журнал "Бизнес и безопасность"

Switch to desktop Register Login

"ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ-2" ДОВІДНИК. Косюк В.В.

Оцените материал
(0 голосов)

Dovidn Kosuk 2012 168

 

ЗМІСТ

Розділ 1 ГАСІННЯ ПОЖЕЖ НА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТАХ ПІД НАПРУГОЮ

 

1.1 Загальні вимоги. 6

1.2 Особливості гасіння пожеж на електроустановках 6

1.3 Гасіння пожежі в кабельних спорудах 9

1.4 Гасіння пожежі на генераторах і синхронних компенсаторах 9

1.5 Гасіння пожежі на трансформаторах і маслонаповнених реакторах 10

1.6 Правила безпеки праці при гасінні електроустановок під напругою10

1.6.1 Загальні вимоги безпеки підчас гасіння пожежі 10

1.6.2 Особливості заходів безпеки під час гасінняелектроустановок під напругою 11

1.6.3 Випробування електрозахисних засобів на придатність 12

1.6.4 Захисний одяг і спорядження 12

1.6.5 Послідовність виконання робіт пожежними підрозділами при гасінні пожеж електроустановок під напругою до 220 кВ включно 12

1.7 Розробка планів і карток пожежогасіння 13

1.7.1 Загальні вимоги 13

1.7.2 Вимоги до змісту текстової частини оперативного плану 13

1.7.3 Вимоги до графічної частини оперативного плану 14

1.7.4 Вимоги до карток пожежогасіння 14

 

Розділ 2 ГАСІННЯ ПОЖЕЖ І ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЙ В РЕЗЕРВУАРНИХ ПАРКАХ

2.1 Виникнення та розвиток пожеж у резервуарах і резервуарних парках 15

2.2 Обов’язки адміністрації об’єкта, яка бере участьв роботі оперативного штабу на пожежі 22

2.3 Особливості відкачування нафти та нафтопродуктів із резервуарів 22

2.4 Розроблення планів пожежогасіння 23

2.5 Взаємодія пожежної охорони зі службами об’єкта 24

2.6 Характеристики піногенерувальної апаратури 25

2.7 Заходи безпеки 26

 

Розділ З ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ПЕРВИННИМИЗАСОБАМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ27

3.1 Загальні положення 27

3.2 Організаційні заходи з експлуатації вогнегасників 28

3.3 Транспортування та зберігання вогнегасників ЗО

3.4 Технічне обслуговування вогнегасників ЗО

3.5 Вимоги щодо приймання вогнегасників на технічне обслуговування 31

3.6 Вимоги до технічного обслуговування та ремонту вогнегасників 31

3.7 Приймання вогнегасників після технічного обслуговування 32

3.8 Вимоги безпеки під час експлуатації вогнегасників 32

3.9 Будова та принцип дії вогнегасників 33

3.9.1 Водо-піннівогнегасники 33

3.9.2 Газові вогнегасники 35

3.9.3 Порошкові вогнегасники 36

 

Розділ 4. ПРОТИПОЖЕЖНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

4.1 Мережі зовнішнього водопроводу 39

4.2 Мережі внутрішнього водопроводу 40

4.3 Насосні станції 42

4.4 Визначення кількості пожеж на підприємстві 43

4.5 Визначення витрат води на зовнішнє пожежогасіння 43

4.6 Визначення витрат води на внутрішнє пожежогасіння 45

4.7 Особливості розрахунку витрат води на пожежогасіння електростанцій і підстанцій 46

 

Розділ 5. АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ВОДЯНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯМЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ МАШЗАЛІВ

5.1 Загальні положення 47

5.2 Система автоматичного виявлення пожежі 49

5.3 Захист турбогенераторів пристроями СППР 50

5.4 Пристрої СППР для охолодження незахищених металевих ферм 50

5.5 Зрошення маслобаків турбогенераторів 51

 

Розділ 6. АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ КАБЕЛЬНИХ СПОРУД

6.1 Загальні положення 53

6.2 Вододжерела та водоживил ьники 55

б.ЗТрубопроводи 55

6.43рошувачі 56

6.5 Запірно-пускові пристрої 57

6.6 Система автоматичного керування (САК) системою водяного пожежогасіння кабельних споруд 59

6.6.1 Загальна частина 59

6.6.2 Система автоматичного виявлення пожежі 59

6.6.3 Керування пожежною насосною станцією 60

6.6.4 Керування запірно-пусковими пристроями 60

6.6.5 Керування вентиляційними системами та вогнезахисними клапанами....60

6.6.6 Загальні пристрої САК пожежогасіння 60

6.6.7 Сигналізація про роботу автоматичних систем пожежогасіння 61

6.6.8 Дистанційне керування системами пожежогасіння 61

 

Розділ 7. АВТОМАТИЧНІ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ

7.1 Загальні положення 62

7.2 Вододжерела та водопостачальники 62

7.3Трубопроводи 65

7.4Запірно-пускові пристроїГранична довжина сухотруба с]=100 мм 66

7.53рошувачі 67

7.6 Засоби виявлення пожежі та управління установкою пожежогасіння трансформатор Гранична довжина сухотруба сі=200 мм 65

7.7 Управління насосною станцією пожежогасіння 68

7.8 Управління запірно-пусковими пристроями 68

7.9Управління вентиляцією \ 68

7.10 Система автоматичного управління водяного пожежогасіння 68

7.11 Система відведення води і масла при пожежогасінні трансформатора 69

 

Розділ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ПАЛИВОПОДАЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЧНОЇ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

8.1 Загальна частина 70

8.2 Вододжерел ата водопостачал ьн и ки 72

8.3 Трубопроводи 72

8.4 Зрошувачі 71

ЗРОШУВАЧ ДВ 72

ЗРОШУВАЧ ДВМ 74

8.6Система автоматичного управління (САУ) установкою пожежогасінняпаливоподачі 74

8.6.1 Загальна частина 74

8.6.2 Система автоматичного виявлення пожежі 74

8.6.3 Управління пожежною насосною станцією 75

8.6.4 Управління запірно-пусковими пристроями 75

8.6.5 Управління вентиляційними системами та вогнезахисними клапанами 76

8.6.6 Загальні пристрої САУ пожежогасіння 76

8.6.7 Сигналізація про роботу автоматичних установок пожежогасіння 76

8.6.8 Дистанційне управління установками пожежогасіння 77

 

Розділ 9. ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМАТИЧНИХ УСТАНОВОК ПІННОГОПОЖЕЖОГАСІННЯ

9.1 Загальні положення 77

9.2 Технічне обслуговування АУПП 78

9.2.1 Загальні вимоги 78

9.2.2 Технічні вимоги до установки 79

9.2.3 Резервуари для збереження води (розчину піноутворювача) 79

9.2.4 Всмоктувальний трубопровід 80

9.2.5 Насосна станція 80

9.2.6 Підводні, живільні і розподільні трубопроводи 80

9.2.7 Вузли управління і запірна арматура 80

9.2.8 Зрошувачі та генератори піни 81

9.2.9 Пневмобак і компресор 81

9.2.10 Манометри 81

9.3 Перевірка технічного стану і підготовка до роботи АУПП 81

9.4 Проведення ремонтних робіт 82

9.5 Заходи безпеки 82

 

Розділ 10 ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

10.1 Загальні положення 83

10.2 Технічне обслуговування АСВП 84

10.2.1 Загальні вимоги 84

10.2.2 Технічні вимоги до системи 88

10.2.3 Резервуари для зберігання води 88

10.2.4 Всмоктувальний трубопровід 88

10.2.5 Насосна станція 88

10.2.6 Підвідні, живильні і розподільні трубопроводи 89

10.2.7 Вузли управління і запірна арматура 89

10.2.8 Зрошувачі 89

10.2.9 Пневмобак і компресор 90

10.2.10Манометри 90

10.3 Перевірка технічного стану і підготовка до роботи АСВП 90

10.4 Проведення ремонтних робіт 91

Ю.бЗаходи безпеки 91

 

Розділ 11 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ТРЕНУВАНЬ НА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТАХ УКРАЇНИ

11.1 Загальні положення 92

11.2 Періодичність проведення протипожежних тренувать 93

11.3 Організація і проведення протипожежних тренувать 93

11.4 Підведення підсумків протипожежних тренувань 95

11.5 Рекомендації щодо гасіння умовних пожежна електроустановках під напругою 96

11.5.1 Загальні відомості 96

11.5.2 Гасіння умовних пожеж на електроустановках під напругою 96

11.5.3 Гасіння умовної пожежі у кабельних спорудах 98

11.5.4 Гасінняумовноїпожежінагенераторахісинхроннихкомпенсаторах 98

11.5.5 Гасіння умовної пожежі на трансформаторах і маслонаповнених реакторах 98

11.5.6 Правила безпеки праці під час гасіння умовних пожеж

у електроустановках під напругою 99

 

Розділ 12 СПЕЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

12.1 Протипожежні інструктажі 100

12.2 Приблизний перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного, первинногота повторного протипожежних інструктажів 100

12.2.1 Вступний протипожежний інструктаж 100

12.2.2 Первинний і повторний протипожежні інструктажі 101

12.3 Спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) та перевірка знань працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою 101

12.4 Рекомендована програма проведення занять з пожежно-технічного мінімуму 102

12.5 Спеціальне навчання посадових осіб 103

12.6 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов’язаніпроходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки 104

12.7 Протипожежні тренування 104

 

Розділ 13 ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ВИМОГ НОРМ І ПРАВИЛ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

13.1 Загальні положення 104

13.2 Організація проведення перевірок та обстежень 105

13.3 Основні напрямки перевірки організації пожежно-профілактичної роботи на об’єктах 107

13.3 1 Загальні вимоги 107

13.3 2 Відомості про енергетичне підприємство і пожежну охорону 109

13.3.3 Аналіз та планування роботи 109

13.3.4 Ведення службової документації 110

13.3.5 Організація пожежно-профілактичної діяльності 110

13.4Перевірка протипожежного стану енергопідприємств 111

13.4.1 Паливно-транспортне господарство 111

13.4.2 Установки для приготування і спалювання паливав пилоподібному стані 112

13.4.3 Турбінне відділення електростанції 112

13.4.4 Масляне господарство 112

13.4.5 Кабельне господарство 112

13.4.6 Відкриті і закриті розподільні пристрої 113

13.4.7 Стан пожежної безпеки допоміжних цехів і об'єктів 113

13.4.8 Контроль за протипожежним станом об’єкту 113

13.4.9 Контроль за системами автоматичного пожежного захисту 113

13.4.10 Контроль за системами водопостачання 114

13.4.11 Контроль за пожежною технікою 115

13.4.12 Контроль за вибухопожеженебезпечними роботами 115

13.4.13 Огляд приміщень перед їх закриттям 116

13.4.14 Діяльність пожежно-технічних комісійта добровільних пожежних формувань 117

13.4.15 Підготовка протипожежних заходів 118

13.4.16 Організація нормативно-технічної діяльності 118

13.4.17 Інструкції з питань пожежної безпеки 119

13.4.18 Протипожежна агітація та пропаганда 120

13.4.19 Організація та проведення адміністративно-застосовчої діяльності 121

13.4.20 Готовність особового складу до дій при пожежі 121

13.4.21 Заходи за наслідками пожеж 121

13.4.22 Взаємодія з органами Держпожнагляду 121

Список використаних нормативних документів в довіднику 123

Последнее изменение
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии