bsm 2004 6

АКТУАЛЬНО

КАК УБЕРЕЧЬ ТОВАР ОТ ВЫНОСА

Редко какой сегмент торговли может работать без потерь в связи с воровством продукции. Проблема выноса неоплаченного товара является одной из ключевых в сфере самообслуживания. Фирмы, занятые в области безопасности, предлагают все новые модели защиты, но и это не позволяет предотвратить факт кражи, а только минимизировать потери. Убытки должны приближаться к нулю.

ВАРКО И.

2

УСВПП поспішає на допомогу

У минулому випуску нашого журналу в репортажі з прес-конференції МНС «Про актуальні питання пожежної безпеки» ми розповіли читачам про плани співробітництва державних органів з Українським Союзом виробників протипожежної продукції та послуг (УСВПП). Ця стаття дозволить розкрити тему з іншого боку. Вона присвячена Установчій обласній конференції УСВПП, що відбулася 22 жовтня цього року.

 Олександр Макаров

4

НТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТЕРОРИЗМ: ПРОГНОЗ ФАХІВЦІВ

Поява нових технологій, поряд з перевагами соціального, економічного, інтелектуального характеру, зазвичай, містить небезпеку протиправного використання таких технологій. Цей процес може бути великою загрозою для суспільства. Прикладів тому безліч: банківські системи безготівкових розрахунків [1], пластикові платіжні засоби [2, 3], мобільний телефонний зв'язок [4, 5], комп'ютерна злочинність [6, 7] тощо. Авторам, як на сторінках спеціальних видань, так і у відкритих ЗМІ, доводилося неодноразово наполягати на такій тезі. Практика правозастосування, законодавчі ініціативи значно відстають за часом від злочинної реальності. Поява нових технологій породжує появу нових видів і способів злочинів. Особливо це стосується, так названих «високих» або «критичних» технологій. На сьогодні нами розпочата спроба здійснити, здавалося б, неможливе - заглянути у майбутнє і спрогнозувати, що нас усіх очікує з приходом у життя «критичних» технологій, яскравим представником яких є нанотехнології.

СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ М.,
ВЕРТУЗАЄВ М.,
ЮРЧЕНКО О.

6

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

В сучасних умовах ведення бізнесу підприємці звикли мати справу з великим обсягом інформації, яка постійно перебуває у русі і модифікації. За таких умов дуже важливим є грамотне використання інформаційних ресурсів та забезпечення їх захисту від різноманітних загроз. Основними напрямами такого захисту можуть бути юридичний, організаційній і технічний. Необхідно наголосити, що тільки у чітко налагодженій системній взаємодії названі засоби будуть приносити позитивний результат.

Іваницька Н.

10

Зафальсифицированные рынки

Проблема тотальной фальсификации продукции для Украины не нова, но только сейчас начинают прилагать усилия для ее ликвидации. Например, Инга Осетинская, менеджер по связям с общественностью концерна «Оверлайн» (ТМ «Мягков»), считает, что при общем объеме легального и теневого рынка ликероводочных изделий порядка 30-35 млн. декалитров в год - 40-50 % (15-18 млн. декалитров) - фальсифицированный товар. Фальсифицирование именно алкогольных марок дает возможность получить сверхприбыль, используя сырье самого низкого качества. Кроме того, большое количество даже оригинальной продукции не отвечает необходимым нормам и требованиям. Государственное управление защиты прав потребителей заявляет, что от фальшивой продукции ежегодно гибнет около 12 тыс. чел. (в том числе, от алкоголя - 10 тыс. чел.).

Иван ВАРКО

12

ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Автономні джерела живлення. АКУМУЛЯТОРИ

Надійність роботи пристроїв з автономним джерелом живлення значною мірою залежить саме від надійності роботи цього джерела. Як правило, при купівлі мобільного пристрою (радіостанції, стільникового чи супутникового телефону, портативного комп'ютера, CD-плейєра тощо) ми рідко звертаємо увагу на технічні характеристики джерела живлення, що в ньому використовується. Це можуть бути як перезаряджувальні (акумуляторні) батареї, так і неперезаряджувальні. І тільки потім, стикнувшись на практиці зі споживчими якостями тих чи інших джерел живлення та переконавшись, що вони не вічні, ми починаємо аналізувати і, по можливості, вибирати кращі.

Мусієнко Д.

14

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) АККОРД-512 -
«Лучший продукт выставки «Безпека 2004»

На прошедшей 19-22 октября специализированной выставке систем и средств безопасности «Безпека 2004» впервые был проведен конкурс «Лучший продукт выставки». В номинации «охранно-пожарная сигнализация» дипломом победителя была награждена компания «Бастион-Киев» за адресный приемно-контрольный охранно-пожарный прибор «Аккорд-512». Рассмотрим подробнее характеристики и возможности этого продукта.

Эксклюзивный дистрибьютор
в Украине - ООО «Бастион-Киев»

20

Новые перспективные системы обнаружения и определения химических
веществ на биосенсорах

В работе поисковых групп очень часто приходиться применять различную поисковую технику для решения различных поисковых задач поиска и обнаружения металлических предметов, источников ионизирующих излучений радиоволн... Поиск и определение различных химических веществ занимает одно из главных направлений в таких задачах.

Гончар В. К.,
Золотарь А. В.

23

Инспектор+: технологии эффективного продвижения систем
безопасности и защиты решений

Эффективное продвижение любых продуктов, базируется, в первую очередь, на превосходном знании их функциональных возможностей, стоимостных и технических характеристик. Ниже приведены основные моменты, которые помогут Заказчику определится в выборе системы безопасности, а тому, кто продвигает решения для систем безопасности - аргументировано отстаивать целесообразность применения именно системы «Инспектор+».

«Укр-Инвест-Консалтинг»

25

ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ НА СЛУЖБЕ КОНТРОЛЯ ПЕРСОНАЛА

Любая система, зависящая от человеческой надежности - ненадежна!

Корпорація «МАСТ-ІПРА»ТОВ «НТП «САРТ»

28

АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Энергоносители дорожают, с топливом на электростанциях проблемы, а централизованные системы отопления в большинстве своем выработали ресурс. Устройство автономной системы отопления стоит немалых денег, но зато ее эксплуатация позволяет сэкономить гораздо больше. Кроме того, обеспечение нормальных условий работы и ведения технологических процессов оправдывает себя.

Сергей Воронцов

30

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Видеонаблюдение без проводов

В отдельных случаях создание проводной системы видеонаблюдения оказывается затруднительным или даже невозможным. В таких случаях на помощь приходят средства передачи телевизионных сигналов без проводов, которые быстро монтируются, позволяя создать гибкую многоканальную систему охраны удаленных объектов.

Фирма «РОКС»

35

Обеспечение безопасности предприятий торговли с использованием системы контроля кассовых операций - «POS-Интеллект»

Существенная доля потерь современного магазина приходится на потери от воровства. Известно, что воруют как посетители, так и персонал. Воровство и мошенничество через кассу значительно увеличивает общую сумму потерь торгового предприятия и представляет так называемую «группу риска». Система безопасности «POS-Интеллект» раскрывает весь свой потенциал, работая именно с этой группой.
«POS-Интеллект» - система, которая предназначена для контроля, регистрации и записи всех действий (событий), происходящих с кассовыми терминалами. Цифровая система «POS-Интеллект» контролирует непосредственно процесс обмена товара на денежные средства, объединяя видеоданные с данными кассового терминала. Идеально подходит для эффективной работы, как в режиме реального времени, так и последующего анализа качества продаж.

ООО «ГАБИТУС»

36

ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА

Компания «Безпека» представляет на украинском рынке «охранных систем» новую торговую марку FALCON EYE (Китай).

ТОВ «БЕЗПЕКА»

38

Беспроводные устройства фирмы ЕLMES ELECTRONIC

В последнее время широкое распространение получили беспроводные системы дистанционного управления и охранной сигнализации. Это произошло вследствие качественного улучшения секретности используемых кодов и уменьшения потребления тока, что позволяет увеличить срок службы батарей питания. Одним из наиболее интересных в плане ассортимента, качества и ценовой политики производителей является фирма ELMES ELECTROIC, которая на протяжении более 10 лет разрабатывает и производит электронное оборудование для беспроводных систем сигнализации и дистанционного управления. Фирма ELMES специализируется на выпуске оборудования малой мощности, работающего на частотах 303 МГц и 434 МГц, и не требующего дополнительных разрешений. Вся продукция данного производителя использует высокозащищенный патентованный алгоритм кодирования сигнала KEELOQ® от MICROCHIP, защищающий от несанкционированного использования оборудования. Компоненты беспроводных систем производятся с использованием технологии поверхностного монтажа и отличаются привлекательным дизайном, функциональностью и высоким качеством.

Официальный дистрибьютор фирм
SYSTEM SENSOR, SATEL, ELMES ELECTRONIC
в Украине ООО «ДИФЕНС»

39

КОМПЬЮТЕР

Аспекты построения защищенной VPN

В наше время, при стремительном развитии информационных технологий и, в частности, сети Internet, возникает необходимость защиты информации, передаваемой в распределенной корпоративной сети, использующей сети открытого доступа и, поскольку большинство компаний не может себе позволить иметь собственные физические каналы доступа, то наиболее экономически выгодным решением для организации защищенного обмена конфиденциальной информацией является построение так называемой виртуальной защищенной частной сети (Virtual Private Network - VPN). Защищенный обмен конфиденциальной информацией в наибольшей степени необходим компаниям, осуществляющим обработку и передачу информации различной категории и степени конфиденциальности внутри распределенной корпоративной сети или осуществляющим постоянные связи с удаленными партнерами и клиентами, филиалы которых территориально удалены, а также для связи со штатом мобильных или удаленных сотрудников.

Сорокопуд С. А.,
канд. тех. наук,
Мудрова Л. В., Ширяев С. В.

40

Основи антивірусного захисту Intranet та його експертна кількісна оцінка

Надаються рекомендації щодо антивірусного захисту мережі Intranet, пропонуються експертна кількісна оцінка антивірусної безпеки та сама модель політики антивірусної безпеки комп'ютерних системКОМПЬЮТЕР

Шорошев В. В.

46

Преимущества использования wireless-сетей

Технологии беспроводных сетей широко используется во всем мире, привлекая внимание пользователей относительно невысокими экономическими затратами и простотой развертывания, удобством использования и гибкой архитектурой. Бесспорным лидером на рынке беспроводных сетей, является оборудование, отвечающее спецификациям семейства стандартов 802.11. Поэтому в дальнейшем при употреблении термина «беспроводные сети», будем иметь в виду сети, построенные на оборудовании, совместимом со стандартами семейства 802.11.

UST TEAM

48

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Електромережні фільтри ФЗП від фірми ЕМСБІТМ: захист інформації - вдесятеро кращий, під'єднання до мережі та споживача - спрощено, ціна - та сама. Вже у продажу - фільтри на струм 10 А. Незабаром у продажу - фільтри на струм 25 А
Потрібні сертифіковані електромережні фільтри від ліцензованого виробника для захисту інформації? Зверніть увагу на серію фільтрів ФЗП від фірми ЕМСБІТМ амперажем 3 А та 10 А, та на новинку, що незабаром з'явиться у продажу - фільтри ФЗП амперажем 25 А.

Виробник: ТОВ ЕМСБІтм.

51

МОЗГ - лучший криптоалгоритм

Я мыслю, следовательно, я существую.

Что мы знаем о криптографических алгоритмах и принципах их работы? Во-первых, их много, но все работают почти одинаково. Если говорить обобщенно, то криптоалгоритм - это набор разных математических преобразований, которые достаточно сложны, и обычному человеку разобраться в них будет достаточно трудно. Что касается второго вопроса, о принципе работы, то здесь, в основном, используется метод, когда шифруемые данные пропускаются, как я упоминал ранее, через сложные математические операции и к этому добавляется ключ шифрования, без которого ничего не получится.

Баранов И.

52

Радиоизлучающая подслушивающая аппаратура

Продолжаем цикл статей опубликованных в «БиБ» №4/2004, №5/2004.

Мусиенко Д.

53

СДЕЛАЙ САМ

Защита телефонных аппаратов и линий связи

58

Детектор жучков с индикацией на одном светодиоде

59

Детектор жучков с логарифмической шкалой на 12 светодиодах
и звуковой индикацией

60

Генератор шума против микрофонов-стетоскопов

 60

СВЯЗЬ

ТЕХНОЛОГИИ СОТОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ КАК ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

На страницах журнала «Бизнес и безопасность» уже рассматривались вопросы преступности в сфере телефонной связи [1, 2], однако появление новых технологий неизменно влечет за собой появление и новых видов преступлений, а также способов мошенничества. К сожалению, это процесс естественный и повторяется с точностью восхода или заката солнца. Целью предлагаемой статьи является ознакомление владельцев сотовых телефонов и операторов мобильной связи с преступлениями связанными с использованием сотовой связи.

Юрченко А. М.,
кандидат юридических наук

61

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности

Нужно признать, что в сфере, касающейся обеспечения пожарной безопасности, сейчас произошли некоторые изменения и многие нормативные документы, действовавшие в этой сфере и утвержденные МВД во времена подчинения ему пожарной охраны, формально отменены тем же министерством. Однако они вновь утверждаются приказами МЧС, зачастую с незначительными изменениями, т. е. больших перемен в ближайшее время ожидать едва ли стоит.

Георгий Минин

64

Порядок действий при пожаре

Огонь. Издавна этот химический процесс был не только добрым и надежным другом человека, но и страшным врагом. История неоднократно рассказывает нам про ужасные пожары, которые приводили к большим материальным и человеческим потерям. Для успешной борьбы с пожаром необходимо действовать правильно и грамотно, не поддаваясь панике.

Игнатенко В.П.,
УкрНДІПБ МНС України

65

Пожарная безопасность в строительстве

Похоже, что во многих регионах Украины наблюдается определенный экономический прогресс. Одним из показателей является увеличение объемов строительства, при проведении которого нужно соблюдать требования множества нормативных документов, в том числе касающихся пожарной безопасности.

Георгий Минин

66

МНС підведено підсумки Всеукраїнської акції "Герой-рятівник року"

Цьогоріч переможцями акції стали 3 особи (Катриченко Сергій Олександрович, Дзера Андрій Остапович, Горбатюк Ігор Олександрович) та 9 номінантів, імена яких та героїчні вчинки наводяться нижче.

Прес-служба МНС України.

69

О порядке обслуживания объектов аварийно-спасательными службами

Как известно, ряд объектов повышенной опасности подлежит обязательному обслуживанию аварийно-спасательными службами. При желании собственник может «нанять» работников соответствующей службы добровольно. Через некоторое время после переподчинения пожарной охраны МЧС введен в действие новый документ - «Порядок обслуживания объектов и отдельных территорий Государственными аварийно-спасательными службами» и утвержденный приказом МЧС Украины от 17 ноября 2003 г. № 440, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 5 декабря 2003 г. под № 1125/8446.

Георгий Минин

70

Новое в испытании текстильных материалов огнем

Георгий Минин

71

Генераторы инертных газовразработки ГП «Ивченко-Прогресс»

История создания на предприятии техники для тушения пожаров начинается с 70-х годов. Тогда, по заданию Министерства угольной промышленности, был разработан генератор инертных газов ГИГ-4, обладающий высокой производительностью, автономностью и позволяющий значительно сокращать время тушения подземных пожаров и предотвращать взрывы метана.

ГП «Ивченко-Прогресс»

72

ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ФЕЄРВЕРКІВ У ЗАКРИТИХ ПРИМІЩЕННЯХ

Незабаром Новий Рік! Свято, якого особливо чекають діти. Вони вже сьогодні мріють про Новорічну ніч, коли засяють різнобарвні казкові гірлянди на новорічних ялинках, небо вкриється яскравим сяйвом ракет та феєрверків, навколо лунатимуть вибухи різноманітних петард. І майже ніхто з них при цьому, навіть на хвилинку, не замислиться проте, до яких страшних наслідків може призвести невиконання протипожежних заходів під час використання цих виробів.

Давидов В. Л., начальник відділу пожежної безпеки об'єктів та технологій НДЦ-1
УкрНДІПБ МНС України
Полозук Р. В., молодший науковий співробітник відділу пожежної
безпеки об'єктів та технологій НДЦ-1 УкрНДІПБ МНС України

74

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Спецодежда для строителей: новости нормирования

Приказом Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда (Госнадзорохрантруда) от 17 мая текущего года № 126, зарегистрированным Министерством юстиции Украины 7 июня под № 3699/9298, утверждены «Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым в строительном производстве». Приказ вступил в силу 1 августа 2004 года.

Сергей Воронцов

77

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Державні закупівлі в Україні. Електронні торги (тендери)»

21-22 жовтня у приміщенні Народного дому відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Державні закупівлі в Україні. Електронні торги (тендери)» під патронатом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. Генеральний спонсор - компанія Softline. Організатор - Вісник державних закупівель. У роботі конференції приймали участь представники Данії, Великої Британії, Швеції та Світового банку.

Шорошев В. В

78

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Размещение прайс-листов на - www.bsm.com.ua т/ф. (044) 565-96-37

DpPressa 2020

Expert Security 262x162 21 ukr

ARMS 262x162px 2020 ukr

TZ Firetech 262x162 21 ukr

Заголовки новин та публікацій

Календар подій

Минулий місяць Січень 2021 Наступний місяць
Пн В Ср Ч Пт Сб Н
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com