журнал "Бизнес и безопасность"

Switch to desktop Register Login

Dovidn Kosuk 2012 168

 

ЗМІСТ

Розділ 1 ГАСІННЯ ПОЖЕЖ НА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТАХ ПІД НАПРУГОЮ

 

1.1 Загальні вимоги. 6

1.2 Особливості гасіння пожеж на електроустановках 6

1.3 Гасіння пожежі в кабельних спорудах 9

1.4 Гасіння пожежі на генераторах і синхронних компенсаторах 9

1.5 Гасіння пожежі на трансформаторах і маслонаповнених реакторах 10

1.6 Правила безпеки праці при гасінні електроустановок під напругою10

1.6.1 Загальні вимоги безпеки підчас гасіння пожежі 10

1.6.2 Особливості заходів безпеки під час гасінняелектроустановок під напругою 11

1.6.3 Випробування електрозахисних засобів на придатність 12

1.6.4 Захисний одяг і спорядження 12

1.6.5 Послідовність виконання робіт пожежними підрозділами при гасінні пожеж електроустановок під напругою до 220 кВ включно 12

1.7 Розробка планів і карток пожежогасіння 13

1.7.1 Загальні вимоги 13

1.7.2 Вимоги до змісту текстової частини оперативного плану 13

1.7.3 Вимоги до графічної частини оперативного плану 14

1.7.4 Вимоги до карток пожежогасіння 14

 

Розділ 2 ГАСІННЯ ПОЖЕЖ І ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЙ В РЕЗЕРВУАРНИХ ПАРКАХ

2.1 Виникнення та розвиток пожеж у резервуарах і резервуарних парках 15

2.2 Обов’язки адміністрації об’єкта, яка бере участьв роботі оперативного штабу на пожежі 22

2.3 Особливості відкачування нафти та нафтопродуктів із резервуарів 22

2.4 Розроблення планів пожежогасіння 23

2.5 Взаємодія пожежної охорони зі службами об’єкта 24

2.6 Характеристики піногенерувальної апаратури 25

2.7 Заходи безпеки 26

 

Розділ З ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ПЕРВИННИМИЗАСОБАМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ27

3.1 Загальні положення 27

3.2 Організаційні заходи з експлуатації вогнегасників 28

3.3 Транспортування та зберігання вогнегасників ЗО

3.4 Технічне обслуговування вогнегасників ЗО

3.5 Вимоги щодо приймання вогнегасників на технічне обслуговування 31

3.6 Вимоги до технічного обслуговування та ремонту вогнегасників 31

3.7 Приймання вогнегасників після технічного обслуговування 32

3.8 Вимоги безпеки під час експлуатації вогнегасників 32

3.9 Будова та принцип дії вогнегасників 33

3.9.1 Водо-піннівогнегасники 33

3.9.2 Газові вогнегасники 35

3.9.3 Порошкові вогнегасники 36

 

Розділ 4. ПРОТИПОЖЕЖНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

4.1 Мережі зовнішнього водопроводу 39

4.2 Мережі внутрішнього водопроводу 40

4.3 Насосні станції 42

4.4 Визначення кількості пожеж на підприємстві 43

4.5 Визначення витрат води на зовнішнє пожежогасіння 43

4.6 Визначення витрат води на внутрішнє пожежогасіння 45

4.7 Особливості розрахунку витрат води на пожежогасіння електростанцій і підстанцій 46

 

Розділ 5. АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ВОДЯНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯМЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ МАШЗАЛІВ

5.1 Загальні положення 47

5.2 Система автоматичного виявлення пожежі 49

5.3 Захист турбогенераторів пристроями СППР 50

5.4 Пристрої СППР для охолодження незахищених металевих ферм 50

5.5 Зрошення маслобаків турбогенераторів 51

 

Розділ 6. АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ КАБЕЛЬНИХ СПОРУД

6.1 Загальні положення 53

6.2 Вододжерела та водоживил ьники 55

б.ЗТрубопроводи 55

6.43рошувачі 56

6.5 Запірно-пускові пристрої 57

6.6 Система автоматичного керування (САК) системою водяного пожежогасіння кабельних споруд 59

6.6.1 Загальна частина 59

6.6.2 Система автоматичного виявлення пожежі 59

6.6.3 Керування пожежною насосною станцією 60

6.6.4 Керування запірно-пусковими пристроями 60

6.6.5 Керування вентиляційними системами та вогнезахисними клапанами....60

6.6.6 Загальні пристрої САК пожежогасіння 60

6.6.7 Сигналізація про роботу автоматичних систем пожежогасіння 61

6.6.8 Дистанційне керування системами пожежогасіння 61

 

Розділ 7. АВТОМАТИЧНІ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ

7.1 Загальні положення 62

7.2 Вододжерела та водопостачальники 62

7.3Трубопроводи 65

7.4Запірно-пускові пристроїГранична довжина сухотруба с]=100 мм 66

7.53рошувачі 67

7.6 Засоби виявлення пожежі та управління установкою пожежогасіння трансформатор Гранична довжина сухотруба сі=200 мм 65

7.7 Управління насосною станцією пожежогасіння 68

7.8 Управління запірно-пусковими пристроями 68

7.9Управління вентиляцією \ 68

7.10 Система автоматичного управління водяного пожежогасіння 68

7.11 Система відведення води і масла при пожежогасінні трансформатора 69

 

Розділ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ПАЛИВОПОДАЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЧНОЇ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

8.1 Загальна частина 70

8.2 Вододжерел ата водопостачал ьн и ки 72

8.3 Трубопроводи 72

8.4 Зрошувачі 71

ЗРОШУВАЧ ДВ 72

ЗРОШУВАЧ ДВМ 74

8.6Система автоматичного управління (САУ) установкою пожежогасінняпаливоподачі 74

8.6.1 Загальна частина 74

8.6.2 Система автоматичного виявлення пожежі 74

8.6.3 Управління пожежною насосною станцією 75

8.6.4 Управління запірно-пусковими пристроями 75

8.6.5 Управління вентиляційними системами та вогнезахисними клапанами 76

8.6.6 Загальні пристрої САУ пожежогасіння 76

8.6.7 Сигналізація про роботу автоматичних установок пожежогасіння 76

8.6.8 Дистанційне управління установками пожежогасіння 77

 

Розділ 9. ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМАТИЧНИХ УСТАНОВОК ПІННОГОПОЖЕЖОГАСІННЯ

9.1 Загальні положення 77

9.2 Технічне обслуговування АУПП 78

9.2.1 Загальні вимоги 78

9.2.2 Технічні вимоги до установки 79

9.2.3 Резервуари для збереження води (розчину піноутворювача) 79

9.2.4 Всмоктувальний трубопровід 80

9.2.5 Насосна станція 80

9.2.6 Підводні, живільні і розподільні трубопроводи 80

9.2.7 Вузли управління і запірна арматура 80

9.2.8 Зрошувачі та генератори піни 81

9.2.9 Пневмобак і компресор 81

9.2.10 Манометри 81

9.3 Перевірка технічного стану і підготовка до роботи АУПП 81

9.4 Проведення ремонтних робіт 82

9.5 Заходи безпеки 82

 

Розділ 10 ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

10.1 Загальні положення 83

10.2 Технічне обслуговування АСВП 84

10.2.1 Загальні вимоги 84

10.2.2 Технічні вимоги до системи 88

10.2.3 Резервуари для зберігання води 88

10.2.4 Всмоктувальний трубопровід 88

10.2.5 Насосна станція 88

10.2.6 Підвідні, живильні і розподільні трубопроводи 89

10.2.7 Вузли управління і запірна арматура 89

10.2.8 Зрошувачі 89

10.2.9 Пневмобак і компресор 90

10.2.10Манометри 90

10.3 Перевірка технічного стану і підготовка до роботи АСВП 90

10.4 Проведення ремонтних робіт 91

Ю.бЗаходи безпеки 91

 

Розділ 11 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ТРЕНУВАНЬ НА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТАХ УКРАЇНИ

11.1 Загальні положення 92

11.2 Періодичність проведення протипожежних тренувать 93

11.3 Організація і проведення протипожежних тренувать 93

11.4 Підведення підсумків протипожежних тренувань 95

11.5 Рекомендації щодо гасіння умовних пожежна електроустановках під напругою 96

11.5.1 Загальні відомості 96

11.5.2 Гасіння умовних пожеж на електроустановках під напругою 96

11.5.3 Гасіння умовної пожежі у кабельних спорудах 98

11.5.4 Гасінняумовноїпожежінагенераторахісинхроннихкомпенсаторах 98

11.5.5 Гасіння умовної пожежі на трансформаторах і маслонаповнених реакторах 98

11.5.6 Правила безпеки праці під час гасіння умовних пожеж

у електроустановках під напругою 99

 

Розділ 12 СПЕЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

12.1 Протипожежні інструктажі 100

12.2 Приблизний перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного, первинногота повторного протипожежних інструктажів 100

12.2.1 Вступний протипожежний інструктаж 100

12.2.2 Первинний і повторний протипожежні інструктажі 101

12.3 Спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) та перевірка знань працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою 101

12.4 Рекомендована програма проведення занять з пожежно-технічного мінімуму 102

12.5 Спеціальне навчання посадових осіб 103

12.6 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов’язаніпроходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки 104

12.7 Протипожежні тренування 104

 

Розділ 13 ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ВИМОГ НОРМ І ПРАВИЛ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

13.1 Загальні положення 104

13.2 Організація проведення перевірок та обстежень 105

13.3 Основні напрямки перевірки організації пожежно-профілактичної роботи на об’єктах 107

13.3 1 Загальні вимоги 107

13.3 2 Відомості про енергетичне підприємство і пожежну охорону 109

13.3.3 Аналіз та планування роботи 109

13.3.4 Ведення службової документації 110

13.3.5 Організація пожежно-профілактичної діяльності 110

13.4Перевірка протипожежного стану енергопідприємств 111

13.4.1 Паливно-транспортне господарство 111

13.4.2 Установки для приготування і спалювання паливав пилоподібному стані 112

13.4.3 Турбінне відділення електростанції 112

13.4.4 Масляне господарство 112

13.4.5 Кабельне господарство 112

13.4.6 Відкриті і закриті розподільні пристрої 113

13.4.7 Стан пожежної безпеки допоміжних цехів і об'єктів 113

13.4.8 Контроль за протипожежним станом об’єкту 113

13.4.9 Контроль за системами автоматичного пожежного захисту 113

13.4.10 Контроль за системами водопостачання 114

13.4.11 Контроль за пожежною технікою 115

13.4.12 Контроль за вибухопожеженебезпечними роботами 115

13.4.13 Огляд приміщень перед їх закриттям 116

13.4.14 Діяльність пожежно-технічних комісійта добровільних пожежних формувань 117

13.4.15 Підготовка протипожежних заходів 118

13.4.16 Організація нормативно-технічної діяльності 118

13.4.17 Інструкції з питань пожежної безпеки 119

13.4.18 Протипожежна агітація та пропаганда 120

13.4.19 Організація та проведення адміністративно-застосовчої діяльності 121

13.4.20 Готовність особового складу до дій при пожежі 121

13.4.21 Заходи за наслідками пожеж 121

13.4.22 Взаємодія з органами Держпожнагляду 121

Список використаних нормативних документів в довіднику 123

Опубликовано в Книги

Dovidn Kosuk 2011 168

ЗМІСТ
ПОНЯТТЯ ПРО ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ 1

 

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ ПРИМІЩЕНЬ І БУДІВЕЛЬ З ВИБУХОПОЖЕЖНОЇ І ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ І КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОН
1.1 Категорії приміщень і будівель    8
1.2 Класифікація вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон    9
1.2.1 Вибухонебезпечні зони    9
Зони класу 0    9
Зони класу 1    9
Зони класу 2    9
Зона класу 20    10
Зони класу 21    10
Зони класу 22    10
1.2.2 Пожежонебезпечні зони    11
Зони класу П-І    11
Зони класу П-ІІ    11
Зони класу П-ІІа    11
Зони класу П-ІІІ    11

 

Розділ 2. ОРГАНИЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ. ПРОТИПОЖЕЖНІ РОЗРИВИ.ПРИНЦИП РОЗМІЩЕННЯБУДІВЕЛЬ І СПОРУД
2.1 Загальні положення    11
2.2 Обґрунтовування протипожежних розривів між будівлями    12
2.3 Протипожежні розриви    12
2.4 Принцип розміщення будівель і споруд    12
2.5 Розташування пожежних депо (п.3.37 СНіП ІІ-89-80)    12
2.6 Дороги і під'їзди до громадських будівель, промислових підприємств,
споруд і залізничних колій, джерел водопостачання    13
2.6.1 Дороги до енергетичних підприємств    13
2.6.2 В'їзди на територію промпідприємства    13
2.6.3 Під'їзди до залізничних колій    13
2.6.4 Під'їзди до джерел водопостачання    14
2.7 Утримання території (п.п.8.1.1- 8.1.10 НАПБ В.01.034-2005/111)    14
2.8 Розміщення промислових підприємств, громадських і допоміжних
будівель, розподільних пристроїв і підстанцій, установок газопостачання,
складів різного призначення    15
2.8.1 Розподільні пристрої і підстанції    15
2.8.2 Установки газопостачання    16
2.8.3 Склади різного призначення    16

 

Розділ 3. ПОВЕРХОВІСТЬ І ПЛОЩІ ПОЖЕЖНИХ ВІДСІКІВ У ВИРОБНИЧИХ, СКЛАДСЬКИХ, ГРОМАДСЬКИХ І ДОПОМІЖНИХ БУДІВЛЯХ
3.1 Планувальні схеми будівель    16
3.2 Пожежні відсіки    17
3.3 Вимоги до розміщення адміністративних і побутових приміщень    17
3.4 Розміщення приміщень категорій А і Б у виробничих будівлях    17
3.5 Складські приміщення виробничих будівель    18

 

Розділ 4 ШЛЯХИ ЕВАКУАЦІЇ З ВИРОБНИЧИХ І ДОПОМІЖНИХ БУДІВЕЛЬ
4.1 Загальні положення    18
4.2 Евакуація з виробничих будівель    19
4.3 Евакуація з допоміжних будівель і вбудов (вставок)    20

 

Розділ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ПЕРЕШКОДИ. ЗАПОВНЕННЯ ОТВОРІВ В ПРОТИПОЖЕЖНИХ СТІНАХ І ПЕРЕГОРОДКАХ
5.1 Типи протипожежних перешкод    21
5.2 Розміщення протипожежних стін    21
5.3 Протипожежні перегородки    22
5.4 Захист отворів в протипожежних стінах і перегородках    22
5.5 Протипожежні перекриття    23
5.6 Покриття головних корпусів ТЕС    23
5.7 Легкоскидні захищаючі конструкції    23

 

Розділ 6. ВОГНЕЗАХИСТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
6.1 Вогнезахист металевих конструкцій    24
Покриття по сталі фосфатне вогнезахисне(ГОСТ 25665-83).    24
Покриття по сталі вогнезахисне ВПМ-2, що спучується (ГОСТ 25131-82). 24
6.2 Вогнезахист деревини    24
Покриття по деревині фосфатне вогнезахисне (ГОСТ 23790-79)    25
Покриття по деревині вогнезахисне що спучується ВПД (ГОСТ 25130-88) 25

 

Розділ 7. УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД (п.п.8.2.1-8.2.19 НАПБ В.01.034-2005/111)

 

Розділ 8. ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИМОГИ НОРМ ДО СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ І КОНДИЦІОНУВАННЯ
8.1 Загальні вимоги до систем вентиляції і кондиціонування    26
8.2 Аварійна вентиляція    27
8.3 Протидимний захист при пожежі    27
8.4 Вентиляційне устаткування    29
8.5 Приміщення для вентиляційного устаткування    30
8.6 Повітропроводи    31
8.7 Електропостачання і автоматизація систем вентиляції    32
8.8. Вентиляційні системи акумуляторних установок    33
8.9 Вимоги пожежної безпеки до експлуатації систем вентиляції    34
8.10 Системи опалення    35

 

Розділ 9. ПРОТИПОЖЕЖНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
9.1 Мережі зовнішнього водопроводу    38
9.2 Насосні станції    39
9.3 Витрата води на зовнішнє і внутрішнє пожежогасіння    40
9.4 Зовнішнє пожежогасіння    40
9.5 Розрахункова кількість пожеж    40
9.6 Внутрішнє пожежогасіння    40
9.7 Особливості розрахунку витрат води на пожежогасіння електростанцій і
підстанцій    42

 

Розділ 10. АВТОМАТИЧНІ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ КАБЕЛЬНИХ СПОРУД
10.1 Запірно-пускові пристрої    45
10.2 Зрошувачі    45
10.3 Система автоматичного управління (САУ) установкою водяного
пожежогасіння    45
10.4 Автоматична пожежна сигналізація (АПС)    45
10.5 Управління насосною станцією пожежогасіння    46
10.6 Управління запірно-пусковими пристроями    46
10.7 Управління вентиляцією і вогнезахисними клапанами    46
10.8 Загальні пристрої САУ пожежогасіння    46
10.9 Дистанційне керування УВП    47

 

Розділ 11. АВТОМАТИЧНІ УСТАНОВКИ ПІННОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ
11.1 Вибір засобів і установок пожежогасіння    47
11.2 Склад АСПП    49
11.3 Пожежна насосна станція    49
11.4 Резервуари    50
11.5 Трубопроводи    50
11.6 Вузли управління    50
11.7 Генератори піни    50
11.8 Система автоматичного управління (САУ)    51
11.9 Система автоматичного виявлення пожежі    51
11.10 Управління пожежною насосною станцією    51
11.11 Управління запірно-пусковими пристроями    52
11.12 Сигналізація і стан роботи АСПП    52

 

Розділ 12. ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ КАБЕЛЬНИХ СПОРУД
12.1 Вимоги до прокладки кабелів    53
12.2 Вогнезахист кабелів спеціальними покриттями    54
12.2.3 Вогнезахисний склад «Ендотерм ХТ-150», що спучується    54
Приготування складу    54
Підготовка поверхні перед нанесенням    55
Нанесення складу    55
Контроль товщини і якості покриття    55
Умови експлуатації покриття і гарантії виробника    56
ТУ У 13481691.01-97 Склад для покриття вогнезахисного, яке спучується
«Ендотерм ХТ-150»    56
12.2.3 Вогнезахисне покриття ОПК-В Підготовка кабельних ліній для
нанесення вогнезахисної пасти ОПК-В    56
Підготовка пасти ОПК-В для нанесення на кабелі    57
Нанесення пасти ОПК-В на кабелі    57
Вимоги безпеки    57
Гарантії виробника    57
12.3 Вогнезахист будівельних конструкцій    58
12.4 Вентиляція кабельних споруд    58
12.5 Протипожежні вимоги до вогнестійкого ущільнення кабелів    58
12.6 Вимоги до кабельного господарства в період його експлуатації (розділ
14.2 НАПБ В.01.034-2005/111, п.6.6 НАПБ В 05.023-2005/111).    60

 

Розділ 13. АВАРІЙНЕ І ЕВАКУАЦІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ
13.1 Аварійне освітлення    62
13.2 Евакуаційне освітлення    62
13.3 Живлення аварійного і евакуаційного освітлення    62

 

Розділ 14. АКУМУЛЯТОРНІ УСТАНОВКИ І ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ, ЇХ ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА І ВИМОГИ НОРМ ДО РОЗМІЩЕННЯ
14.1 Вимоги до приміщень    63
14.2 Вентиляція приміщень    64
14.3 Забезпечення пожежної безпеки акумуляторних в період експлуатації (розділ 14.3 НАПБ В.01.034-2005/111, п.7.3 НАПБ В 01.056-2005/111)65

 

Розділ 15. РОЗПОДІЛЬНІ ПРИСТРОЇ І ПІДСТАНЦІЇ
15.1 Загальні вимоги    65
15.2 Відкриті розподільні пристрої    66
15.3 Закриті розподільні пристрої    67
15.4 Внутрішньоцехові трансформаторні підстанції    68
15.5 Протипожежний захист трансформаторів    68
15.6 Автоматична установка водяного пожежогасіння трансформатора    71
15.7 Вимикачі    71
15.8 Вимоги до розподільних пристроїв в період експлуатації (п.п.14.1.1-14.1.21 НАПБ В.01.034-2005/111)    73

 

Розділ 16. ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ ПУНКТИ (ГРП)

 

Розділ 17. СКЛАДИ РІДКОГО ПАЛИВА, МАСЕЛ І ІНШИХ НАФТОПРОДУКТІВ
17.1 Загальні вимоги    76
17.2 Резервуарні парки    77
17.3 Зливно-наливні естакади    78
17.4 Масляне господарство    79
17.5 Вимоги пожежної безпеки при експлуатації складів ЛЗР і ГР (п.п.
10.1.5-10.2.14 НАПБ В.01.034-2005/111)    79

 

Розділ 18. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ СКЛАДІВ ТВЕРДОГО ПАЛИВА ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
18.1 Склади твердого палива    80
18.2 Будівлі і споруди паливоподачі    83
18.3 Вимоги до будівельної частини паливоподачі    84
18.4 Системи пилоприготування    85
18.5 Пилопридушення та пилоприбирання приміщень паливоподачі та пилоприготування    87
18.6 Стаціонарні установки пожежогасіння паливоподачі    88
18.7 Автоматична установка пожежогасіння споруд паливоподачі    88
18.8 ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА ТЕПЛОСИЛОВИХ УСТАНОВОК І ЗАХОДИ ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 89
18.8.1 Котельні установки    89
18.8.2 Протипожежні заходи в котельному цеху    89
18.8.3 Протипожежні заходи при підготовці котла до пуску    90
18.8.4 Протипожежні заходи при роботі котла    90
18.8.5 Засоби протипожежного захисту котелень    91
18.8.6 Бункерне відділення і протипожежні заходи    91
18.8.7 Повітропідігрівачі котлів    92
18.8.8 Мазутонасосні і мазутопроводи    93
18.9. ЕЛЕКТРОМАШИННІ ПРИМІЩЕННЯ 94
18.9.1 Загальні вимоги    94
18.9.2 Системи змащування і регулювання турбогенераторів    97
18.9.3 Системи водневого охолоджування генераторів    99
18.9.4 Електричні машини    100
18.9.5 Місця загоряння в генераторах    101
18.9.6 Автоматична установка водяного пожежогасіння та охолодження металоконструкцій    102
18.9.7 Розміщення ресиверів    103

 

Розділ 19 АВТОМАТИЧНА ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ
19.1 Пожежні сповіщувачі    103
19.1.1 Автоматичні пожежні сповіщувачі    103
19.1.2 Ручні пожежні сповіщувачі    104
19.1.3 Вибір і розміщення пожежних сповіщувачів    105
19.1.4 Димові пожежні сповіщувачі    105
19.1.5 Теплові пожежні сповіщувачі    105
19.1.6 Пожежні сповіщувачі полум'я    106
19.2 Станційні споруди    106
19.3 Лінійно-кабельне обладнання    106
19.4 Зв'язок установок пожежної сигналізації з технологічним і
електротехнічним устаткуванням    107
19.5 Електропостачання установок    108

 

Розділ 20. СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ І КЕРУВАННЯ ЕВАКУАЦІЄЮ ЛЮДЕЙ У РАЗІ ПОЖЕЖІ
20.1 Загальні положення    108
20.2 Вимоги до приміщень пультів керування    109
20.3 Вибір систем оповіщення    109
20.4 Технічне утримання та обслуговування    110
Список використаних нормативних документів в довіднику    110

Опубликовано в Книги