журнал "Бизнес и безопасность"

Switch to desktop Register Login

Предыдущий месяц Предыдущий день Следующий день Следующий месяц
Год Поиск

Міжнародна конференція «BUILDING INNOVATIONS – 2018» Полтава (Україна) – Баку (Азербайджан)

от Четверг, 24 Май 2018 -  9:00 ;
до Пятница, 25 Май 2018 -  6:00 ;
Хиты : 1293

Info Baku uk копия (1) 1

 

Info Baku uk копия (1) 2

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Будівельні конструкції, технології і техніка.
Секція 2. Планування міст, будівель та інженерних мереж.
Секція 3. Організація управління та економіка будівництва.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Онищенко В.О. – д.е.н., професор, ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка – співголова організаційного комітету;

Гюльчохра ханум Мамедова – д.арх., професор, ректор Азербайджанського архітектурно-будівельного університету – співголова організаційного комітету (за згодою);

Коробко Б.О. – д.т.н., доцент, перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка – заступник голови оргкомітету;

Гасимов А.Ф. – к.т.н., доцент, проректор з навчальної роботи Азербайджанського архітектурно-будівельного університету – заступник голови оргкомітету (за згодою);

Сівіцька С.П. – к.е.н., доцент, проректор із наукової та міжнародної роботи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка – заступник голови оргкомітету;

Шаріфов А.Р. – д.т.н., професор, проректор з науково-технічних справ Азербайджанського архітектурно-будівельного університету – заступник голови оргкомітету (за згодою).

 

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

Секція 1. Будівельні конструкції, технології і техніка

Коробко Б.О. – д.т.н., доцент, перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи ПолтНТУ;

Гасимов А.Ф. – к.т.н., доцент, проректор з навчальної роботи Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, Азербайджан (за згодою);

Roman Kaczyński – д.т.н., професор, проректор з питань розвитку Білостоцького технологічного університету, Польща (за згодою);

Шаріфов А.Р. – д.т.н., професор, проректор з науково-технічних справ Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Назаренко І.І. – д.т.н., професор, президент Академії будівництва України (за згодою);

Шульга О.В. – д.т.н., доцент, директор навчально-наукового інституту інформаційних технологій та механотроніки ПолтНТУ;

Нестеренко М.П. – д.т.н., професор, декан будівельного факультету ПолтНТУ;

Гаджіев М.А. – д.т.н., професор, завідувач кафедри будівельних конструкцій Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, Азербайджан (за згодою);

Пічугін С.Ф. – д.т.н., професор, завідувач кафедри конструкцій з металу, дерева і пластмас ПолтНТУ;

Павліков А.М. – д.т.н., професор, завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій та опору матеріалів ПолтНТУ;

Стороженко Л.І. – д.т.н., професор, професор кафедри конструкцій з металу, дерева і пластмас ПолтНТУ;

Винников Ю.Л. – д.т.н., професор, професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ;

Зейналов Л.М. – к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, начальник відділу «Конструкції» Головного Управління Позавідомчої Державної Експертизи Державного Агентства з Нагляду Безпеки в Будівництві при Міністерстві Надзвичайних Ситуацій Азербайджанської Республіки (за згодою);

Амрахов А.Т. – к.т.н., доцeнт, заступник директора Науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту Будівельних Матеріалів ім. С.А.Дадашова Нагляду Державного Агентства з Нагляду Безпеки в Будівництві при Міністерстві Надзвичайних Ситуацій Азербайджанської Республіки (за згодою);

Халілов Г.А. – к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Алієв Р.Д. – к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Бархалов Р.Р. – к.т.н., доцент кафедри технологічних машин і обладнання Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Галінська Т.А. – к.т.н., доцент, доцент кафедри архітектури та міського будівництва, вчений секретар Вченої ради ПолтНТУ;

Гасій Г.М. – к.т.н., доцент, докторант кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас ПолтНТУ.

 

Секція 2. Планування міст, будівель та інженерних мереж

Гюльчохра ханум Мамедова – д.арх., професор, ректор Азербайджанського архітектурно-будівельного, Азербайджан (за згодою);

Michał Bołtryk – д.т.н., професор, декан факультету цивільної та екологічної інженерії Білостоцького технологічного університету, Польща (за згодою);

Ватуля Г.Л. – д.т.н., доцент, проректор з наукової роботи Українського державного університету залізничного транспорту (за згодою);

Муравльов В.В. – к.т.н., доцент, в.о. декана архітектурного факультету ПолтНТУ;

Мамедов Н.Я. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри будівництва інженерних систем і споруд Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Азізов Т.Н. – д.т.н., професор, завідувач кафедри техніко-технологічних дисциплін та охорони праці Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (за згодою);

Семко О.В. – д.т.н., професор, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва ПолтНТУ;

Шарий Г.І. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри автомобільних доріг, геодезії землеустрою та сільських будівель ПолтНТУ;

Бондар В.О. – д.т.н., професор, завідувач кафедри технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів ПолтНТУ;

Срібнюк С.М. – к.т.н., професор, завідувач кафедри гідравліки, водопостачання і водовідведення ПолтНТУ;

Новохатній В.Г. – д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної екології та природокористування ПолтНТУ;

Ніколаєнко В.А. – д.арх., професор, завідувач кафедри архітектури будівель та містобудування ПолтНТУ;

Шкурупій О.А. – к.т.н., професор, завідувач кафедри будівельної та теоретичної механіки ПолтНТУ;

Абдуллаєва Н.Д. – д.арх., професор, заслужений архітектор, проректор з міжнародних відносин Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Мамедова З.Г. – к.арх., професор, заслужений архітектор, декан архітектурного факультету Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Гасимзаде Е.А. – професор, завідувач кафедри архітектурного проектування і містобудування Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Алієв Ф.Г. – д.т.н., професор, завідувач кафедри екологічної інженерії Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Мусаєв З.С. – к.т.н. доцент, декан факультету водного господарства та систем інженерної комунікації Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Кенгерлі А.Д. – к.т.н., доцент кафедри будівництва інженерних систем і споруд Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Гусейнова Г.Г. – к.т.н., доцент кафедри будівництва інженерних систем і споруд Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Єрмоленко Д.А. – д.т.н., доцент, професор кафедри автомобільних доріг, геодезії землеустрою та сільських будівель ПолтНТУ.

Секція 3. Організація управління та економіка будівництва

Онищенко В.О. – д.е.н., професор, ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Сівіцька С.П. – к.е.н., доцент, проректор із наукової та міжнародної роботи ПолтНТУ;

Anica Hunjet – д.т.н., професор, проректор Університету Північ, Хорватія (за згодою);

Гришко В.В. – д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ;

Фарзаліев С.Ф. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри технології, організації й управління будівельного виробництва Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, Азербайджан (за згодою);

Птащенко Л.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи ПолтНТУ;

Варналій З.С. – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою);

Козаченко Г.В. – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів та банківської справи ПолтНТУ;

Онищенко С.В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи ПолтНТУ;

Чевганова В.Я. – к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом ПолтНТУ;
Варцаба В.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (за згодою);

Погорелов Ю.С. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту ПолтНТУ;

Черниш І.В. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри туризму та адміністрування ПолтНТУ;

Юрків Н.Я. – д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу фінансової безпеки Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (за згодою);

Байрамов Р.К. – к.т.н., доцент кафедри технології, організації й управління будівельного виробництва Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, Азербайджан (за згодою);

Агаева К.А. – к.е.н., доцент кафедри економіки сфери послуг та менеджменту Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, Азербайджан (за згодою);

Гулієв Р.Г. – к.е.н., доцент кафедри технології, організації й управління будівельного виробництва Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, Азербайджан (за згодою);

Мамедова А.М. – к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та маркетингу Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, Азербайджан (за згодою).

Место : Полтава (Україна) – Баку (Азербайджан)
Мови: українська, азербайджанська, російська

Назад