від них. З 2015 року кількість пожеж перевищила 74 тисячі на рік і у 2019 році досягла рекордного значення 95915 пожеж...
Алла Одинець, науковий співробітник УкрНДІЦЗ
Любов Несенюк, молодший науковий співробітник УкрНДІЦЗ

 

92. ПРАВИЛА пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України
Косюк В.В. фахівець з пожежної безпеки

 

ПСИХОЛОГІЯ

97. Психологічна підтримка постраждалим в надзвичайних ситуаціях
З кожним роком у засобах масової інформації ми бачимо й чуємо все більше повідомлень про надзвичайні події, ситуації чи катастрофи. Можливо й раніше вони були в не меншій кількості, але їх не так висвітлювали в новинах, піклуючись про емоційний стан глядачів. Бо ж перегляд подібних новин точно не сприяє підвищенню загального настрою і працездатності, а навпаки діє гнітюче, сприяє втраті базової довіри до світу та виникненню панічних реакцій. На сьогодні ж жоден інформаційний випуск на центральних телеканалах не обходиться без повідомлень про надзвичайні ситуації, ДТП, травмування і т.п.
Тобто наразі в країні постійно відбуваються надзвичайні події, учасниками яких стають люди, які травмуються, лякаються, втрачають близьких, стають свідками травмування або загибелі оточуючих. Всі ці події, а також безліч інших, можуть призвести до психологічної травми. Фахівці вважають серед різноманіття травм самою найтяжчою за наслідками і найтривалішою в реабілітації – саме психологічну.
Мабуть тому в наказі МОЗ «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах» окремим протоколом є «ПОРЯДОК надання психологічної підтримки постраждалим при надзвичайній ситуації», який визначає механізм її надання не медичними працівниками до приїзду бригади швидкої допомоги.
Міністерство охорони здоров’я зобов’язує співробітників екстрених служб, які першими прибули на місце події, надавати психологічну підтримку постраждалим, у яких спостерігаються наступні прояви: втрата фізичної сили; безглуздий і хаотичний руховий неспокій; відчуття виснаженості та нереальності; емоційна віддаленість від оточення, рідних; почуття провини; ворожі дії до оточуючих. Це саме ті прояви, які можуть виникнути в людини під дією травматичного стресу...
Олена Дишкантб науковий співробітник УкрНДІЦЗ, кандидат психологічних наук

Bezpeka2021 B 262x162

Elcom20 262x162

262х162 vn Agro 2021

BSM NVS 2021 204x127 W

DpPressa 2020

Expert Security 262x162 22ukr

ARMS 262x162px 22ukr

TZ Firetech 262x162 21 ukr

Smart Building 2021

KT 262x162px 21 ukr

KT 262x162px 21 ukr

ESE 262x162px 21 ukr

Mining 262x162px 21 ukr

Energy 262x162px 2020 ukr

PRF 262x162px 2021

Календар подій

Минулий місяць Серпень 2021 Наступний місяць
Пн В Ср Ч Пт Сб Н
week 30 1
week 31 2 3 4 5 6 7 8
week 32 9 10 11 12 13 14 15
week 33 16 17 18 19 20 21 22
week 34 23 24 25 26 27 28 29
week 35 30 31
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com