bsm 2004 2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ КОРРУПЦИЯ: НА ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Сегодня размеры злоупотреблений персонала в корпоративном секторе сопоставимы разве, что с объемами коррупции в госструктурах. При этом, к сожалению, следует констатировать, что предприятия, в сравнении с тем же государством, по-прежнему менее защищены от недобросовестных действий своих должностных лиц.

Алексей Комаха
/при подготовке статьи использованы материалы журнала «Комментарии»/

2

Борги підприємств, банків і протидія їм

Діяльність комерційних підприємств, банків час від часу супроводжується певною дебіторською та кредиторською заборгованістю, яка виникає в результаті відповідних договірних зобов'язань суб'єктів підприємництва. Така заборгованість, якщо вона існує протягом певних, передбачених договірними зобов'язаннями, термінів є цілком об'єктивною і правомірною. Разом з тим, дуже часто в господарській діяльності підприємств, банків виникають ситуації, за яких договірні зобов'язання своєчасно не виконуються (а то і взагалі не виконуються) і заборгованість стає простроченою, поступово переходячи до стану сумнівної та безнадійної до повернення. З часом наявність такого виду заборгованості стає суттєвою проблемою як для дебітора, так і кредитора. Як показує практика, судові спори щодо справ, пов'язаних з простроченою заборгованістю, не завжди вирішуються на користь потерпілої сторони, а якщо і приймаються позитивні рішення, то це ще не значить, що така заборгованість може бути відшкодована у повному обсязі. Здійснення ж певних заходів у ході виконавчого провадження також не гарантує остаточного погашення боргів з багатьох причин обумовлених реаліями нашого сьогодення. До того ж як судові процеси, так і виконавче провадження, як правило, вимагає тривалого терміну, що суттєво позначається на проведенні комерційних операцій, в ході яких виникла прострочена заборгованість.

Зубок М.І. канд. воєнних наук, професор

4

Забезпечення безпеки проведення в банках касових операцій

Безпека касових операцій займає важливе місце у забезпеченні економічної безпеки банків. Враховуючи, що касові операції проводяться з використанням готівки, загрози посягання на неї носять найбільш активний та агресивний характер. В ході реалізації таких загроз можуть здійснюватись посягання на життя та здоров'я працівників банку та клієнтів. За таких умов забезпечення безпеки касових операцій набуває особливого значення.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ФОРПОСТ - для небольших офисов, коттеджей, квартир автономная компьютерная система безопасности

11

ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ НА СЛУЖБЕ КОНТРОЛЯ ПЕРСОНАЛА
Любая система, зависящая от человеческой надежности - ненадежна!

12

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИИ ИХ РАЗНОВИДНОСТИ

Любой здравомыслящий человек, приобретая автомобиль, неминуемо задумывается о его сохранности. Не хочу сказать, что именно Вы и Ваш автомобиль станет жертвой угонщика, но как говорится в народе «Береженого - Бог бережет!». А для того чтобы комплексно защитить свой автомобиль, необходимо знать основные нюансы о работе и функциях охранной системы и ее совместимости с автомобилем.

Елена КУРАШИНА

14

Современные системы пломбирования и безопасности

Рост промышленного производства, развитие торговых сетей, ужесточение конкуренции заставили всех участников рынка вернуться к проблеме сокращения потерь и обеспечения безопасности хранения и транспортировки продукции.

16

Системи охоронної сигналізації фірми SATEL

Фірма SATEL - відомий виробник систем охоронно-пожежної сигналізації, розрахованих на широкий діапазон споживачів - від власників невеликих квартир до потужних промислових підприємств. Це і пульти-концентратори охоронні (централі), і сповіщувачі, пульти централізованого спостереження, пульти радіокерування та багато інших елементів систем охоронної сигналізації. В Україні централі фірми SATEL мають позначення - ST-ххх і СА-хх.

КРЮКОВ ІГОР, провідний інженер з впровадження нової техніки і технологій

17

ВОЙДИ В БЕЗОПАСНЫЙ МИР - ЧЕРЕЗ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР CEIA

На сегодняшнем этапе развития человечества, несмотря на принимаемые беспрецедентные меры безопасности, специализированным службам не всегда удается предотвратить террористические акты и другие чрезвычайные ситуации. Для обеспечения безопасности людей в общественных местах существует множеств методов, но лучшими среди них специалистами признаны те, которые предупреждают возникновение опасных ситуаций. К ним, прежде всего, относятся металлодетекторы арочного и ручного типа

18

СМЕРТОНОСНЫЙ ЛУЧ

Ученые всего мира бьют тревогу, нашу планету все сильнее «окутывает» электромагнитный смог. Первым об этой проблеме заговорили в самой энергонасыщенной стране - Америке. Медики одного из штатов США изучили распространенность онкологических заболеваний среди школьников. Результаты были ошеломляющими: смертельный недуг в два раза чаще диагностировали у тех, кто жил вблизи линий электропередач.

Елена КУРАШИНА

19

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ DORMA

21

Новое поколение систем цифровой видеорегистрации и аудиозаписи

За более чем десять лет своего существования компьютерные системы видеонаблюдения шагнули далеко вперед и, придя на смену аналоговому оборудованию, зарекомендовали себя как удобные в эксплуатации и легко наращиваемые (о преимуществах цифрового видеонаблюдения писалось уже не раз). Сегодня рынок цифровых видеорегистраторов переживает стадию бурного роста, о чем наглядно свидетельствует усиление конкуренции среди фирм-производителей. Теперь борьба идет уже за повышение функциональности и надежности цифровых решений, обеспечения возможности их интеграции с другими техническими средствами безопасности.

22

СЕНК СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

С 26 -27 января: 2004 г. в городе Ужгороде был проведен семинар, организованный фирмой «СП СЕНК», для представителей фирм работающих в области безопасности.

23

Комплексное решение проблем безопасности

Можно выделить четыре основных системы, присутствие которых необходимо для обеспечения безопасности любого объекта коммерческой недвижимости. Это системы пожарной, охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа. От слаженности в работе этих основных звеньев напрямую зависит степень защищенности объекта. Поэтому все большее значение в последнее время приобретает интеграция систем.

Гордиенко Елена, менеджер по рекламе ООО «Бастион-Киев»

24

Низковольтные источники бесперебойного питания постоянным током. Основные требования, особенности выбора, тестирования и эксплуатации

Не редко, перед проникновением на охраняемый объект, преступники пытаются отключить электропитание для нейтрализации систем безопасности, которые на нем расположены. Чтобы рассеять их иллюзии на успех, электропитание современных охранных систем осуществляется от внешних источников бесперебойного питания, которые обеспечивают электропитание приборов стабилизированным постоянным напряжением при значительных колебаниях величины напряжения в сети переменного тока, а также при его полном пропадании на определенное время. Данные устройства имеют встроенную систему резервирования электропитания, которая состоит из зарядного устройства, схемы управления и защиты, аккумуляторной батареи, устройства автоматического переключения электропитания с основного на резервное и наоборот.

Главный специалист отдела технических средств охраны
УТС ДГСО при МВД Украины Носовицкий М.С.
Ведущий специалист отдела технических средств охраны
УТС ДГСО при МВД Украины Усов А.Л.

25

Подавители диктофонов и других записывающих устройств

Диктофоны и различного типа записывающие устройства широко применяются для записи разговоров в помещении и на улице. В случае нежелательного записывания беседы и противодействия аппаратуре записи применяют ее подавление путем постановки различного вида помех - акустических, вибрационных, ультразвуковых, электромагнитных и тем самым препятствуют записи речи или передаче информации по радиоканалу другим собеседникам. Приборы, которые генерируют (создают) такие помехи, называются подавителями диктофонов.

Гончар В.К.,
Нестеренко Н.П.

28

Хороший домофон, антивандальная панель - что еще человеку надо,
чтобы спокойно спать?

Щербина Е.В., к.т.н.

32

СИСТЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ

LCD системы отображения и мультимедийные проекторы от компании ВИДЕОПРОЕКТ

Компания «Видеопроект» занимает прочные позиции на украинском рынке разработки и реализации проектов по монтажу систем отображения компьютерной и видеоинформации. К сферам деятельности компании относятся: разработка проектов и монтаж оборудования для диспетчерских центров, монтаж презентационных комплексов, оборудование конференц-залов, домашних кинотеатров, установка систем отображения в ночных клубах и дискотеках.

34

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Цифровая система видеонаблюдения Drakar от компании АМИ

Цифровые системы видеонаблюдения в последнее время активно начали приходить на смену хорошо себя зарекомендовавшей, но уже морально и физически устарелой аналоговой аппаратуре. Причина этого - целый ряд неоспоримых преимуществ цифрового видеонаблюдения перед аналоговой техникой - это высокое качество записи; неограниченное время хранения записей, удаленный доступ к видеоизображениям и архивам; интеллектуальная система контроля движения; высокая функциональность и конечно же, неограниченные возможности конфигурирования.

Владислав Масло, руководитель Департамента систем безопасности компа

35

Особенности национального патриотизма

Владимир Солодкий, технический директорООО НПП «ВСК»

36

Технологии безопасности промышленного предприятия
Интеграция решений на базе Инспектор+

Последнее десятилетие для большинства промышленных предприятий Украины было связано с массовыми процессами приватизации и акционирования, в ходе которых собственник-государство полностью или частично передало свои полномочия по управлению государственными предприятиями частным собственникам или акционерам. Для многих таких промышленных предприятий смена собственника ознаменовала собой выход из затяжного экономического кризиса 90-х годов и привлечение значительных инвестиций в техническое перевооружение и налаживание выпуска продукции, имеющей устойчивый спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках Украины. Одновременно с этими процессами вполне закономерно встал вопрос о более эффективной защите частной и акционерной собственности от различного рода потерь, ведь не секрет, что на многих предприятиях эти потери составляли и составляют очень значительный процент от общего объема реализации продукции предприятия. В этой связи уже несколько лет на рынке безопасности Украины отмечается устойчивый спрос на современные комплексные системы безопасности, призванные решать задачи обеспечения безопасности промышленных предприятий на совершенно новом, современном технологическом уровне.

Колпаков А. А., директор компании «Укр-Инвест-Консалтинг»

38

КОМПАНИЯ WOOJU

Продолжая рассказ о продуктах корейской компании WOOJU («Бизнес и безопасность» № 1/2004), остановимся подробнее на линейке средств обработки видеосигнала от WOOJU.

42

КОМПЬЮТЕР

ОГЛЯД СПОСОБІВ ВЧИНЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ

Розглянуто законодавчі підходи провідних країн світу та України щодо класифікації та тлумачення способів вчинення комп'ютерних злочинів як криміналістично значимих елементів методики розкриття, розслідування і попередження цих злочинів.

Шорошев В.В., ктн, доцент. Близнюк І.Л., кюн, снс.

44

ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ В УКРАИНЕ - «ЗА» И «ПРОТИВ»

С 1 января 2004 года вступили в силу Законы Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной цифровой подписи», которые был подписаны Президентом Украины 12 мая 2003 года.

В написании материала принимали участие:
Руслан ОВСИЕНКО, юрист-консультант;
Николай ШАПРАН, кандидат юридических наук;
Записала Елена КУРАШИНА

51

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Жесткая криптография на примере PGP

В мире различают два типа криптографии: криптография, которая помешает вашей младшей сестре читать ваши файлы, и криптография, которая помешает читать ваши файлы правительством крупных стран. Эта книга посвящена криптографии второго типа.

Игорь Баранов

55

Електромережний фільтр від фірми ЕМСБІтм: захищає лише один комп'ютер, зате вдесятеро краще, ніж аналоги з більшим амперажем

В той час, як вітчизняні норми регламентують достатнім припинення витоку інформації по електромережі в діапазоні до 1 ГГц, а серед фахівців тільки ведуться розмови про розширення цього діапазону до 5 ГГц, сусідні з нами держави - Росія, Таджикистан та інші, не кажучи вже про країни-члени НАТО, давно прийняли стандарти, що встановлюють мінімальний діапазон блокування витоку інформації каналами ПЕМІН, зокрема, по електромережі, в межах до 8 ГГц і вище.

56

Захист інформації. Телефонія

Прогрес в області електроніки та схемотехніки призвів до створення компактних та ефективних засобів зняття інформації, а прозорість кордонів держави відкрила шлях до їх появи на українському ринку. Також цьому сприяла відкритість інформації, щодо методів та способів зняття інформації, а також конструктивного та схемотехнічного виконання власне пристроїв зняття інформації.

Дмитро Мусієнко

57

Третье тысячелетие - трехмерная криптография

Когда мы говорим о применении криптографической защиты информации, мы подразумеваем, что требуется передать сообщение (данные) от объекта А объекту Б, при этом это сообщение должно попасть только к объекту Б, и передаваемые данные не должны быть перехвачены, прочитаны либо повреждены посторонним. И все это должны обеспечивать средства защиты информации, чем они, собственно, и занимаются, достаточно плодотворно.

Игорь Баранов

60

Современные методы и средства анализа информационных рисков
и оценки политики безопасности

Илья Медведовский, исполнительный директор компании Digital Security, кандидат технических наук, автор серии книги «Атака из Интернет», эксперт по информационной безопасности.

61

ОХРАНА ТРУДА

Азы охраны труда

К вопросам обеспечения охраны труда большинство отечественных предпринимателей относятся не так внимательно, как это необходимо. Но если случаются производственные травмы или, того хуже, гибнут люди, неприятностей не оберешься. Хотя очень часто удается свалить вину на «инженера по технике безопасности», для очистки собственной совести и, по возможности, предотвращения производственного травматизма и гибели людей лучше подумать о том, как избежать всех этих неприятностей. Кроме того, важно вести документацию по всем бюрократическим правилам, чтобы в случае чего можно было доказать комиссии, расследующей несчастный случай, что работник, получивший производственную травму в состоянии алкогольного опьянения, был предупрежден о недопустимости распития алкогольных напитков на рабочем месте. Сегодня мы хотим остановиться на важнейших требованиях отечественной нормативной базы по обеспечению охраны труда.

Сергей Воронцов

63

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ТОВ «Пожежні справи» ДіСі

67

НОВА ПРОПОЗИЦІЯ НА РИНКУ УКРАЇНИ

 68

Спринклерные системы автоматического пожаротушения фирмы MINIMAX

Успешное тушение пожара, особенно на его ранней стадии, во многом зависит от наличия и работы средств автоматического пожаротушения. В статье рассматриваются спринклерные системы автоматического пожаротушения производства фирмы MINIMAX (Германия).

Родионов С. С.,
Косович О. М.

69

ЭВАКУАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ ВЫХОДА - ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

Продолжаем цикл статей, посвященных системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

Нина Сербина

72

О страховании имущества от пожаров

Есть люди, которые верят в пользу страхования, есть и такие, кто считает все это сплошным обманом. По нашему мнению, и те и другие в какой-то мере правы, поэтому мы хотим прежде всего рассказать о тех вещах, которые полезно знать руководителю любого предприятия или организации. Подумайте: может, оно того стоит? Условия страхования в современной Украине зависят прежде всего от страховика, и от того, насколько грамотно будет организовано дело, зависит и его успех, и количество клиентов, и само развитие страхового дела в стране. Желая поспособствовать этому, мы решили привести некоторые исторические сведения, дабы предприниматели, занимающиеся или собирающиеся заниматься страхованием, не повторяли ошибок своих предшественников.

Георгий Минин

73

Украинская вентиляция от «Укрвент»

На протяжении всей истории человечества пожары уносили огромное количество жизней. Как утверждает статистика, не огонь, а дым в 90% случаев становится причиной гибели во время пожара.

77

Пожарная безопасность для автомобилистов: Часть ІІ

В предыдущем номере журнала мы рассказывали о требованиях пожарной безопасности для автотранспортных предприятий Украины. Тогда речь шла преимущественно о зданиях, сооружениях, складском хозяйстве, инженерном оборудовании и средствах борьбы с огнем. Сегодня же речь пойдет непосредственно о «стальных конях».

 Георгий Минин

78

Аварийное освещение. ВЫХОДА НЕТ или СВЕТ В КОНЦЕ КОРИДОРА!

«Свет праведных весело горит, Светильник же нечестивых угасает». ПРИТЧИ СОЛОМОНА, Глава 13, притча 9.

83

«Озонобезопасность» средств пожаротушения

Георгий Минин

84

Приборы приемно-контрольные и управления для газового, порошкового и аэрозольного автоматического пожаротушения

Идя в ногу со временем и активно окружая себя продуктами технического прогресса, мы увеличиваем вероятность возникновения различных техногенных катастроф. Освещение, разнообразная оргтехника, станки, оборудование, особенно то из них, что работает в круглосуточном режиме, может быть источником уничтожающей все стихии - пожара. Зная это, человек разумный заблаговременно примет меры для того, чтобы свести эту вероятность к минимуму, а при необходимости своевременно обнаружить и погасить пожар на ранней его стадии. От способа реализации этих двух основных задач и зависит эффективность действий. Чем меньше суммарное время обнаружения возгорания, анализа, принятия решения и собственно тушения, тем меньше шансов превращения маленькой искры в, сметающее все на своем пути, море огня. Иными словами - без применения автоматических установок пожаротушения эффективная противопожарная защита не мыслима, так как, согласно статистике, площадь пожара на момент прибытия подразделения охраны к месту вызова более чем в 2/3 случаев составляет 5кв.м. и более. Если еще учесть время на анализ ситуации, принятие решений и подготовку к тушению, то в большинстве случаев с огнем приходится бороться радикальными методами. Большая площадь возгорания и радикальные способы тушения в сумме приводят к большим материальным потерям.

Мамут Н.И., директор,
Ней С.Э. гл. инженер,
Капитанов Н.В., нач. отдела

89

Пожарные извещатели пламени серий «Пульсар®1», «Пульсар®

В настоящее время на рынке Украины появились уникальные пожарные извещатели (детекторы) открытого пламени серий «Пульсар 1», «Пульсар 2», которые являются новым перспективным поколением детекторов, отвечающих современным требованиям по пожарной защите объектов любой категории сложности. По ряду технических характеристик, таких, как чувствительность, помехозащищенность, температурный диапазон, они превосходят не только отечественные извещатели пламени, но и импортные. Обе серии выполнены на современной элементной базе от лучших мировых производителей электронных компонентов. Тщательный входной контроль, технологические и приемо-сдаточные испытания обеспечивают высокую надежность извещателей, а большой выбор модификаций позволяет применять их для защиты самых различных зданий, помещений и сооружений, начиная от помещений музеев и выставок и заканчивая взрывоопасными объектами. Они могут эффективно использоваться как в системах оповещения, так и в системах пожаротушения.

Коваленко Алексей Петрович
ООО «Алтосан»

90

ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ ПОЖЕЖНИКІВ-РЯТІВНИКІВ. ЯКИМ ВОНО ПОВИННО БУТИ

С.Д.Кухарішин, заступник начальника відділу пожежно-технічного озброєння, тактики і засобів пожежегасіння та рятівних робіт науково-дослідного центру № 2 УкрНДІ
пожежної безпеки МНС України
С.М.Міщенко, заступник начальника науково-дослідного центру № 2 проблем пожежегасіння та рятівних робіт УкрНДІ пожежної безпеки МНС України

92

Короткий англійсько-українсько-російський словник пожежно-технічних термінів

Короткий англійсько-українсько-російський словник пожежно-технічних термінів, який ми пропонуємо сьогодні читачеві, став результатом опрацювання його автором, фахівцем з понад десятирічним стажем роботи у галузі пожежної безпеки, матеріалів, з якими він мав можливість ознайомитися під час свого достатньо плідного хоча й нетривалого стажування у Пожежній Академії Нью-Йорка, США. Словник не претендує на всеохопність, проте, ми сподіваємося, він стане в пригоді як досвідченому фахівцеві, який працює в галузі пожежної безпеки, так і курсантові навчального закладу цього профілю, як перекладачеві з англійської мови наукової та технічної літератури, так і просто допитливому читачеві, який цікавиться пожежно-технічною термінологією. Торуючи разом з журналом стежку у, так скажем, термінологічному напрямі, автор сподівається на зауваження й поради, які він із вдячністю прийме і неодмінно врахує у своїй подальшій роботі над розширеною версією словника.

Книр В. М.

96

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

НОВОСТИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

24-26 февраля 2004 г. Корпорация «Трансэкспо» провела семинар по представлению на рынке Украины оборудования ведущих мировых производителей систем охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, видеонаблюдения, озвучивания, систем мониторинга и технологиям «Умного дома».

Майя Александрова

102

Конвергенция бизнеса и телекоммуникаций

Развитие бизнеса невозможно без использования современных ИТ. Именно бизнес-ориентированные решения и были в центре внимания на конференции «Современные телекоммуникационные решения для бизнеса», которая проводилась 18 февраля в рамках выставки «EnterEX 2004». Более полутора десятка выступлений привлекали не столько тематикой, сколько тем, что здесь рассматривались решения и разработки, доступные украинским потребителям.

Олег Никитенко

102

 

IV Международная специализированная выставка средств защиты, вооружения и спецтехники «ISPEK-2004»

Пресс-служба

103

 

DpPressa 2020

Expert Security 262x162 21 ukr

ARMS 262x162px 2020 ukr

TZ Firetech 262x162 21 ukr

Заголовки новин та публікацій

Календар подій

Минулий місяць Січень 2021 Наступний місяць
Пн В Ср Ч Пт Сб Н
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com