BSM 2006 2

 АКТУАЛЬНО

Правові засади охоронної діяльності в Україні
Частина 1. Ліцензування та ліцензійні умови здійснення охоронної діяльності.

Зубок М. І.,
проф., канд. воєнних наук
Іваницька Н. А.

2

Електронний банкінг як каталізатор розвитку ринку інформаційних послуг

Ринок інформаційних послуг - це сукупність соціально-економічних, правових і організаційних відносин з продажу та купівлі товарів/послуг між постачальниками/продавцями і споживачами/покупцями з використанням ІКТ, що характеризується певною номенклатурою послуг, умовами та механізмами їх надання, та цінами.

Плескач В. Л.,
Гладун А. Я.

5

Матеріальне застосування нематеріального активу: розпорядження правами
на комерційну таємницю

Для ефективної діяльності підприємства важливо, щоб його керівництво вдало, вчасно і раціонально використовувало всі наявні активи. Вітчизняна бізнесова практика свідчить про недостатній рівень використання потенціалу таких нематеріальних активів, як наприклад, об'єкти інтелектуальної власності, і зовсім небагато компаній можуть похвалитись досвідом «матеріального застосування» власної комерційної таємниці.

Іваницька Н.

8

В помощь монтажнику: чемодан

Часто монтажники и инженеры-проектировщики, выезжая на объект, сталкиваются с вопросами клиента: «как это выглядит, как работает или насколько впишется какое-либо устройство в дизайн помещения?» После чего, специалист, вынужден показывать пальцем, где и как будут стоять датчики, какой они имеют размер, цвет и так далее.

Представительство «Visonic»

10

«ЧОРНІ НАФТОВИКИ» - новий вид організованної злочинності на об'єктах паливно-енергетичного комплексу України та його проблеми

Проблеми паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України є одними з найважливіших і вагомих для держави та суспільства. Вони не є новими. З розвитком трубопровідного транспорту розроблялися заходи безпеки. Але проблеми ПЕК необхідно розглядати не тільки з точки зору безпеки трубопровідних систем, а як більш значущі, з точки зору національної безпеки. Проблеми національної безпеки України в галузі забезпечення вуглевмісною сировиною та пальним вирішував професор А. П. Клименко [12]. Його гіпотези висунуті в 70-80 роках минулого століття щодо видобутку та використання клатратів Чорного моря, Крайньої Півночі досі не знайшли втілення в практику ПЕК.

Шиян В. Д., к.т. н.,
доцент, професор кафедри
спеціальних операцій НАВСУ,
полковник міліції

11

Детектор брехні - інструмент правди

Інтерв'ю з директором компанії «Арго-А» Воликом Андрієм Миколайовичем

АРГО-А

16

Диверсификация предпринимательской деятельности - необходимое условие успеха

Предпринимательская деятельность добровольно осуществляется в условиях изменяющейся внешней среды, требует использования новшеств, новых методов и стратегий менеджмента и маркетинга. Практика подтверждает, что предприятие, выпускающее в течение 5-ти лет одну и ту же продукцию и не освоившее за это время выпуск продукции рыночной новизны, в конечном счете терпит крах. Это объективная закономерность. Ведь бизнес непрерывно ускоряется и использует новые технологии, оборудование и материалы, и выпуск только традиционной продукции порождает косность системы управления и притупление интеллектуальных возможностей предприятия.

Яновский А. М.

17

Принципи організації митного оформлення і митного контролю товарів
і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
Сутність і значення митного контролю і митного оформлення

Мазур В. В.

19

«Професійно-психологічна підготовка - невід'ємна складова майбутньої професійної діяльності студентів факультету безпеки бізнесу Полтавського інституту бізнесу Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Ю. Бугая»

На сьогоднішній день досить актуальною є проблема формування психологічної готовності випускників вузів до професійної діяльності, оскільки потрібно не лише володіти певними знаннями, а й уміти їх застосовувати на практиці, бути морально і психологічно готовим до праці за умов, які супроводжують певний вид професійної діяльності. Більш того особливості ринкових відносин створюють умови, які вимагають уміння виживати у конкурентній боротьбі.

Лінніченко А. Н.,
декан факультету
Безпеки бізнесу ПІБ МНТУ,
Керівник Центру виживання
та спецпідготовки SEAL

24

ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ф О Р П О С Т
компьютерная система безопасности офисов, коттеджей, квартир

Підприємство «Квазар-Мікро. Компоненти і системи»

26

Новинки техники звукозаписи: Миниатюрные цифровые диктофоны EDIC-MINI

D.A.S. (Digital & Analog Systems)

28

СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

(Продовження. Початок у № 6/2005 р.)

Носовицький М.
Головний спеціаліст ДВЦ
при ДДСО при МВС України

30

Электромеханическая защелка - как средство тотального контроля

Электромеханическая защелка (ЭМЗ) - это один из наиболее распространенных видов исполнительных устройств в системах управления различными типами дверей, оборудованных практически любыми замками, учитывающие самые сложные монтажные ситуации. ЭМЗ как обычные, так и специальные для особых условий эксплуатации, предполагают максимальную надежность и комфорт в дополнение к испытанному общепринятому принципу работы дверных замков, гарантирующему надежность дверей. ЭМЗ хорошо зарекомендовали себя в банках, почтовых отделениях, на транспорте, а также в особняках, многоквартирных домах и промышленных помещениях.

СПВ Компани ЛТД

38

Внедрение комплекса безопасности на базе технологии «Инспектор+» в гипермаркете

Интегрированный комплекс безопасности на платформе программно-аппаратного комплекса «Инспектор+» был введен в эксплуатацию в недавно открывшемся, самом большом в Западной Украине, гипермаркете «ТАМ-ТАМ» (г. Луцк)

Клименко Т., консультант по маркетингу
«Укр-Инвест-Консалтинг».

41

Использование ультразвуковой техники в деятельности правоохранительных органов

Диагностическое значение ультразвуковых (УЗ) технологий визуализации вместе с экономической оправданностью не вызывает сомнений, в связи с чем возрос спрос на ультразвуковую технику. УЗ вошел в нашу жизнь почти 20 лет назад, когда его начали использовать в медицинской практике для УЗ исследований организма человека. На сегодня УЗ используют в радиоэлектронике, дефектоскопии, сварке, пищевой промышленности, гидролокации и др. Использование УЗ методов делает первые шаги и в правоохранительной деятельности.

Гончар В. К.,
Золотар А. В.

42

Французские дорожные блокираторы теперь и в Украине

Для контроля въезда на территорию на украинском рынке безопасности традиционно используются шлагбаумы. Однако во всех ли случаях шлагбаум на въезде обеспечивает требуемый уровень безопасности объекта? Обеспечит ли шлагбаум безопасность в случае, например, попытки форсированного проникновения на территорию? Что еще может быть использовано в качестве ограничителя доступа транспортных средств?

Официальный представитель URBACO в Украине - группа компаний «КАРТЕК».

44

ППК SATEL: достойное продолжение

Оборудование для систем охранно-пожарной сигнализации производства фирмы SATEL достаточно популярно на рынке безопасности Украины. Компания ДИФЕНС, как официальный дистрибьютор SATEL, получила в феврале 2006 года новые сертификаты соответствия практически на все серийно выпускаемое оборудование фирмы SATEL сроком на два года.

Официальный дистрибьютор фирмы
SATEL в Украине
ООО «ДИФЕНС»

45

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Кримінально-правова регламентація дій в стані необхідної оборони

Шаповалов Б. Б.,
підполковник міліції, заступник начальника
кафедри СФП ННІ КНУВС

46

Обучение сотрудников личной охраны специалистами
Международной ассоциации телохранителей

Жизнь человека в демократическом обществе является наивысшей ценностью. В то же время человек на протяжении своей жизни нередко сталкивается с опасностями для своего существования. Ежегодно в одном только Киеве, в котором война закончилась 63 года назад, по разным внешним причинам гибнет 2,5 тысячи человек, - почти столько же, сколько каждый год теряла Советская армия в афганской войне [1, с. 7].

Шаповалов Б. Б. ,
Национальный директор Международной ассоциации
телохранителей в Украине, вице-президент
Украинского Союза полицейских-миротворцев ветеранов.
Козленко Ю. А. ,
Зам. национального директора Международной ассоциации
телохранителей в Украине, президент Украинского Союза
полицейских-миротворцев ветеранов.

49

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Последние новинки CCTV оборудования от известных производителей

Компания Bахаll Limited - лидирующий британский производитель высококачественного CСTV оборудования для систeм видеoнaблюдeния и видеoсетей, выпускающая одних только видеoкaмeр свыше 40 моделей - недавно освоила выпуск новой видеокамеры, получившей название HyperD. В этой видеокамере использована новая цифровая матрица Pixim и применена принципиально отличающаяся от традиционных технологий система цифровой обработки видеосигнала Digital Pixel System [DPS]. Ключевыми моментами DPS являются использование аналогово-цифрового преобразователя непосредственно в каждом пикселе сенсорной матрицы видеокамеры и параллельная микропроцессорная обработка видеосигналов.

«ФОРМУЛА БЕЗПЕКИ УКРАЇНА»

52


Система видеоконтроля ЗАО «ЛИНИК» на базе цифровой
системы видеонаблюдения «Drakar»

На крупных промышленных объектах, имеющих большую периметровую зону, создание эффективной системы видеонаблюдения требует применения большого числа специализированного оборудования. В основном, практикуется установка видеокамер вдоль всего периметра предприятия. Такой подход требует большого числа видеокамер, прокладки значительного количества коммутационных каналов, использования усилителей видеосигнала и т. п. Кроме существенных затрат на внедрение, такие решения требуют еще и больших затрат на сервисное обслуживание и ремонт.

Ростислав Стародубов,
Руководитель Управления систем безопасности
Компания АМИ

54

Первая беспроводная камера AXIS Communications с поддержкой стандартов WPA/WPA2 для мобильного видеонаблюдения

Малогабаритная беспроводная камера AXIS 207W MPEG4/MJPEG предназначена для организации беспроводных систем видеонаблюдения офисов, торговых залов супермаркетов, стадионов и культурно-развлекательных комплексов. Эта камера формирует кадры с разрешением до 640 х 480 пикс. и осуществляет параллельную передачу видеопотоков в форматах MJPEG и MPEG4 со скоростью до 30 кадров в секунду. Кроме того, беспроводная камера имеет встроенный детектор движения, микрофон, тревожный вход для охранного датчика и релейный выход. Наличие в AXIS 207W поддержки стандартов WPA/WPA2 гарантирует безопасность беспроводной передачи конфиденциальных видеоданных.

armosystems.com

55

СЕКРЕТЫ «ПАТРИОТОВ»

Компания ООО НПП «ВСК» вышла на рынок охранных систем с цифровой системой видеонаблюдения «Патриот» достаточно давно - в 2001 году. За эти пять лет система «Патриот» прошла путь от экспериментальной до мощной и развитой профессиональной системы видеонаблюдения.
(Продолжение, начало в журналах «Бизнес и Безопасность» № 4 2004 и № 1 2006 года)

Владимир Солодкий
Технический директор
ООО НПП «ВСК»

56

«Spotter» - цифровая система видеонаблюдения украинского производства

Цифровые системы видеонаблюдения находят все более широкое применение во многих областях деятельности человека. На рынке представлено большое количество различных систем, которые практически идентичны друг другу. Такая ситуация сложилась вследствие использования производителями одних и тех же микросхем видеозахвата, программных драйверов к этим микросхемам, алгоритмов видеокомпрессии, видеодетекции и т. д.

ООО «Авидис»

58

Торговая марка VISION - профессиональные видеокамеры
для систем видеонаблюдения

Высокое качество, лучшее обслуживание и прекрасная поддержка клиента - слова, которые стали синонимами Vision Hi Tech. Базируясь на динамичный рост систем CCTV, компания Vision Hi Tech ориентирована на производство продуктов высшего качества для жилой и коммерческой безопасности.

ООО «БЕЗПЕКА»

60

Типовые решения построения систем видеорегистрации в супермаркете

Любой торговый комплекс является местом скопления посетителей и нуждается в постоянном видеоконтроле для предотвращения чрезвычайных происшествий. Установка цифровых систем видеорегистрации поможет в охране материальных ценностей, выявлению фактов краж и недобросовестного отношения к должностным обязанностям сотрудников. Основой для построения комплекса безопасности будет являться цифровая система на базе новейших методов обработки и хранения видеоданных. Все данные с точек видеослежения (видеокамер) поступают в аппаратную комнату на специализированный видеорегистратор (DVR), где информация сохраняется в цифровом виде.

ООО «БЕЗПЕКА»

62

СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование Visonic с протоколом PowerCode

Надежность беспроводных систем всегда вызывала у специалистов сомнения. Технологии, применяемые в датчиках, плохой контроль канала связи и небольшой срок службы элементов питания не давали возможности широкого применения радиосистем. Для решения такого рода проблем компанией Visonic был разработан и запатентован протокол PowerCode.

Представительство «Visonic»

64

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Новая технология защиты приложений Microsoft Visual Studio.NET

Обычно мы привыкли рассматривать техническую защиту информации, системы защиты информации, комплексные системы защиты информации, защиту информации в Intranet и т. д. Главный акцент при этом делается на защите информации. Это подход специалистов-системщиков. Подход программистов к защите остается как-то в стороне. Делается попытка устранить этот пробел рассмотрением новой перспективной технологией защиты приложений Microsoft Visual Studio.NET.

Шорошев В. В.,
Кочетов А. П.

66

Безопасность конфиденциальной информации

(Продолжение. Начало Бизнес и безопасность № 6/2005, № 1/2006).
Многие компании тратят сотни тысяч долларов на организацию корпоративной компьютерной безопасности. Эта безопасность позволяет защищать секреты компании, помогает соблюдать федеральные законы, и обеспечивает конфиденциальность клиентов компании. К сожалению, даже лучшие механизмы безопасности могут быть обойдены с помощью социальной инженерии. Социальная инженерия использует очень дешевые и не технологические средства для того, чтобы преодолеть препятствия, создаваемые механизмами информационной безопасности.

Мусиенко Д.

70

Программы - «шпионы»

Явления, известные специалистам под названиями программы-шпионы и программы-рекламные агенты или spyware и adware, существуют не первый год. Прежде, правда, они досаждали не столь значительному, как ныне, количеству пользователей сети Internet.

Мусиенко Д.

79

«Політика інформаційної безпеки»,як необхідний елемент успішного
функціонування організації

У наш час відбувається постійна, жорстока війна між конкуруючими організаціями за ринок збуту продукції, на якому велике значення має інформація про конкурента, ціни на продукцію, курси валют і т. д. Багато організацій мають в своєму складі аналітичні відділи, які займаються збором такої інформації і, не завжди чесним шляхом. Тому побудова правильної політики захисту інформаційних ресурсів організації є одним з найважливіших завдань керівника. Але перш ніж визначити як це завдання реалізовується, спробуємо спершу з лінгвістичної точки зору, розібратися, що ж таке політика взагалі та політика інформаційної безпеки зокрема.

П. Курбет,
В. Безштанько,
В. Цуркан
Спеціальний факультет
СБ України ВІТІ НТУУ «КПІ»

84

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА. Кількість діючих ліцензій

Інформацію підготовлено за матеріалами
ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ МНС УКРАЇНИ

86

Защита информации в телефонных линиях связи

В наш век информации действует известный принцип: кто владеет информацией, тот владеет миром. Желающих таким образом овладеть миром более чем достаточно, а значит и существует устойчивый спрос на информацию, полученную незаконным путем.

Мусиенко Д.

104

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

См. предыдущий выпуск (СКД. Турникеты. № 6, 2005 г.)

Компания «ЛОТ»

112

Новые технические решения от компании «Лира»

Если Вы - начальник службы безопасности или руководитель отдела автоматизированных систем управления крупного предприятия и следите за всеми новинками рынка в сфере телекоммуникационных систем и систем безопасности, то, наверное, уже имели возможность познакомиться с продукцией и услугами, предоставляемой компанией «Лира».

ООО «Лира»

113

Беспроводная телефония

Беспроводные АТС, подключаемые к используемым в организациях учережденческим АТС, важны прежде всего для организаций, в которых от постоянной доступности работника зависит очень многое. Существует много видов деятельности, при котором ответ секретаря «...он в офисе, но вышел, отошел, и т. п.» абсолютно неприемлем. Пятиминутное промедление в ожидании «вышедшего» брокера, «отошедшего» кардиолога, ведущего системного инженера, который «где-то в офисе» (а офис в 6 этажей) чревато неприятностями.

Мусиенко Д.

114

Блокираторы сотовой связи и их выбор

Бурное развитие сотовой связи привело почти к полному покрытию территории стран современным надежным выбором связи. Сотовой телефон стал обыкновенным устройством для каждого человека, который хочет передать или принять информационные сообщение. С его помощью человек может связаться практически с любым абонентом сотовой связи на всей планете. Но бывают случаи, когда сотовою связь (сотовый телефон) необходимо подавить. На помощь приходят устройства - блокираторы сотовой связи. О возможностях таких блокираторов и их подборе для конкретных задач речь пойдет ниже.

Гончар В. К.
Нестеренко Н. П.

119

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Основні положення національних стандартів щодо виготовлення та технічного обслуговування пожежних кран-комплектів

Загальновідомо, що ліквідація пожеж на початковій стадії їх розвитку має значні переваги і саме тому пожежні кран-комплекти (далі - ПКК) займають важливе місце серед арсеналу технічних засобів пожежогасіння та є невід'ємною складовою частиною системи протипожежного захисту об'єктів різного призначення. Значною мірою на ефективність застосування ПКК за призначенням впливають якість їх виготовлення та дотримання правил експлуатації, які в свою чергу залежать від наявності сучасної нормативної бази, здатної підтримати необхідний технічний рівень ПКК.

Гладишев О. В.,
головний спеціаліст НДЦ № 2 УкрНДІПБ МНС України.
Міщенко В. П.
науковий співробітник НДЦ № 2 УкрНДІПБ МНС України

122

До питання пожежної небезпеки рухомого складу метрополітену

Піднімаються питання щодо пожежної небезпеки рухомого складу метрополітену та важливості розроблення заходів з її зниження.

Крисаєв В. І.,
заступник начальника відд ілу
пожежної безпеки об'єктів та технологій
НДЦ №1 УкрНДІПБ МНС України

126

Правила пожарной безопасности для объектов хранения, транспортирования
и реализации нефтепродуктов, их основные положения

К объектам хранения нефтепродуктов отнесены склады нефтепродуктов с комплексом основных и вспомогательных технологических объектов (сливно-наливные эстакады, насосные для перекачивания нефтепродуктов, резервуарные парки и т. п.), к объектам транспортирования нефтепродуктов отнесены объекты магистральных нефтепродуктопроводов, к объектам реализации нефтепродуктов отнесены автозаправочные станции.

Коваль В. В.

127

Опыт разработки и внедрения боевой одежды для пожарных России

Боевая одежда пожарного (БОП) предназначена для защиты его тела от опасных и вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических воздействий. Боевая одежда является основным и самым массовым по применяемости средством индивидуальной защиты пожарных. Она используется при тушении любых пожаров всеми категориями работающих (газодымозащитник, колонщик, водитель пожарного автомобиля и др.).

Коваль В. В.

131

Пожежна безпека по-європейськи

На протязі минулого та теперішнього років українські виробники продукції пожежного призначення переживають новий етап у своєму розвитку. Це пов'язано з тим, що починаючи з 1 січня 2007 року в Україні будуть відмінені всі раніше видані сертифікати відповідності на технічні засоби пожежної сигналізації, що не відповідають європейським стандартам EN-54-(1-14). Дозвіл на застосування отримають ті прилади, що будуть мати сертифікат відповідності, виданий «Державним центром сертифікації МНС України» згідно до вимог ДСТУ «EN-54-(1-14)». Цей факт змусив розробників та виробників засобів пожежної сигналізації по-новому підійти до розробки своїх приладів. Дана обставина також вплинула на нові розробки виробничо-комерційного підприємства фірми «Тірас», м. Вінниці, про що буде вестись розмова у даній статті.

ТОВ НВП «АДТ»

136

Современная концепция дымоудаления с помощью зенитных фонарей

Со времен пожара в аэропорту г. Дюссельдорфа в Германии очень много было сделано для безопасности людей в общественных зданиях.

ООО «АСО Строительные Элементы Лтд.»

139

Натурні випробування захисного одягу пожежників

Натурні випробування проводяться з метою визначення основних захисних та ергономічних показників захисного одягу, а також відпрацювання тактичних прийомів його застосування в натурних умовах.

Болібрух Б. В., к.т.н.
начальник кафедри
«Пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт»,
Кухарішин С. Д.,
заступник начальника відділу пожежно-технічного озброєння,
тактики і засобів пожежогасіння та рятівних робіт НДЦ № 2
Присяжнюк В. В.,
Головний спеціаліст відділу пожежно-технічного озброєння,
тактики і засобів пожежогасіння та рятівних робіт НДЦ № 2

140

Характеристика пожеж газових та нафтових фонтанів. Способи та нові
технології їх ліквідації

Боротьба з пожежами на газонафтових родовищах і дотепер є надто складним процесом, пов'язаним з тривалою, трудоємкою роботою. Гасіння пожеж такого характеру залежить від знання насамперед технології буріння та експлуатації свердловин.

Коваль В. В.

142

Технології застосування ГВА для захисту об'єктів малих архітектурних форм

В попередньому номері журналу я розглянув можливість застосування вогнезахисних засобів ГВА в індивідуальних помешканнях. В цій статті я запропоную Вам, шановні читачі, як можливо за допомогою ГВА захистити кафе, що знаходиться за містом і біля нього немає пожежного водогону або пожежної водойми, гаражний кооператив, кіоск на узбіччі дороги і т. п., тобто малі архітектурні форми.

Євмєньєв Л. О.,
фахівець з пожежезахисту
ДП «ТАПТІС»

144

Згоріти живцем чи розбитись об асфальт?

Чужа біда викликає співчуття до учасників трагедії і радість, що в який раз це трапилось не зі мною. Найбільш помірковані люди згадують відомі строки: «Загибель одного - трагедія. Загибель багатьох - статистика». На жаль, трагедії, які трапляються з людством, забуваються дуже швидко. І ще гірше те, що вони нічому нас не вчать. Хоча ми здатні передбачити ситуації, в якій можемо опинитись будь-якої миті. Але ж ми женемо цю чорну думку геть. Так, це може трапитись, думаємо ми, але не зі мною. І знову залишаємось беззахисними.

Чернов С. М.,
технічний директор
компанії «Дихальні системи»

147

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему -
важлива задача сьогодення

План здійснення заходів на об'єкті «Укриття», який реалізується сьогодні, - лише частина того, що необхідно зробити для перетворення цього об'єкта на екологічно безпечну систему. Стабілізація конструкцій «саркофага», встановлення контролю над ним, будівництво нового безпечного конфайнмента - це складні та надзвичайно важливі роботи, які ведуться сьогодні на майданчику.

Семичаєвський С.,
науковий співробітник відділу пожежної безпеки
об'єктів та технологій НДЦ-1 УкрНДІПБ МНС України

148

К 20-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

Прошло 20 лет с тех пор, как на Чернобыльской АЭС произошла авария. В настоящее время станция остановлена, но и до сих пор нет полностью обоснованного, внутренне непротиворечивого сценария аварии. Существует более 100 версий того, как проходила эта техногенная катастрофа.

Ливинский А. М.,
первый вице-президент Украинской академи наук,
д. т. н., профессор.

150

ПСИХОЛОГИЯ

Влияние межличностных психологических отношений на эффективность политки информационной безопасности предприятия

Как известно [1], политика безопасности информационных систем предприятия обеспечивается путем реализации комплекса правовых, организационных и программно-технических мер, позволяющих нейтрализовать угрозы потенциального противника или уменьшить вероятность их реализации до заданной величины. В ряду организационных мер защиты информации особое место занимает идеологическая (с позиции политики безопасности) и психологическая работа первых руководителей предприятия, направленная на минимизацию негативного влияния человеческого фактора (поведение индивида в обществе) на вероятность реализации угроз противника. Человеческий фактор является, в ряде случаев, причиной и движущей силой нарушений или преступлений со стороны всех категорий пользователей информационной системы, являющихся, с одной стороны, - ее необходимым элементом, а с другой - потенциальным источником угроз. Создают, получают, обрабатывают, хранят информацию, обеспечивают ее конфиденциальность, целостность и доступность исполнителя, таким образом, они являются наиболее ответственным и уязвимым объектом системы защиты информации.

Слепцов В. И.,
Журавлев В. Н.,
Романюк И. Н.

154

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Четверта науково-технічна конференція «Правове, нормативне і метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні»

1-3 березня 2006 р., Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут». Прокофьєв М. І.,
віце-президент асоціації АЗІС

156

Как обеспечить безопасность бизнеса?

Вопросы информационной безопасности важны для любой компании. Однако всегда ли используются все возможности и средства для обеспечения требуемого уровня секьюрити? Каким образом можно защитить корпоративные сети компании от вторжения хакеров? Как обеспечить защиту данных при передаче через Internet или по беспроводным сетям? Эти и другие вопросы были в центре внимания конференции «Безопасность бизнеса в нестабильном мире», которая проходила 21 февраля (организатором мероприятия выступило украинское представительство ведущей аналитической компании IDC). Конференция проводилась при поддержке партнеров - Cisco Systems, Check Point, BMS Consulting, Intel, Trend Micro, Targus и др.

Никитенко О.

158

Товары и услуги

Размещение прайс-листов на - www.bsm.com.ua т/ф. (044) 565-96-37

 

DpPressa 2020

Expert Security 262x162 21 ukr

ARMS 262x162px 2020 ukr

TZ Firetech 262x162 21 ukr

Заголовки новин та публікацій

Календар подій

Минулий місяць Січень 2021 Наступний місяць
Пн В Ср Ч Пт Сб Н
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com